Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CCAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Licitació de les obres del projecte executiu per la millora de les instal.lacions del departamento del CSO de BSM ubicat a les oficines centrals al carrer Calabria número 66 de Barcelona

 

Núm. Expediente
2018CONS073OBOL01

Adjudicatario
Ecoclima Barcelona SL

Importe de adjudicación
66.789,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
03.10.2018

Plazo
5.00 Mesos


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 4: Estació

 

Núm. Expediente
2014AJCC049CAL04P004

Adjudicatario
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL

Importe de adjudicación
19.193,13 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
01.10.2018

Plazo
3.00 Mesos


Serveis de controladors d'accés al Parc del Fòrum de Barcelona

 

Núm. Expediente
2014F101CAL01P003

Adjudicatario
BROTHERS CONTROL, SL

Importe de adjudicación
93.500,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
01.10.2018

Plazo
6.00 Mesos


Servei de manteniment del gestor de continguts de l’aplicació per a dispositius mòbils iOs i Android del Park Güell.

 

Núm. Expediente
2018SIST121CAL01

Adjudicatario
ALAMBRE STUDIO, S.L.

Importe de adjudicación
390,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
21.09.2018

Plazo
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de contact center d'atenció al client Bicing 2.0 i altres serveis d'atenció al client i serveis avançats de telecomunicacions i centraleta de BSM

 

Núm. Expediente
2018AACC037CAL01

Adjudicatario
Atento Teleservicios España, S. A. U.

Importe de adjudicación
3.161.842,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
20.09.2018

Plazo
3.00 Anys


Lot 1 : Serveis de vigilància i auxiliars (Fòrum i Zoo)

 

Núm. Expediente
2016AJCC161CAL01P004

Adjudicatario
Seguridad Preventiva Cuatro SL

Importe de adjudicación
408.476,07 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
20.09.2018

Plazo
6.00 Mesos


Acord Marc per l’homologació de proveïdors per a la realització d’estudis d’avaluació de client

L’obj

 

Núm. Expediente
2018MKT065ALTL01

Adjudicatario
AKA GLOBAL; ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN; DEP INSTITUT; EVERIS; GESOP; PRYSMA; PSYMA IBÉRICA; UTE REMARFLEX

Importe de adjudicación
400.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
17.09.2018

Plazo
2.00 Anys


Pròrroga d'1 any del contracte 13483 relatiu al Subministrament de diferents articles de Drogueria per BSM

 

Núm. Expediente
2016AJCC079AML01P001

Adjudicatario
Sola SA

Importe de adjudicación
21.642,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇNAT SUBHASTA EL

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL01P001

Adjudicatario
Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.

Importe de adjudicación
400.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.09.2018

Plazo
1.00 Anys


Per a la realització del pla de millora organitzacional B:SM

 

Núm. Expediente
2018RRHH036CAL01

Adjudicatario
DELOITTE, S. L.

Importe de adjudicación
77.500,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL05P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
5.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL03P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
857.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHASTA

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL02P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
85.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL04P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
11.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


 
To top