Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al manteniment preventiu i correctiu 24 hores del sistema de càrrega de vehicles elèctrics, guiat de places i sistema de il.luminació led de Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017AP150CAL01

Adjudicatari
Soler Global Services, S.L.

Import d'adjudicació
166.625,20 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.02.2018

Termini
2.00 Anys


Lot 1: Papereria i material d´oficina no inclòs a l´AM de subministrament de Material d´oficina --> Import modificació: 3.000?

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML01M008

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MED PUBLICIDAD; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
3.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.02.2018

Termini
1.00 Anys


Nou Lot 2: Electrodomèstics /Electrònica /Informàtica /Accessoris Telefonia --> Import modificació: 2.440?

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML02M008

Adjudicatari
GERSA INFORMÁTICA, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, S

Import d'adjudicació
2.440,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.02.2018

Termini
1.00 Anys


Lot 3 .- Complements d?oficina i exterior - Acord Marc per l?homologació de proveïdors per al subministrament de material divers complementari a l?activitat de BSM.

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML03M003

Adjudicatari
GERSA INFORMÁTICA, SL; CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; F. VIDAL, SA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); PMC GRUP 1985 SA; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
3.620,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.02.2018

Termini
1.00 Anys


Lot 4.- Tèxtil (no vestuari laboral i no inclòs en la licitació de subministrament de vestuari) -
Acord Marc per l?homologació de proveïdors per al subministrament de material divers complementari a l?activitat de BSM.

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML04M005

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MED PUBLICIDAD; MCONGRESS MERCHANDISING, SL

Import d'adjudicació
2.040,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.02.2018

Termini
1.00 Anys


Lot 5.- Objectes de promoció corporativa (no merchandising) Acord Marc per l?homologació de proveïdors per al subministrament de material divers complementari a l?activitat de BSM.

 

Núm. Expedient
2017AJCC007AML05M004

Adjudicatari
CET APUNTS – FUNDACIÓ PRIVADA JOIA; SUMINISTROS CARPEL, SL; DOLEY CRAW ASSOCIATS (PROMOSYSTEM); DONT WORRY PRODUCCIÓN GRÁFICA, SL; MED PUBLICIDAD; MCONGRESS MERCHANDISING, SL; OFFICE DEPOT, SL

Import d'adjudicació
1.200,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.02.2018

Termini
1.00 Anys


Licitació de les Obres relatives al Projecte Executiu d’adequació de 5 sales de calderes, instal•lacions de subministrament d’aigua, i instal•lacions frigorífiques del Zoo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2017CONS194OBOL01

Adjudicatari
Ute voracys - pyf

Import d'adjudicació
124.879,72 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.02.2018

Termini
6.00 Setmanes


Lot 1: serveis de suport en matèries relatives al dret administratiu

 

Núm. Expedient
2014AJCC083AML01V007

Adjudicatari
JOAQUIN TORNOS, ABOGADOS ASOCIADOS, SLP

Import d'adjudicació
91.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.02.2018

Termini
7.00 Mesos


Contracte relatiu a l'executiu de les obres relatives al projecte bàsic i d'execució per l'adequació d'uns espais d'oficines al Palau Sant Jordi amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS179OBOL01

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
310.868,85 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.02.2018

Termini
525.00 Mesos


Contracte relatiu a l'execució de les obres relatives al projecte executiu de pintura de l'Aparcament del Mercat de Sant Antoni de Barcelona amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS189OBOL01

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
526.742,67 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.02.2018

Termini
11.00 Setmanes


Contracte relatiu al disseny i desnvolupament de llocs web, evolutius, adpatatius i correctius per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2016SIST167CAL01P001

Adjudicatari
Factor Essencial SL Atenea Tech SLNE UTE

Import d'adjudicació
96.250,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.02.2018

Termini
1.00 Anys


Acord marc per l'homologació de proveïdors per realitzar serveis de manteniment correctiu dels equips i de les instal·lacions elèctriques de totes les dependències de les divisions d'aparcaments, transports i de les unitats del Parc del Fòrum i Park Güell

 

Núm. Expedient
2015MANT145AML01V004

Adjudicatari
J.A.G. Alcaide SL

Import d'adjudicació
60.427,50 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.02.2018

Termini
6.00 Mesos


Contracte relatiu al subministrament, instal.lació, configuració i posta en marxa d'equips d'enmagatzematge digital i components TIC per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST198SL01

Adjudicatari
Abast Systems & Solutions SL

Import d'adjudicació
208.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a l'adquisició del dret d'ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic d'eines Autodesk i Adobe per Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017ADM203SL01

Adjudicatari
SEIDOR SA

Import d'adjudicació
67.252,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.02.2018

Termini
2.00 Anys


 
Pujar