Accessibilitat

Aquest lloc web s'ha implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o que accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les seves pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL http://bsmsa.cat/ s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors que s'han utilitzat per fer-ne l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome), tret d'alguns desajustos en el contingut que s'entén que són provocats ja que el desenvolupament no és definitiu.
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris.
  • Centelleigs i parpellejos: S'eviten interferències com el contingut que centelleja, el parpelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament o el contingut en moviment.
  • Llenguatge: El contingut utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb el públic objectiu del web.
  • Imatges de text: Exceptuant logotips, la resta de contingut és perfectament configurable ja que s’han evitat les imatges de text. (excepte les fotografies de l’encapçalament de la home).
  • Informació basada en el color: El contingut no es basa exclusivament en l'ús del color, és totalment comprensible sense tenir-lo en compte.
  • Contrast de color al text: En general, la ràtio de contrast de color de gairebé tot el text és suficient.
  • Títols de pàgina: Els títols de les pàgines indiquen a l’usuari el nom del lloc web on es troba i en quina secció.
  • Idioma: L’idioma s’ha marcat correctament a les diverses pàgines per tal que els lectors de pantalla o els traductors automàtics hi puguin interactuar sense dificultats.

El desenvolupament del web de corporatiu de B:SM, http://bsmsa.cat/, s'ha dut a terme considerant les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

                                                        

Barcelona de serveis Municipals, S.A. es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Si detectes dificultats d'accés als continguts del web de B:SM no dubtis a posarte en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic accessibilitat[at]bsmsa[dot]cat

 
Pujar