Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis per a la producció dels actes que es duen a terme a les instal.lacions del Fòrum

 

Núm. Expedient
2017F024AML01P001

Adjudicatari
WONDERLAND MANAGEMENT, S.L. ; LOGÍSTICA DE EVENTOS, S.L.

Import d'adjudicació
400.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
18.04.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu a l'explotació dels gots reutilitzables a les instal.lacions del Zoo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2017ZOO046INGL01P001

Adjudicatari
Ecologia per Festes SL

Import d'adjudicació
21.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
18.04.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de manteniment preventiu, neteja i reparació de gats hidràulics pel servei de grua

Contr

 

Núm. Expedient
2018TRA033CAL01

Adjudicatari
DE AMO Y GUZMAN, SL

Import d'adjudicació
32.977,08 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.04.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament de bobines de paper tèrmic per a l'obtenció de tiquets de parquímetres de la UOER i subministrament de bobines de paper tèrmic i derivats per diferents usos i articulacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA amb suport als processos d'exclusió social i inserció laboral Lot 1: Subministrament de bobines de paper tèrmic per a l'obtenció de tiquets pels parquímetres de la UOER

 

Núm. Expedient
2017AJCC031SL01D001

Adjudicatari
Industrias Francisco Botella, S.L.

Import d'adjudicació
33.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
13.04.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte d'un gestor de subministrament energètic i d'aigua dels edificis gestionats per Barcelona de Serveis Municipals SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS094CAL02

Adjudicatari
SERVICIOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS ENERGÉTICOS, SL (SEAE)

Import d'adjudicació
2.650,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.04.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu a les obres de pintura en diverses dependències de Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017AJCC177OBOL01

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
142.800,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.04.2018

Termini
1.00 Anys


Acord Marc per l'homologació d'empreses pel subministrament, col.locació, assistència tècnica i desmuntatge de tecnologies d'aforament per als espais oberts gestionats per BSM Lot 1 torns d'accés mòbils, Lot 2:Tecnologies d’aforament sense barreres físiques

L?obj

 

Núm. Expedient
2018F034AML01

Adjudicatari
LIVE NATION , ARAGONESA DE CARPAS

Import d'adjudicació
87.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
10.04.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a la gestió i explotació de la infrastructura de telecomunicacions situada al Baluard de Velasco del Castell de Montjuïc, coneguda com a Torre BCN 92

 

Núm. Expedient
2018MONT021INGL01

Adjudicatari
Retevision SA

Import d'adjudicació
220.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.04.2018

Termini
10.00 Anys


Direcció de les Obres i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres relatives als projectes executius de l’aparcament soterrat als Jardins Menéndez y Pelayo, reurbanització dels Jardins Menéndez y Pelayo i reurbanització del carrer Maignon al tram comprés entre el carrer Verdi i els Jardins Menénd

 

Núm. Expedient
2014CONS08CCAL01M001

Adjudicatari
Getinsa Payma SL

Import d'adjudicació
25.217,95 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.04.2018

Termini
4.00 Mesos


Acord Marc relatiu a l'homologació per als Serveis d'Assistència Tècnica i Acompanyament sobre projectes propis de millora en la coordinació d'operacions dels negocis de Barcelona de Serveis Municipals, S. A.

 

Núm. Expedient
2015DIR012AML01V018

Adjudicatari
KPMG ASESORES, SL

Import d'adjudicació
184.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.04.2018

Termini
15.00 Anys


Lot 4 Park Guell

 

Núm. Expedient
2015AJCC126CAL04P001M001

Adjudicatari
ATYSA FACILITY SERVICES, SL

Import d'adjudicació
28.392,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.03.2018

Termini
1.00 Anys


Lot 4 Park Guell

 

Núm. Expedient
2015AJCC126CAL04P001

Adjudicatari
ATYSA FACILITY SERVICES, SL

Import d'adjudicació
141.960,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
28.03.2018

Termini
1.00 Anys


Subministrament, llicenciament, alta, instal•lació, configuració, posada en marxa i manteniment de Servei d’emailing professional Appliance On premise per a Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expedient
2017SIST099CAL01D001

Adjudicatari
ONLINE MARKETING

Import d'adjudicació
112.512,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
28.03.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte d'un gestor de subministrament energètic i d'aigua dels edificis gestionats per Barcelona de Serveis Municipals SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS094CAL01

Adjudicatari
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

Import d'adjudicació
23.350,40 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.03.2018

Termini
1.00 Anys


 
Pujar