Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei de desenvolupament d'aplicacions de programari, evolutius, adaptatius i correctius per a Barcelona de Serveis Municipals SA.

 

Núm. Expediente
2016SIST165CAL01P001

Adjudicatario
Summa Servicios de Ingeniería y Consultores SA Proconsi SL UTE

Importe de adjudicación
164.444,50 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
23.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Prestació de servei de desenvolupament d’evolutius (actualitzacions i millores del software) i subministrament de noves llicencies pel sistema de ticketing i canals de venda EUROMUS que disposen Park Güell i Zoo

 

Núm. Expediente
2015SIST058CAL01P002

Adjudicatario
Ccalgir, sl

Importe de adjudicación
87.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
23.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Adquisició del servei de manteniment i suport tècnic de llicències de base de dades Oracle per a Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expediente
2018SIST063SL01

Adjudicatario
Abast Systems & Solutions SL

Importe de adjudicación
82.684,74 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
15.05.2018

Plazo
1.00 Anys


NOU Primera prorroga del contracte de Patrocini en exclusiva com a mitjà de premsa per a l?Anella Olímpica per part de el Periódico de Catalunya. Contracte nº 13292

 

Núm. Expediente
2016AO063INGL01P001

Adjudicatario
El Periódico de Catalunya SL

Importe de adjudicación
130.005,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
15.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Contracte per l'execució dels treballs de pintura relatius a la senyalització horitzontal de l'estacionament regulat, la zona de distribució de mercaderies , la zona d'aparcament de motocicletes i altres senyalitzacions que BSM gestiona a la ciutat de Barcelona

 

Núm. Expediente
2016AP064OBOL01P001

Adjudicatario
TEMAVIAL, SL

Importe de adjudicación
1.164.363,28 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Contracte relatiu al desenvolupament d'aplicacions a mida amb Microsoft Sharepoint, manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu de les aplicacions actuals i noves, així com administració avançada de la infraestructura de Sharepoint per a Barcelona de Serveis Municipals SA

 

Núm. Expediente
2017SIST039CAL01P001

Adjudicatario
3Aside Consultors SL

Importe de adjudicación
191.940,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Obres relatives al Projecte Executiu de millora dels entorns del park Güell al Districte de Gràcia: Projecte de reparació de la impermeabilització i de la recollida s'aigües de la Plça de la Natura amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expediente
2017CONS017OBOL01M001

Adjudicatario
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S. L.

Importe de adjudicación
293.603,02 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.05.2018

Plazo
9.00 Mesos


Servei de Vigilància i auxiliars de serveis corresponent als dipòsits municipals de Grues, Centre de Control de Mobilitat, Estació d'autobusos Barcelona Nord i Aparcaments, amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expediente
2016TRA033CAL01P002

Adjudicatario
Ute Iman Diswork Protección de Patrimonios

Importe de adjudicación
1.406.739,28 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.05.2018

Plazo
1.00 Anys


Lot 1 : Serveis de vigilància i auxiliars (Fòrum i Zoo)

 

Núm. Expediente
2016AJCC161CAL01P001

Adjudicatario
Seguridad Preventiva Cuatro SL

Importe de adjudicación
414.818,95 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
04.05.2018

Plazo
6.00 Mesos


Contracte relatiu a l'explotació dels gots a utilitzar en els esdeveniments celebrats a l'Anella Olímpica

 

Núm. Expediente
2017AO012INGL01P001

Adjudicatario
Ex- Centris Production, SL

Importe de adjudicación
56.250,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
04.05.2018

Plazo
9.00 Anys


Contracte relatiu a la Redacció de Projecte Executiu, Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de la motorització de la porta d'accés al Park Güell de la carretera del Carmel de Barcelona de Serveis Municipals

Licit

 

Núm. Expediente
2017CONS201CAL01

Adjudicatario
IGC bcn, S. L.

Importe de adjudicación
15.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
26.04.2018

Plazo
3.00 Mesos


Contracte relatiu a les obres relatives al projecte executiu corresponent a les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM

Contr

 

Núm. Expediente
2018CONS015OBOL01

Adjudicatario
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Importe de adjudicación
47.520,85 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
26.04.2018

Plazo
2.00 Mesos


Contracte relatiu a les obres relatives al projecte executiu corresponent a les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM

Contr

 

Núm. Expediente
2018CONS015OBOL02

Adjudicatario
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Importe de adjudicación
47.490,57 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
26.04.2018

Plazo
2.00 Mesos


Contracte relatiu a les obres relatives al projecte executiu corresponent a les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM

Contr

 

Núm. Expediente
2018CONS015OBOL03

Adjudicatario
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Importe de adjudicación
58.187,22 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
26.04.2018

Plazo
2.00 Mesos


 
To top