Addresses and phones

B:SM - Oficines Corporatives
Carrer de Calàbria, 66
08015 Barcelona

Horari del Punt d'Atenció Ciutadana:
Dilluns a Divendres de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 19:30 hores.
Appointment must be requested by calling 938 875 034

On December 31st and January 5th, the afternoon schedule will be until 6pm.


Atenció al client ------------------------------------------- 938 875 034
Aparcaments - AREA ------------------------------------- 938 875 032
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres ------ 938 875 020
Control de Gestió i Pressupost------------------------- 934 092 274
Compres ----------------------------------------------------- 934 092 267
Comptabilitat i Finances -------------------------------- 934 092 271
Comunicació i Premsa ----------------------------------- 938 875 042
CSO ----------------------------------------------------------- 933 394 525
Delegat Protecció de Dades ---------------------------- 938 292 138
Endolla Barcelona ---------------------------------------- 93 887 50 34
Gestió de Persones --------------------------------------- 934 092 275
Governança i Transparència --------------------------- 938 292 138
Manteniment Mobilitat ---------------------------------- 934 092 373
Màrqueting ------------------------------------------------- 938 875 043
Estudis R + D + I -------------------------------------------- 938 875 036
Port Olímpic ------------------------------------------------ 933 561 016
Serveis Jurídics econòmics i financers -------------- 938 875 041
Serveis Tècnics -------------------------------------------- 938 875 044
Sistemes ---------------------------------------------------- 934 092 022
Smou --------------------------------------------------------- 93 887 50 34
Transports -------------------------------------------------- 938 875 039
 
To top