Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Manteniment preventiu, correctiu i milloratiu de les màquines multiparquímetres de la ciutat de Barcelona.

 

Núm. Expedient
2013AP113CAL01P002

Adjudicatari
PARKARE GROUP, S.L.U.

Import d'adjudicació
451.676,80 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.06.2017

Termini
1.00 Anys


Prestació del Servei dâ??Atenció Telefònica dels serveis gestionats per Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expedient
2013AJCC460CAL01P002

Adjudicatari
OESIA NETWORKS, SL

Import d'adjudicació
543.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
20.06.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als Serveis Tècnics Integrals del Parc Zoològic de Barcelona (Facility Management) amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2015CONS104CAL01P001

Adjudicatari
UTE SORIGUE ZOO (ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.)

Import d'adjudicació
1.824.331,60 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.06.2017

Termini
1.00 Anys


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 4: Estació

 

Núm. Expedient
2014AJCC049CAL04P002

Adjudicatari
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL

Import d'adjudicació
49.436,10 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.06.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al Servei de desenvolupament, implantació, migració, posta en marxa, formació i suport a la operació d'un sistema CRM basat en Microsoft Dynamics 365 i Click Dimensions per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST032CAL01

Adjudicatari
Abast Solutions SL

Import d'adjudicació
494.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
4.00 Anys


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte de millora de seguretat contra la intrusió de BSM al c/Calàbria 66 de Barcelona, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS053OBOL01

Adjudicatari
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L

Import d'adjudicació
65.973,01 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
3.50 Mesos


Contracte per a les obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d'inserció social i exclusió social

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS061OBOL01

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
418.423,71 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
15.00 Mesos


Contracte per a les obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d'inserció social i exclusió social

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS061OBOL02

Adjudicatari
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S. L.

Import d'adjudicació
330.779,49 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
1.50 Mesos


Contracte per a les obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d'inserció social i exclusió social

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS061OBOL03

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
366.434,50 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
15.00 Mesos


Contracte per a les obres relatives a les actuacions de pintura als aparcaments de BSM amb suport als processos d'inserció social i exclusió social

Contr

 

Núm. Expedient
2017CONS061OBOL04

Adjudicatari
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S. L.

Import d'adjudicació
334.779,98 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
1.50 Mesos


Contracte relatiu a la gestió i explotació del marxandatge de productes al Palau Sant Jordi,Sant jordi Club, Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys i Esplanada de l’Anella Olímpica.

 

Núm. Expedient
2015AO040INGL01P002

Adjudicatari
MERCHANDISING ON STAGE, SL

Import d'adjudicació
160.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
1.00 Anys


Servei de traducció de textos a diversos idiomes (general, urgent i especialitzada)

 

Núm. Expedient
2015AJCC056CAL01P001

Adjudicatari
ADLOM training, S. L.

Import d'adjudicació
30.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
14.06.2017

Termini
1.00 Anys


Acord marc per l'homologació de proveïdors per realitzar serveis de manteniment correctiu dels equips i de les instal·lacions elèctriques de totes les dependències de les divisions d'aparcaments, transports i de les unitats del Parc del Fòrum i Park Güell

 

Núm. Expedient
2015MANT145AML01V003

Adjudicatari
Signum 2008 SLU

Import d'adjudicació
60.325,33 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
13.06.2017

Termini
6.00 Mesos


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 2: Anella

 

Núm. Expedient
2014AJCC049CAL02P002

Adjudicatari
BARNA PORTERS, S. L.

Import d'adjudicació
425.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.06.2017

Termini
1.00 Anys


 
Pujar