Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
786.810,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Lot 1: DIVISIÓ ANELLA OLÍMPICA Licitació pels serveis de vigilància i auxiliars de serveis de l?Anella Olímpica i Parc de Montjuïc , tan per serveis ordinaris com extraordinaris

 

Núm. Expedient
2015AJCC121CAL01M001

Adjudicatari
UTE BARNA PORTERS SL - BARNA PORTERS SEGURETAT, SL

Import d'adjudicació
17.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.03.2017

Termini
10.00 Mesos


Modificació del Contracte relatiu al Manteniment preventiu, correctiu i milloratiu de les màquines multiparquímetres de la ciutat de Barcelona.

 

Núm. Expedient
2013AP113CAL01M001

Adjudicatari
PARKARE GROUP, S.L.U.

Import d'adjudicació
108.411,60 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.03.2017

Termini
6.00 Mesos


Contracte per les obres relatives al projecte d'accions de millora energètica per a l'Estació del Nord de Barcelona amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS010OBOL01

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
115.753,11 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.03.2017

Termini
5.00 Mesos


Acord Marc relatiu a l'homologació per als Serveis d'Assistència Tècnica i Acompanyament sobre projectes propis de millora en la coordinació d'operacions dels negocis de Barcelona de Serveis Municipals, S. A.

 

Núm. Expedient
2015DIR012AML01V014

Adjudicatari
Kompetitive Operations Design, S. L.

Import d'adjudicació
59.940,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.03.2017

Termini
12.00 Mesos


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament, col.locació, assistència tècnica i desmuntatge de tecnologies d'aforament per espais oberts gestionats per BSM
-Lot 2. Tecnologies sense barreres físiques: s´entendrà com qualsevol tecnologia que no suposi barrera física al pas humà.

 

Núm. Expedient
2017IDI008AML02V001

Adjudicatari
Urbanretail SL

Import d'adjudicació
7.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.03.2017

Termini
1.00 Dies


Contracte de serveis de vigilància i serveis auxiliars a les dependències de Barcelona de Serveis Municipals SA amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social: lot 1 (Fòrum i Zoo) i Lot 2 (oficines BSM Calabria)

Lot 2

 

Núm. Expedient
2016AJCC161CAL02

Adjudicatari
Ilunion Seguridad SA

Import d'adjudicació
31.220,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació de proveïdors d'imprentes i suports gràfics per a Barcelona de Serveis Municipals SA amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Lot 1

 

Núm. Expedient
2016AJCC162AML01

Adjudicatari
ARTES GRAFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, S.L; PRODUCCIONES MIC, SL; FOTOLETRA, SA; CET APUNTS – FUNDACIÓ JOIA; GRAFILUR, SA; GUREAK MARKETING, S. L. U.; IMPREMTA PAGÈS, SL

Import d'adjudicació
1.135.915,08 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
2.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació de proveïdors d'imprentes i suports gràfics per a Barcelona de Serveis Municipals SA amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Lot 2

 

Núm. Expedient
2016AJCC162AML02

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ JOIA; GUREAK MARKETING, S. L. U

Import d'adjudicació
312.376,63 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
2.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament de material complementari a l'activitat de BSM

Lot 1

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML01

Adjudicatari
GERSA INFORMÁTICA, SL; CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; F. VIDAL, SA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); PMC GRUP 1985 SA; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
18.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament de material complementari a l'activitat de BSM

Lot 2

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML02

Adjudicatari
GERSA INFORMÁTICA, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, S

Import d'adjudicació
14.640,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament de material complementari a l'activitat de BSM

Lot 3

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML03

Adjudicatari
GERSA INFORMÁTICA, SL; CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; F. VIDAL, SA; SUMINISTROS CARPEL, SL; PMC GRUP 1985 SA; DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
21.720,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament de material complementari a l'activitat de BSM

Lot 4

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML04

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MED PUBLICIDAD; MCONGRESS MERCHANDISING, SL

Import d'adjudicació
12.240,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació d'empreses per el subministrament de material complementari a l'activitat de BSM

Lot 5

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML05

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MED PUBLICIDAD; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
7.200,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte de serveis de vigilància i serveis auxiliars a les dependències de Barcelona de Serveis Municipals SA amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social: lot 1 (Fòrum i Zoo) i Lot 2 (oficines BSM Calabria)

Lot 1

 

Núm. Expedient
2016AJCC161CAL01

Adjudicatari
Seguridad Preventiva Cuatro SL

Import d'adjudicació
860.857,91 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.03.2017

Termini
1.00 Anys


 
Pujar