Publicitat de les licitacions a partir de l'1 de juliol de 2016

Nota:

El decret de la comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil del contractant de les entitats amb participació majoritària municipal amb la plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà l’u de juliol de 2016 com a data màxima d’incorporació efectiva del Perfil del contractant a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya. L’Òrgan de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals SA ha fixat per resolució de 17 de juny de 2016 que  a partir de l’1 de juliol de 2016 la vinculació sigui efectiva per tots els anuncis de licitació pública de BSM”

Licitacions publicades abans de l'1 de juliol de 2016

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016

 Acord de la Comissió de Govern d'incorporació

Protocol Incorporació

Resolució BSM

En procés de licitació

Contracte relatiu als serveis de desenvolupament de la nova Intranet, incloent disseny, proves, formació i implantació de la Intranet Corporativa de Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2018SIST035CA

Pressupost de licitació
605.000,00 €
(abans d'IVA)

Regulació
Contractació harmonitzada

 

Procediment
Obert

Tipus Contracte
Serveis

Data Publicació Web
20.02.2018

 

Tramitació
Ordinària


Per a la realització del pla de millora organitzacional B:SM

 

Núm. Expedient
2018RRHH036CA

Pressupost de licitació
90.000,00 €
(abans d'IVA)

Regulació
Contractació no harmonitzada

 

Procediment
Obert

Tipus Contracte
Serveis

Data Publicació Web
19.02.2018

 

Tramitació
Ordinària


 
Pujar