Adreces i telèfons

B:SM - Oficines Corporatives
Carrer de Calàbria, 66
08015 Barcelona

Punts d'Atenció Ciutadana:
S’ha de demanar cita prèvia a través de l’apartat “Contacte > Punt d’Atenció Ciutadana” del web.
Calabria, 66, Oficines Corporatives
Alí Bei, 80, Estació d'Autobusos Barcelona Nord.


Atenció al client ------------------------------------------- 938 875 034
Aparcaments - AREA ------------------------------------- 938 875 032
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres ------ 938 875 020
Control de Gestió i Pressupost------------------------- 934 092 274
Compres ----------------------------------------------------- 934 092 267
Comptabilitat i Finances -------------------------------- 934 092 271
Comunicació i Premsa ----------------------------------- 938 875 042
CSO ----------------------------------------------------------- 933 394 525
DPO - Delegat Protecció de Dades -------------------- 938 875 020
Endolla Barcelona ---------------------------------------- 937 064 866
Gestió de Persones --------------------------------------- 934 092 275
Transparència i Compliance---------------------------- 938 292 138
Manteniment Mobilitat ---------------------------------- 934 092 373
Màrqueting ------------------------------------------------- 938 875 043
Estudis R + D + I -------------------------------------------- 938 875 036
Port Olímpic ------------------------------------------------ 933 561 016
Serveis Jurídics econòmics i financers -------------- 938 875 041
Serveis Tècnics -------------------------------------------- 938 875 044
Sistemes ---------------------------------------------------- 934 092 022
Smou --------------------------------------------------------- 937 006 844
Transports -------------------------------------------------- 938 875 039
 
Pujar