Avís de privacitat

En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer titularitat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb la finalitat de donar resposta a la vostra consulta. Així mateix, us informem que en cas que B:SM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades introduïdes en aquest formulari es comunicaran a la base de dades de l'Ajuntament de Barcelona, coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni amb el procediment específic definit per l'Ajuntament. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i  limitació, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a l’adreça  protecciodades[at]bsmsa[dot]cat

 

 

 
Pujar