Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Manteniment preventiu, correctiu i milloratiu de les màquines multiparquímetres de la ciutat de Barcelona.

 

Núm. Expediente
2013AP113CAL01P003

Adjudicatario
PARKARE GROUP, S.L.U.

Importe de adjudicación
683.991,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
24.11.2017

Plazo
6.00 Mesos


Contracte per la comercialització i gestió dels espais publicitaris (MUPIS) de Barcelona de Serveis Municipals SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo SA Lot 1 BSM i Lot 2 PATSA

LOT 2

 

Núm. Expediente
2017MKT119INGL02

Adjudicatario
Main Imagen Global Corporativa SA

Importe de adjudicación
6.072,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
23.11.2017

Plazo
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei de lloguer, transport, instal.lació i desmuntatge de tanques per diferents usos i actuacions de Barcelona de Serveis Municipals, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA


Contr

 

Núm. Expediente
2017AJCC065CAL01

Adjudicatario
Transvallas Zamora, S. L.

Importe de adjudicación
213.664,53 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
21.11.2017

Plazo
2.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament de vals d'àpats pels treballadors de Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expediente
2017ADM142SL01

Adjudicatario
Edenred ESpaña, S. A.

Importe de adjudicación
100.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
21.11.2017

Plazo
2.00 Anys


Subministrament, instal•lació, retirada i servei de manteniment d’equips de reanimació cardiopulmonar per Barcelona de Serveis Municipals, S. A.

 

Núm. Expediente
2017RRHH145SL01

Adjudicatario
Neosalus Solutions SL

Importe de adjudicación
17.703,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
20.11.2017

Plazo
2.00 Anys


L’objecte d’aquest plec és la realització d’un Acord Marc d’Homologació de tres proveïdors per a la implementació de la segona fase del sistema de Business Intelligence de BSM que compleixin amb les necessitats requerides per B:SM, i que fan referència als següents àmbits:

- Àmbit 1: Desenvolupam

 

Núm. Expediente
2016AP110AML01V003

Adjudicatario
Sogeti España, S. L. U.

Importe de adjudicación
22.240,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
20.11.2017

Plazo
3.00 Anys


Contracte relatiu al servei de fil musical i revisió dels equips de megafonia de les dependències dels aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals

 

Núm. Expediente
2017AP156CAL01

Adjudicatario
Anticipa SL

Importe de adjudicación
24.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
17.11.2017

Plazo
2.00 Anys


Proposta d'adjudicació de "les adaptacions de la campanya de comunicación de les obres del park Güell" segons ofertes i informe lliurat per EUM/Comunicación Ajuntament.

 

Núm. Expediente
2017CONS174CAL01

Adjudicatario
COMMCEPTES ESTRATÈGICS DE COMUNICACIÓ S.L.

Importe de adjudicación
5.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
17.11.2017

Plazo
12.00 Mesos


Contracte relatiu al servei de neteja d'espai públic post events amb subminitrament de contenidors i servei de gestió de residus, amb suport als processos d'exclusió social i inserció laboral

 

Núm. Expediente
2017AJCC028CAL01

Adjudicatario
URBASER, S.A.

Importe de adjudicación
298.622,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
16.11.2017

Plazo
2.00 Anys


Contracte relatiu al Servei de desenvolupament, implantació, migració, posta en marxa, formació i suport a la operació de la plataforma "ON APARCAR per minuts" a Barcelona Serveis Municipals SA

 

Núm. Expediente
2017SIST101CAL01

Adjudicatario
Consultoria Tecnica Nexus Geografics SL

Importe de adjudicación
1.078.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
16.11.2017

Plazo
4.00 Anys


Contracte relatiu al desenvolupament de l'eina software de gestió de dipòsits de grua, incloent disseny, desenvolupament, proves, formació, implantació i servei de manteniment per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expediente
2017SIST111CAL01

Adjudicatario
Altech Solutions and Consulting, S. L:

Importe de adjudicación
494.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
16.11.2017

Plazo
4.00 Anys


Contracte per les obres relatives als Projectes per la instal.lació de sistemes de detecció de places lliures en aparcaments de la xarxa BSM, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

Contr

 

Núm. Expediente
2017CONS140OBOL01

Adjudicatario
PARKARE GROUP, S.L.U.

Importe de adjudicación
91.747,48 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.11.2017

Plazo
16.00 Setmanes


Contracte per les obres relatives als Projectes per la instal.lació de sistemes de detecció de places lliures en aparcaments de la xarxa BSM, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

Contr

 

Núm. Expediente
2017CONS140OBOL02

Adjudicatario
PARKARE GROUP, S.L.U.

Importe de adjudicación
107.134,97 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.11.2017

Plazo
132.00 Dies


Contracte per les obres relatives als Projectes per la instal.lació de sistemes de detecció de places lliures en aparcaments de la xarxa BSM, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

Contr

 

Núm. Expediente
2017CONS140OBOL03

Adjudicatario
PARKARE GROUP, S.L.U.

Importe de adjudicación
68.927,82 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.11.2017

Plazo
16.00 Setmanes


 
To top