En procés d'adjudicació

Servei de consultoria tècnica i tecnològica per a la gestió de client BSM

 

Núm. Expedient
2016MKT066TX

Pressupost de licitació
19.500,00 €
abans d'IVA


Contracte derivat de l'Acord Marc d'Homologació de proveïdors d'equips i materials TIC (Lot 1: Equipament TIC Ofimatica) relatiu al Subministrament de diferents equips de ofimaticaper les unitats de negoci de BSM.

 

Núm. Expedient
2015SIST091AM

Pressupost de licitació
150,00 €
abans d'IVA


Procediment negociat per la contractació del servei de serralleria i matel·listeria per la reparació, manteniment, producció i instal·lació d'elements metàl·Lics (ferro, inoc, alumini), a les instal·lacions de les divisions d'aparcaments, transports i a les untiats del Parc del Fòurm i Park Güell

 

Núm. Expedient
2015MANT064CA

Pressupost de licitació
42.450,23 €
abans d'IVA


Acord Marc per l'homologació proveïdors per a la realització de diferents serveis de desenvolupaments evolutius de diferents negocis de BSMSA
Lot 1: Serveis evolutius de disseny i desenvolupaments de tecnologies web de BSM
Lot 2: Serveis evolutius de disseny i desenvolupaments de tecnologies d’apps per IOS i Android
Lot 3: Serveis evolutius per disseny i desenvolupaments de tecnologies .net
Lot 4: Serveis evolutius per a desenvolupaments de tecnologies SGBDD (Oracle i SQL server)

 

Núm. Expedient
2015SIST057AM

Pressupost de licitació
96.600,00 €
abans d'IVA


Acord Marc per l'homologació de proveïdors, relativa al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de Barcelona
Lot 1.- Pinsos
Lot 2.- Ferratges

 

Núm. Expedient
2015ZOO036AM

Pressupost de licitació
0,00 €
abans d'IVA


AAcord Marc per l'homologació de proveïdors, relatiu al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències de Parc Zoològic de Barcelona:
Lot 1.- Carns
Lot 2.- Peix congelat
Lot 3.- Fruites
Lot 4.- Verdures

 

Núm. Expedient
2015ZOO037S

Pressupost de licitació
0,00 €
abans d'IVA


Acord Marc per l'homologació e proveïdors, relatiu al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins les dependències de Parc Zoològic de Barcelona
Lot 1.- presa viva rossegadors
Lot 2.- Presa viva cucs
Lot 3.- Presa congelada rosegadors

 

Núm. Expedient
2015ZOO038AM

Pressupost de licitació
0,00 €
abans d'IVA


Contracte relatiu als Serveis de Redacció de Projecte, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les Obres del Nou complex de Mamífers Marins al Parc Zoològic de Barcelona

 

Núm. Expedient
2015CONS019CA

Pressupost de licitació
478.985,00 €
abans d'IVA


Contracte complementari als serveis de Vigilància i auxiliars de BSM

 

Núm. Expedient
2012UC1025CA

Pressupost de licitació
5.818.183,30 €
abans d'IVA


 
Pujar