Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Licitació de les obres relatives de l’Actualització del Projecte executiu: Zoo Ciutadella. Reforma Integral, Reparacions i Gran Manteniment: Reforma de l’espai dels elefants, les girafes i els lleons. Separata 08. Segon tram passera i pati lleons / Separata 09. Tematització lleons, elefants i 2on t

Licit

 

Núm. Expedient
2017CONS104OBOL01

Adjudicatari
ACSA, OBRAS E INFRASTRUCTURAS, S.A.

Import d'adjudicació
939.617,96 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.10.2017

Termini
34.00 Setmanes


Licitació de les obres relatives de l’Actualització del Projecte executiu: Zoo Ciutadella. Reforma Integral, Reparacions i Gran Manteniment: Reforma de l’espai dels elefants, les girafes i els lleons. Separata 08. Segon tram passera i pati lleons / Separata 09. Tematització lleons, elefants i 2on t

Licit

 

Núm. Expedient
2017CONS104OBOL02

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
390.811,20 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.10.2017

Termini
34.00 Setmanes


Contracte relatiu al servei de exclusiva del producte de cafè de les instal.lacions que gestionen BSM i PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2017MKT112INGL01

Adjudicatari
Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos SAU

Import d'adjudicació
8.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
13.10.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu a l'execució de les obres de projecte executiu per a l'execució d'un espai dedicat a la cria, reproducció i pedagogia del tritó del montseny al Zoo de Barcelona (Projecte Life) amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS113OBOL01

Adjudicatari
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Import d'adjudicació
195.622,62 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
13.10.2017

Termini
77.00 Dies


Acord Marc per al subministrament i muntatge d´elements de serralleria i metal·listeria per a totes les divisions d´Aparcaments i Transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Oficines Calàbria. Lot 1 Aparcaments i Transports, Estacions i Dipòsits

 

Núm. Expedient
2017MOB049AML01V001

Adjudicatari
Tempo Facility Services SLU

Import d'adjudicació
34.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
10.10.2017

Termini
6.00 Mesos


Acord Marc per al subministrament i muntatge d´elements de serralleria i metal·listeria per a totes les divisions d´Aparcaments i Transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Oficines Calàbria. Lot 2 Base Area, c base A Cívics park Güell Parc Fòrum i Oficines Calabria

 

Núm. Expedient
2017MOB049AML02V001

Adjudicatari
Tempo Facility Services SLU

Import d'adjudicació
41.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
10.10.2017

Termini
6.00 Mesos


Contracte relatiu al servei d'instal.lació, configuració, migració i posada en mara del nou entorn Cluster Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition i Oracle Cloud per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST132CAL01

Adjudicatari
Abast Systems SL

Import d'adjudicació
96.190,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.10.2017

Termini
31.00 Mesos


Contracte relatiu al servei de desenvolupament d'aplicacions pels negocis de Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST123CAL01

Adjudicatari
Nextret SL

Import d'adjudicació
95.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.10.2017

Termini
1.00 Anys


Gestió i explotació de la restauració a les instal·lacions de l'Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2013AO382INGL01P003

Adjudicatari
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S. L.

Import d'adjudicació
850.008,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.10.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de manteniment de dades del model d'anàlisi basat en els registres dels usuaris de places DUM que permet obtenir una predicció de l'estacionament

 

Núm. Expedient
2017IDI131CAL01

Adjudicatari
Mosaic Factor SL

Import d'adjudicació
33.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.10.2017

Termini
12.00 Mesos


Contractar els serveis per a la realització d’una auditoria energètica, uns estudis d’eficiència energètica i medi ambiental amb l’elaboració de propostes degudament justificades i valorades

 

Núm. Expedient
2017RRHH103CAL01

Adjudicatari
Eurocontrol SA

Import d'adjudicació
29.926,60 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.10.2017

Termini
5.00 Mesos


Contracte relatiu a l'execució de les obres relatives del Projecte "Naturalització de la instal.lació dels Drils del zoo de Barcelona" amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS110OBOL01

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
71.041,80 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.10.2017

Termini
8.00 Setmanes


Subministrament i gestió dels serveis necessaris per tal de dotar als treballadors/es de BSM del vestuari per les diferents activitats de BSM, amb suport als processos d'inserció socio laboral i exclusió social

 

Núm. Expedient
2016AJCC068SL01M002

Adjudicatari
Vestilab Clean Room Control SLU

Import d'adjudicació
6.624,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.09.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de manteniment preventiu, neteja i reparació de gats hidràulics pel servei de grua

 

Núm. Expedient
2017TRA013CAL01P001

Adjudicatari
DE AMO Y GUZMAN, SL

Import d'adjudicació
8.174,97 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.09.2017

Termini
3.00 Mesos


 
Pujar