Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Contracte per l'execució de les obres relatives al projecte de millora de la senyalística del Park Güell amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS197OBOL01

Adjudicatari
Novatilu- Dilart Park Güell UTE

Import d'adjudicació
198.746,99 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.06.2018

Termini
6.00 Mesos


Redacció del Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’obres i Coordinació de Seguretat i Salut, de les Obres relatives al Projecte de rehabilitació i adeqüació de la casa Pere Jaqués a Barcelona.

 

Núm. Expedient
2014PROJ046CAL01M003

Adjudicatari
Sanabria & Planas Gallego, S. L. P.

Import d'adjudicació
29.293,32 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.06.2018

Termini
3.00 Mesos


Acord Marc per el subministrament i muntatge de mobiliari per les dependencies Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expedient
2016AJCC014AML01P001M001

Adjudicatari
El Corte Inglés, SA

Import d'adjudicació
20.790,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.06.2018

Termini
2.00 Anys


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 2: Anella

 

Núm. Expedient
2014AJCC049CAL02M003

Adjudicatari
BARNA PORTERS, S. L.

Import d'adjudicació
100.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.06.2018

Termini
1.00 Mesos


Contracte relatiu al subministrament, instal.lació, confuguració, parametrització, personalització, posta en marxa i servei de manteniment de l'eina per la gestió de serveis IT (ITSM) EasyVista en mode Onpremise per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2018SIST004SL01

Adjudicatari
Econocom Sevicios SA

Import d'adjudicació
381.292,67 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.06.2018

Termini
4.00 Anys


Redacció del Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut corresponent a les actuacions de cobriment del claustre oest del Palau Sant Jordi

 

Núm. Expedient
2018CONS046CAL01

Adjudicatari
Q-estudi 29 assessorament tècnic, SL

Import d'adjudicació
39.300,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.06.2018

Termini
10.00 Mesos


Contractació relativa als auxiliars de serveis per Aparcaments de BSM amb suport als processos d'inserció socio-laboral i d'exclusió social.

 

Núm. Expedient
2015AP033CAL01P003

Adjudicatari
Integra Manteniment, Gestió i Serveis Integrats CET, Catalunya, SL

Import d'adjudicació
414.818,95 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.06.2018

Termini
5.00 Mesos


Servei de vigilància de la salut i assistència mèdica i primers auxilis als visitants del Parc Zoologic i al personal BSM

 

Núm. Expedient
2016RRHH013CAL01P002

Adjudicatari
PREVENCONTROL, SA

Import d'adjudicació
138.674,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.06.2018

Termini
6.00 Mesos


Contracte relatiu a l'adquisició del dret d'ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic d'eines Autodesk i Adobe per Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST204CAL01

Adjudicatari
HIBERUS TECNOLOGIAS INFORMACIÓ,S.L.

Import d'adjudicació
258.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.05.2018

Termini
3.00 Anys


Lot 1: DIVISIÓ ANELLA OLÍMPICA Licitació pels serveis de vigilància i auxiliars de serveis de l?Anella Olímpica i Parc de Montjuïc , tan per serveis ordinaris com extraordinaris

 

Núm. Expedient
2015AJCC121CAL01M003

Adjudicatari
UTE BARNA PORTERS SL - BARNA PORTERS SEGURETAT, SL

Import d'adjudicació
18.472,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.05.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de desenvolupament d'aplicacions de programari, evolutius, adaptatius i correctius per a Barcelona de Serveis Municipals SA.

 

Núm. Expedient
2016SIST165CAL01P001

Adjudicatari
Summa Servicios de Ingeniería y Consultores SA Proconsi SL UTE

Import d'adjudicació
164.444,50 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.05.2018

Termini
1.00 Anys


Prestació de servei de desenvolupament d’evolutius (actualitzacions i millores del software) i subministrament de noves llicencies pel sistema de ticketing i canals de venda EUROMUS que disposen Park Güell i Zoo

 

Núm. Expedient
2015SIST058CAL01P002

Adjudicatari
Ccalgir, sl

Import d'adjudicació
87.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.05.2018

Termini
1.00 Anys


Adquisició del servei de manteniment i suport tècnic de llicències de base de dades Oracle per a Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expedient
2018SIST063SL01

Adjudicatari
Abast Systems & Solutions SL

Import d'adjudicació
82.684,74 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.05.2018

Termini
1.00 Anys


NOU Primera prorroga del contracte de Patrocini en exclusiva com a mitjà de premsa per a l?Anella Olímpica per part de el Periódico de Catalunya. Contracte nº 13292

 

Núm. Expedient
2016AO063INGL01P001

Adjudicatari
El Periódico de Catalunya SL

Import d'adjudicació
130.005,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.05.2018

Termini
1.00 Anys


 
Pujar