Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de lloguer, transport, instal.lació i desmuntatge de tanques per diferents usos i actuacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA


Contr

 

Núm. Expedient
2017AJCC065CAL03

Adjudicatari
Transvallas Zamora, S. L.

Import d'adjudicació
6.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.12.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a les obres dels treballs de millora i adequació a la normativa vigent del parc infantil (Area de joc n1 i n2) del Parc del Fòrum de Barcelona

 

Núm. Expedient
2017F152OBOL01

Adjudicatari
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Import d'adjudicació
127.485,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.12.2017

Termini
6.00 Setmanes


Acord Marc per l'homologació de proveïdors per prestar serveis d'assistència tècnica i suport per projectes de tecnologies de la informació i comunicacions per als negocis de Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

Núm. Expedient
2017SIST022AML01

Adjudicatari
SENTISROS SLP; AXPE CONSULTING SL; ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

Import d'adjudicació
525.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.12.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu a la prestació de serveis de suport, per empreses especialitzades, al muntatges i desmuntatges dels espactacles, actes i similar que es portin a terme als espais gestionats per la divisió anella olímpica de Barcelona de Serveis Municipals SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017AO162CAL01

Adjudicatari
PENNY WISE,SL

Import d'adjudicació
94.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.12.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte de patrocini, amb exclusiva de venda de producte (gelat) de les instal.lacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA:
Lot 1: Parc Zoològic de Barcelona

 

Núm. Expedient
2015MKT004INGL01P002

Adjudicatari
Unilever España, SA

Import d'adjudicació
108.030,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.12.2017

Termini
1.00 Anys


Acord marc relatiu al subministrament, mitjançant arrendament de motos elèctriques amb serveis addicionals inclosos (78 motos + 25 motos de renovació)

 

Núm. Expedient
2015AP147AML01V005

Adjudicatari
Pasmon Integral SL

Import d'adjudicació
167.040,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.11.2017

Termini
3.00 Anys


Acord Marc relatiu a l’Homologació de proveïdors d’equips i materials de tecnologia, informació i Comunicació (TIC)
Lot 4: Renovació i Ampliació d’equipament TIC networking, seguretat i control

 

Núm. Expedient
2015SIST090AML04V007

Adjudicatari
Abast Systems & Solutions SL

Import d'adjudicació
22.810,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.11.2017

Termini
5.00 Setmanes


Gestió i Explotació dels locals comercials del Zoo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2014ZOO086INGL01P002

Adjudicatari
Premium Merchandising, S.L.

Import d'adjudicació
163.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.11.2017

Termini
1.00 Anys


Lot 2: Contracte relatiu als serveis de vigilància i control d'accessos del Park Güell

 

Núm. Expedient
2015AJCC121CAL02P001

Adjudicatari
UTE BARNA PORTERS SL - BARNA PORTERS SEGURETAT, SL

Import d'adjudicació
876.399,50 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
30.11.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte modificat relatiu al Subministrament, instal.lació, configuració i posta en marxa, servei de manteniment i evolutius de nous parquímetres a la ciutat de Barcelona així com recompra dels equips actuals

 

Núm. Expedient
2016AP114SL01M001

Adjudicatari
UTE PARKEON S.L.U - PARKEON S.A.S

Import d'adjudicació
0,01 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
28.11.2017

Termini
5.00 Anys


Manteniment preventiu, correctiu i milloratiu de les màquines multiparquímetres de la ciutat de Barcelona.

 

Núm. Expedient
2013AP113CAL01P003

Adjudicatari
PARKARE GROUP, S.L.U.

Import d'adjudicació
683.991,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.11.2017

Termini
6.00 Mesos


Contracte per la comercialització i gestió dels espais publicitaris (MUPIS) de Barcelona de Serveis Municipals SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo SA Lot 1 BSM i Lot 2 PATSA

LOT 2

 

Núm. Expedient
2017MKT119INGL02

Adjudicatari
Main Imagen Global Corporativa SA

Import d'adjudicació
6.072,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.11.2017

Termini
2.00 Anys


Subministrament, instal.lació, configuració, migració i posada en marxa de Sistemes d'autenticació, control d'accés, monitorització i reporting ClearPass, Airwave i ALE per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST086SL01

Adjudicatari
Acuntia, S. A.

Import d'adjudicació
252.188,02 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.11.2017

Termini
3.00 Anys


Contracte relatiu al servei de lloguer, transport, instal.lació i desmuntatge de tanques per diferents usos i actuacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA


Contr

 

Núm. Expedient
2017AJCC065CAL01

Adjudicatari
Transvallas Zamora, S. L.

Import d'adjudicació
213.664,53 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.11.2017

Termini
2.00 Anys


 
Pujar