Formalitzats

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expedient
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
78.681,52 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.07.2020

Termini
1.00 Anys


Modificació del contracte als "Serveis d´actualització del projecte Zoo Ciutadella, reforma integral, reparacions i gran manteniment: Reforma de l´espai d´elefants, les girafes i els lleons i dirección facultativa i coordinació de seguretat i salut del mateix"

 

Núm. Expedient
2016CONS011CAL01M002

Adjudicatari
IGC bcn, S. L.

Import d'adjudicació
14.663,32 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.08.2017

Termini
0.00 Dies


Acord Marc relatiu a l’Homologació de proveïdors d’equips i materials de tecnologia, informació i Comunicació (TIC)
Lot 5: Subministrament d’equipament TIC Comunicacions

 

Núm. Expedient
2015SIST090AML05V001

Adjudicatari
UTE NORTH COAST AGS

Import d'adjudicació
4.440,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2017

Termini
7.00 Dies


Acord Marc relatiu a la homologacio de proveïdors pel subministrament d'articles de material elèctric per a BSM

 

Núm. Expedient
2015CONS111AML01V002

Adjudicatari
Sanitarios Bosco SA

Import d'adjudicació
16.750,62 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2017

Termini
6.00 Mesos


Contracte derivat de l'Acord Marc relatiu a l’Homologació de proveïdors d’equips i materials de tecnologia, informació i Comunicació (TIC)
Lot 1: Renovació i Ampliació d’equipament TIC Informàtic:
Subministarment d'equipament TIC, ordinadors portàtils i complements

 

Núm. Expedient
2015SIST090AML01V019

Adjudicatari
Abast Systems SL

Import d'adjudicació
30.331,25 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
02.08.2017

Termini
5.00 Dies


Obres relatives al Projecte Executiu de millora dels entorns del Park Güell al Districte de Gràcia: remodelació escales Pompeu Fabra amb suport als processos d'inserció soio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS004OBOL01

Adjudicatari
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S. L.

Import d'adjudicació
117.245,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
12.00 Setmanes


Contracte relatiu al manteniment integral per la prevenció i control de la legionel·losis en diverses dependències de Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

Núm. Expedient
2017AP077CAL01

Adjudicatari
Vrep SA

Import d'adjudicació
54.460,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte per l'execució de les obres relatives al Projecte Executiu per a l'adequació de la cambra elèctrica i QGBT de l'ET 3214 de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017CONS088OBOL01

Adjudicatari
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Import d'adjudicació
119.790,97 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
48.00 Dies


Contracte derivat de l'Acord Marc de Serveis Jurídics: Lot 3: Serveis de suport en matèria de dret laboral: període 1/8/2017 a 31/7/2018

 

Núm. Expedient
2014AJCC083AML03V003

Adjudicatari
Bufete Antras Abogados Asociados, SLP

Import d'adjudicació
73.260,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament, instal.lació, configuració, posta en marxa d'equipament TIC per a Barcelona de Serveis Municipals SA

SUBMI

 

Núm. Expedient
2017SIST097SL01

Adjudicatari
Abast Systems SL

Import d'adjudicació
208.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
2.00 Anys


Acord Marc per l'homologació de proveïdors, relativa al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de Barcelona
Lot 1.- Pinsos

 

Núm. Expedient
2015ZOO036AML01P001

Adjudicatari
Agriplant Huguet, S. L.

Import d'adjudicació
1,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc per l'homologació de proveïdors, relativa al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de Barcelona
Lot 2.- Ferratges

 

Núm. Expedient
2015ZOO036AML02P001

Adjudicatari
Agriplant Huguet, S. L.

Import d'adjudicació
1,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.07.2017

Termini
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a l’Homologació de proveïdors d’equips i materials de tecnologia, informació i Comunicació (TIC)
Lot 1: Renovació i Ampliació d’equipament TIC Informàtic

 

Núm. Expedient
2015SIST090AML01V018

Adjudicatari
Abast Systems SL

Import d'adjudicació
30.209,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.07.2017

Termini
5.00 Dies


Contracte relatiu al servei d'oficina tècnica de la solució SOA i servei de manteniment i suport a l'arquitectura i infrastructura de productes WSO2 per a Barcelona de Serveis Municipals SA

serve

 

Núm. Expedient
2017SIST098CAL01

Adjudicatari
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA SA

Import d'adjudicació
90.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
27.07.2017

Termini
2.00 Anys


Acord marc per l'homologació de proveïdors per l'execució d'obres menors de conservació i paleteria (treballs de paleta) de petit format, a les instal·lacions de la divisió d'aparcaments, transports, Parc del Fòrum, Park Güell i Esplanada Anella Olímpica

 

Núm. Expedient
2015MOB148OBOL01V005

Adjudicatari
C.B.S. COBUSA, s. l.

Import d'adjudicació
97.200,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
26.07.2017

Termini
6.00 Mesos


 
Pujar