Agents Cívics

Per a una millora de la convivència: els agents cívics

Des de l’abril 2015,  BSM té l’encàrrec de l’Ajuntament de constituir i gestionar una unitat estable  d’agents cívics, dins el marc d’un programa destinat a afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència. L’objectiu és fer de Barcelona una ciutat més amable i amb major sensació de seguretat i d‘interlocució tant pels ciutadans com per aquells que ens visiten.

Les seves principals funcions són les de promoure el civisme i desenvolupar les tasques de prevenció de conflictes a les zones on l’Ajuntament de Barcelona necessiti actuació, com mitjà de dinamització dels bons usos i la recerca de la conscienciació, actitud i comportaments cívics mitjançant la informació, l’advertència, i quan esdevé necessari, el requeriment.

L’any 2017 va finalitzar amb un total de més de 470.000 actuacions sobre comportaments incívics entre tots els àmbits en els quals es troben els Agents Cívics. Cal destacar que l’any 2017 es van incrementar aquests àmbits i actualment hi ha Agents Cívics a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, al Parc de Montjuïc, al mercat de la Boqueria, als búnquers del Turó de la Rovira, a la Font Màgica de Montjuïc i als barris més turístics de la ciutat.

 

 


Accedir a la Memòria 2020

Accedir a la Memoria 2019

 

Afegint valor a la gestió:
Proximitat/ Territori/ Transparència/ Coordinació

La definició de l’àmbit funcional dels agents cívics designa la seva vocació de servei, la seva proximitat amb el ciutadà i visitant de Barcelona, i tanmateix el seu paper gradual com a autoritat, que s’inicia en la informació i l’acompanyament, i finalitza en el requeriment i coordinació amb la Guàrdia Urbana.

 

Principals Magnituds

79 agents cívics (33% dones - 67% homes)
Més de 470.000 actuacions sobre comportaments incívics. 

Cal destacar que l’any 2017 es van incrementar aquests àmbits i actualment hi ha Agents Cívics a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, al Parc de Montjuïc, al mercat de la Boqueria, als búnquers del Turó de la Rovira, a la Font Màgica de Montjuïc i als barris més turístics de la ciutat. 

Per fer qualsevol consulta o suggeriment sobre els Agents Cívics, premeu aquí

 

 

 
Pujar