Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Campanya d'estiu Zoo 2017

 

Núm. Expedient
2014MKT087AML01V005

Adjudicatari
El Periódico de Catalunya SL

Import d'adjudicació
80.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.05.2017

Termini
7.00 Mesos


Acord Marc relatiu a l'homologació per als Serveis d'Assistència Tècnica i Acompanyament sobre projectes propis de millora en la coordinació d'operacions dels negocis de Barcelona de Serveis Municipals, S. A.

 

Núm. Expedient
2015DIR012AML01P015

Adjudicatari
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL; GEYSER BARCELONA SL; KOMPETITIVE OPERATIONS DESIGN SL; BDO AUDITORES SL; EVERIS SPAIN SLU; COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS SA; KPMG ASESORES SL.

Import d'adjudicació
200.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.05.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte serveis consistents en la intervenció d'agents cívics en grans esdeveniments de Ciutat o en accions concretes de suport

 

Núm. Expedient
2017ACI055CAL01

Adjudicatari
BARNA PORTERS, S. L.

Import d'adjudicació
66.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
18.05.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte derivat de l'Acord Marc per l'homologació de proveïdors per a la realització de diferents treballs. Lot 2: Treball de camp. 3r trimestre

 

Núm. Expedient
2016IDI086CAL02V003

Adjudicatari
Psyma Iberica Marketing Research SL

Import d'adjudicació
41.544,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
18.05.2017

Termini
3.00 Mesos


Contracte relatiu al desenvolupament de serveis corporatius i solucions middleware amb tecnologia.NET per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST036CAL01

Adjudicatari
Axpe Consulting SL

Import d'adjudicació
191.940,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.05.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc per a l'homologació d'empreses pel subministrament, col.lació, assistència tècnica i desmuntatge de tecnologies d'aforament per als espais oberts gestionats per BSM lot 1: Torns d'accés mòbils

Lot 1: Torns d’accés mòbils: s’entendrà com torns de mitja a

 

Núm. Expedient
2017IDI034AML01V001

Adjudicatari
Live Nation España, S.A.U.

Import d'adjudicació
29.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.05.2017

Termini
50.00 Dies


Servei de vigilància de la salut i assistència mèdica i primers auxilis als visitants del Parc Zoologic i al personal BSM

 

Núm. Expedient
2016RRHH013CAL01M001

Adjudicatari
PREVENCONTROL, SA

Import d'adjudicació
10.085,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.05.2017

Termini
1.00 Anys


Redacció del Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’obres i Coordinació de Seguretat i Salut, de les Obres relatives al Projecte de rehabilitació i adeqüació de la casa Pere Jaqués a Barcelona.

 

Núm. Expedient
2014PROJ046CAL01M002

Adjudicatari
Sanabria & Planas Gallego, S. L. P.

Import d'adjudicació
5.800,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.05.2017

Termini
1.50 Anys


Contracte relatiu al desenvolupament d'aplicacions a mida amb Microsoft Sharepoint, manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu de les aplicacions actuals i noves, així com administració avançada de la infraestructura de Sharepoint per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST039CAL01

Adjudicatari
3Aside Consultors SL

Import d'adjudicació
191.940,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.05.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis destinats a posar a disposició de Barcelona de Serveis Municipals, SA equips d'il.luminació per a ser instal.lats a la Sala Jordi Club del palau Sant Jordi (Escenografia fixa)

 

Núm. Expedient
2017AO029CAL01

Adjudicatari
Arcoiris Lighting Systems, SA

Import d'adjudicació
94.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.05.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a l'adquisició del dret d'ús, actualització i suport tècnic de llicències de productes Microsoft Dynamics 365 per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expedient
2017SIST040SL01

Adjudicatari
Abast Solutions SL

Import d'adjudicació
90.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.05.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de control arqueològic de les obres a executar, segons llistat adjunt, al Park Güell i entorns durant el període 2017-2018

 

Núm. Expedient
2017CONS002CAL01

Adjudicatari
Atics SL

Import d'adjudicació
85.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.05.2017

Termini
4.00 Anys


Contracte relatiu a l'explotació dels gots a utilitzar en els esdeveniments celebrats a l'Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2017AO012INGL01

Adjudicatari
Ex- Centris Production, SL

Import d'adjudicació
75.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.05.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte executiu per la renovació de la cabina de control de l'aparcament soterrat de vehicles Barcelona- Nord, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS030OBOL01

Adjudicatari
Voracys, S. L.

Import d'adjudicació
122.988,86 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.05.2017

Termini
3.50 Mesos


 
Pujar