Publicitat de les licitacions a partir de l'1 de juliol de 2016

Nota:

El decret de la comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil del contractant de les entitats amb participació majoritària municipal amb la plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà l’u de juliol de 2016 com a data màxima d’incorporació efectiva del Perfil del contractant a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya. L’Òrgan de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals SA ha fixat per resolució de 17 de juny de 2016 que  a partir de l’1 de juliol de 2016 la vinculació sigui efectiva per tots els anuncis de licitació pública de BSM”

Licitacions publicades abans de l'1 de juliol de 2016

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016

 Acord de la Comissió de Govern d'incorporació

Protocol Incorporació

Resolució BSM

En procés de licitació

Acord Marc relatiu al subministrament de maquetació i instal·lació del material d'imatge, comunicació, informació i senyalització en diverses dependències de Barcelona de Serveis Municipals, S. A.
Lot. 1- Vinils, adhesius i cartelleria informativa sobre diferents suports
Lot 2.- Senyalització vial urbana deestacionament regulat i de trànsit

S'informa als interessats que la data màxima de presentació de propostes és el dia 18 de novembre de 2015, a les 10:00 hores, tal i com consta a l'anunci del DOUE, al Plec de Condicions particulars i al perfil de contractant 

 

Núm. Expedient
2015CONS107AM

Pressupost de licitació
1.470.000,00 €
(abans d'IVA)

Regulació
Contractació harmonitzada

 

Procediment
Homologació

Tipus Contracte
Acord marc

Data Publicació Web
09.10.2015

 

Tramitació
Ordinària


 
Pujar