Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CCAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Licitació de les obres del projecte executiu per la millora de les instal.lacions del departamento del CSO de BSM ubicat a les oficines centrals al carrer Calabria número 66 de Barcelona

 

Núm. Expedient
2018CONS073OBOL01

Adjudicatari
Ecoclima Barcelona SL

Import d'adjudicació
66.789,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.10.2018

Termini
5.00 Mesos


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 4: Estació

 

Núm. Expedient
2014AJCC049CAL04P004

Adjudicatari
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL

Import d'adjudicació
19.193,13 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
01.10.2018

Termini
3.00 Mesos


Serveis de controladors d'accés al Parc del Fòrum de Barcelona

 

Núm. Expedient
2014F101CAL01P003

Adjudicatari
BROTHERS CONTROL, SL

Import d'adjudicació
93.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
01.10.2018

Termini
6.00 Mesos


Servei de manteniment del gestor de continguts de l’aplicació per a dispositius mòbils iOs i Android del Park Güell.

 

Núm. Expedient
2018SIST121CAL01

Adjudicatari
ALAMBRE STUDIO, S.L.

Import d'adjudicació
390,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.09.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de contact center d'atenció al client Bicing 2.0 i altres serveis d'atenció al client i serveis avançats de telecomunicacions i centraleta de BSM

 

Núm. Expedient
2018AACC037CAL01

Adjudicatari
Atento Teleservicios España, S. A. U.

Import d'adjudicació
3.161.842,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
20.09.2018

Termini
3.00 Anys


Lot 1 : Serveis de vigilància i auxiliars (Fòrum i Zoo)

 

Núm. Expedient
2016AJCC161CAL01P004

Adjudicatari
Seguridad Preventiva Cuatro SL

Import d'adjudicació
408.476,07 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
20.09.2018

Termini
6.00 Mesos


Acord Marc per l’homologació de proveïdors per a la realització d’estudis d’avaluació de client

L’obj

 

Núm. Expedient
2018MKT065ALTL01

Adjudicatari
AKA GLOBAL; ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN; DEP INSTITUT; EVERIS; GESOP; PRYSMA; PSYMA IBÉRICA; UTE REMARFLEX

Import d'adjudicació
400.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.09.2018

Termini
2.00 Anys


Pròrroga d'1 any del contracte 13483 relatiu al Subministrament de diferents articles de Drogueria per BSM

 

Núm. Expedient
2016AJCC079AML01P001

Adjudicatari
Sola SA

Import d'adjudicació
21.642,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.09.2018

Termini
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇNAT SUBHASTA EL

 

Núm. Expedient
2016CONS074SL01P001

Adjudicatari
Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.

Import d'adjudicació
400.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
10.09.2018

Termini
1.00 Anys


Per a la realització del pla de millora organitzacional B:SM

 

Núm. Expedient
2018RRHH036CAL01

Adjudicatari
DELOITTE, S. L.

Import d'adjudicació
77.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
07.09.2018

Termini
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expedient
2016CONS074SL05P001

Adjudicatari
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Import d'adjudicació
5.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
07.09.2018

Termini
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expedient
2016CONS074SL03P001

Adjudicatari
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Import d'adjudicació
857.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
07.09.2018

Termini
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHASTA

 

Núm. Expedient
2016CONS074SL02P001

Adjudicatari
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Import d'adjudicació
85.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
07.09.2018

Termini
1.00 Anys


ELECTRICITAT - pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expedient
2016CONS074SL04P001

Adjudicatari
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Import d'adjudicació
11.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
07.09.2018

Termini
1.00 Anys


 
Pujar