Per a una millora de la convivència

BSM té l’encàrrec de l’Ajuntament de constituir i gestionar una unitat estable d’Agents Cívics, dins el marc d’un programa destinat a afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència, fent que Barcelona, sigui una ciutat més amable i amb major sensació de seguretat i d‘interlocució tant pels ciutadans com per aquells que ens visiten.

Accedir a més informació

La història de la ciutat

CB, gestiona els cementiris de Barcelona i els dos centres de cremació. Apostem per difondre el patrimoni cultural obrint els cementiris a la ciutat realitzant, gratuïtament, concerts, obres de teatre, lectura de poemes, visites guiades diürnes i nocturnes i d’altres activitats culturals, amb una gran participació ciutadana.

Accedir al web dels Cementiris

Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes

Barcelona de Serveis Municipals S.A. té l'encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona de dur a terme el registre i l’homologació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes, previst en la nova regulació de l’ordenança de circulació, amb les funcions de creació, gestió i control del registre.

Accedir al Registre VMP
 
Pujar