Missió i valors

Imatge Barcelona

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència, flexibilitat i proactivitat, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

Visió

Esdevenir una empresa innovadora, que acompanyi a la ciutadania i a l'Ajuntament en la consecució de la Barcelona del futur capdavantera, compromesa social i medi ambientalment, amb una millor qualitat i amb noves oportunitats per a les persones i per a les empreses i on els que hi treballem ens sentim orgullosos.

La nostra missió i visió es sustenten en els nostres valors corporatius:

· Compromís
. Integritat
· Respecte
· Responsabilitat
· Rigor
. Proactivitat
. Flexibilitat

 
Pujar