[Translate to English:] En procés d'adjudicació

Servei de consultoria tècnica i tecnològica per a la gestió de client BSM

 

Núm. Expediente
2016MKT066TX

Presupuesto de licitación
19.500,00 €
antes de IVA


Contracte derivat de l'Acord Marc d'Homologació de proveïdors d'equips i materials TIC (Lot 1: Equipament TIC Ofimatica) relatiu al Subministrament de diferents equips de ofimaticaper les unitats de negoci de BSM.

 

Núm. Expediente
2015SIST091AM

Presupuesto de licitación
150,00 €
antes de IVA


Acord Marc per l'homologació proveïdors per a la realització de diferents serveis de desenvolupaments evolutius de diferents negocis de BSMSA
Lot 1: Serveis evolutius de disseny i desenvolupaments de tecnologies web de BSM
Lot 2: Serveis evolutius de disseny i desenvolupaments de tecnologies d’apps per IOS i Android
Lot 3: Serveis evolutius per disseny i desenvolupaments de tecnologies .net
Lot 4: Serveis evolutius per a desenvolupaments de tecnologies SGBDD (Oracle i SQL server)

 

Núm. Expediente
2015SIST057AM

Presupuesto de licitación
96.600,00 €
antes de IVA


Acord Marc per l'homologació de proveïdors, relativa al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de Barcelona
Lot 1.- Pinsos
Lot 2.- Ferratges

 

Núm. Expediente
2015ZOO036AM

Presupuesto de licitación
0,00 €
antes de IVA


AAcord Marc per l'homologació de proveïdors, relatiu al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències de Parc Zoològic de Barcelona:
Lot 1.- Carns
Lot 2.- Peix congelat
Lot 3.- Fruites
Lot 4.- Verdures

 

Núm. Expediente
2015ZOO037S

Presupuesto de licitación
0,00 €
antes de IVA


Acord Marc per l'homologació e proveïdors, relatiu al subministrament de productes per l'alimentació animal i el seu transport fins les dependències de Parc Zoològic de Barcelona
Lot 1.- presa viva rossegadors
Lot 2.- Presa viva cucs
Lot 3.- Presa congelada rosegadors

 

Núm. Expediente
2015ZOO038AM

Presupuesto de licitación
0,00 €
antes de IVA


Contracte relatiu als Serveis de Redacció de Projecte, Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les Obres del Nou complex de Mamífers Marins al Parc Zoològic de Barcelona

 

Núm. Expediente
2015CONS019CA

Presupuesto de licitación
478.985,00 €
antes de IVA


 
To top