Visualitzadors

Al maig del 2017 l’Ajuntament de Barcelona fa l’ encàrrec a BSM de la constitució i gestió d’un equip d’Agents Visualitzadors. La missió d’aquest cos és la cerca activa de l’activitat turística il·legal, així com d’altres elements de visualització de l’espai públic per tal de garantir la  millora de la convivència amb la regularització d’aquelles activitats vinculades a l’allotjament turístic.

La cerca activa dels allotjaments turístics il·legals, aquells habitatges d’ús turístic que no tenen llicència, o que tot i tenir-la incompleixen les seves condicions o la normativa turística. Aquesta tasca es realitza mitjançant la recerca activa via web, realitzant els documents administratius pertinents i a través de la localització física a peu de carrer dels allotjaments i habitatges turístics.

Entre les tasques dels Visualitzadors estan l’elaboració de fitxes, informes i altres documents de les proves obtingudes; la revisió de les localitzacions dels expedients amb procediments oberts i en tràmit d’al·legacions; la gestió, explotació i manteniment de les base de dades obtingudes a requeriment dels serveis d’inspecció de l’Ajuntament.

A banda, a requeriment de l’Ajuntament, també realitzen tasques de visualització d’altres activitats i elements de la xarxa pública i del paisatge urbà que incompleixin les ordenances municipals, sempre i quan no estiguin vinculats a l’estacionament de vehicles, i la comprovació de les condicions de les llicències corresponents.

Totes aquestes tasques són prioritzades, coordinades i supervisades per la Gerència d’ecologia urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualment l’equip d’Agents Visualitzadors està format per 40 persones.

 

 

 
Pujar