03/05/2019

Barcelona aprova el seu nou model de Zoo

El zoo de la ciutat serà el centre de referència en el benestar dels animals i la conservació de la natura

Un projecte que reforça les aliances amb les universitats públiques i les institucions científiques d’arreu del món

Está prevista una inversió global de 64,4 M€ en el període 2019 -2031


El Plenari del Consell Municipal ha aprovat aquest matí per unanimitat el nou model de Zoo de Barcelona  per respondre als reptes globals del segle XXI de preservació del Planeta i sensibilització de la ciutadania– especialment els més joves – en el respecte i la conservació de la Natura.

L’objectiu del nou Zoo de Barcelona és esdevenir un centre de referència de primer ordre en el benestar dels animals que acollim a través tres eixos clau d’actuació:

-    Educació i sensibilització pel respecte i la conservació de la Natura,
-    Recerca i projectes a la natura que millorin la situació de les espècies,
-    Conservació de fauna autòctona, mediterrània i d’aquelles espècies del món que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, posant èmfasi en els primats i la bioregió del Sahel.

Eix d’Educació – Coneixement i emoció

El nou Zoo planteja una experiència completa per ajudar a adquirir coneixements nous, que emocioni a través de l’aprenentatge i que mogui a l’acció durant l’estada al parc abans i després. S’incorporarà l’ús de les noves tecnologies per completar l’experiència, especialment en els “centres d’interpretació” que s’aniran creant (Sahel, Komodos, Mediterrània prehistòrica, Orangutans) i amb noves aplicacions com la càmera de seguiment de la colònia dels bernats pescaires, martinets blancs i esplugabous.

El 2018, les accions del departament d’Educació van acollir 71.701 visitants, i van servir per transmetre el valor de la Biodiversitat i el respecte als animals a través d’activitats escolars, casals i tallers. Aquestes activitats didàctiques van augmentar un 12,7% respecte a l’any anterior.
 
La nova visió també projecta el Zoo com un equipament de referència  de la sostenibilitat de la ciutat, que en permeti explicar i difondre les polítiques ambientals, aplicades al Zoo, que tenen translació a escala global. La botiga i els punts de restauració faran la seva contribució divulgativa a través de la sensibilització per a la conservació i una alimentació saludable. S’introduiran també millores en la gestió de l’aigua i dels residus, en la mobilitat i en l’educació ambiental, parant especial atenció en el rol del zoo en la conservació de la fauna silvestre local de la Ciutadella.

Eix de Recerca – Pol de la ciència i l’ecologia del país

El Zoo s’incorporarà al grup d’institucions de ciència i ecologia del país que, en un espai d’1Km2 , aplega més de 5.000 investigadors en diversos centres a l’entorn del Parc de la Ciutadella. Les universitats públiques UB, UAB i UPF, conjuntament amb el nou Zoo, crearan un Institut de Recerca de la Biodiversitat.

L’impuls científic serà reforçat doblant el pressupost de la recerca i la conservació en el seu hàbitat (in situ) i l’establiment de línies de col·laboració amb les institucions científiques i acadèmiques del país. En la darrera dècada s’han atorgat 92 beques PRIC per valor de 772.242 €. Aquesta xifra representa el 30% del total de la despesa directa que la Fundació Barcelona Zoo ha dedicat a recolzar iniciatives i a impulsar projectes de recerca i conservació in situ , que en els últims 10 anys ha ascendit a 2,5M d’euros.

Conservació de fauna autòctona i fauna amenaçada – El Zoo surt del Zoo

Amb el benestar animal com a element imprescindible en totes les actuacions, el nombre i les espècies acollides al nou Zoo de Barcelona  es prioritzaran de la manera següent:
•    Les espècies de la fauna autòctona en xarxa amb d’altres institucions zoològiques, entitats conservacionistes i administracions. Passant del 15% del total a més del 30%  del total en una primera fase.
•    Espècies amb un alt nivell d’amenaça a la natura. Passant del 22% del total al 40%  del total en curt termini.
•    Espècies per a les quals existeixin plans de conservació.

El nou model transforma el Zoo en un centre referent en l’àmbit de la fauna salvatge local i propera geogràficament, en el marc de la Conservació de la Mediterrània, com el tritó del Montseny, la trenca a les terres de ponent, la tortuga del rierol, la llúdria al Besòs, les papallones a l’Àrea Metropolitana, el rorqual comú, l’ós, el llop i el fartet al delta del Llobregat, entre d’altres. Es potenciaran els acords amb centres de recerca i administracions locals de tot el territori.

L’any 2018 la dotació econòmica a projectes de conservació de fauna in situ i el seu hàbitat ha estat destinada en un 69% a fauna autòctona, un 23% a fauna al·lòctona i un 6% a d’altres. S’ha treballat directament amb 55 espècies, tot i que hi ha diversos projectes dedicats a hàbitats o grups d’espècies que engloben a un gran nombre d’espècies.

En l’actualitat, el Zoo de Barcelona treballa en programes de conservació que inclouen 103 espècies, de les quals 21 estan sent reintroduïdes en els seus hàbitats.  

Renovació de l’espai físic

El desenvolupament dels tres eixos fonamentals comportarà també una metamorfosi de l’espai físic. El Zoo redistribuirà els seus espais per tal d’aconseguir infraestructures adequades en termes de biomes o taxons, grup d’animals agrupats d’acord el seu entorn natural. Aquesta nova organització serà una realitat aquest estiu amb la incorporació dels lleons al nou bioma del Sahel.

-    Es crearan els nous espais: bioma de la Mediterrània, com a àmbit prioritari del Zoo, centre de biodiversitat marina, papallonari i Pavelló d’invertebrats.
-    Els finalitzarà el bioma d’insularitat de Madagascar.
-    Es milloraran la resta d’instal·lacions agrupant-les, sempre que sigui possible, per biomes o taxons (com ara els primats o els dragons de Komodo).
-    Es millorarà l’espai públic i s’establiran nous equipaments imperatius per a la funció del Zoo: nova àrea d’educació, àrea logística, xarxes de servei, etc.
 
Per dur a terme el nou model, es preveu una inversió global de 64,4 M€ en el període 2019-2031. Un 50% es destinaran a les instal·lacions dels animals, un 24% a l’espai públic i vials de servei, un 21% als equipaments i logística i un 5% relatius a enderrocs i provisionalitats.

Un primer paquet d’inversions es desplegarà el 2019 amb diverses actuacions. Les més immediates són:
-    Incorporació dels lleons a la Sabana del Sahel - juny
-    Centre d’interpretació de la Sabana del Sahel – juny
-    Inauguració del Centre d’Interpretació dels dragons de Komodo – juliol

Un projecte compartit

El nou model de Zoo de Barcelona representa una gran oportunitat per a totes les persones que hi treballen, ja que es farà realitat aquest projecte de conservació i sensibilització de la natura davant l’amenaça del canvi climàtic i la necessitat de preservació de les espècies.

El Zoo de Barcelona va obtenir el 2018 la valoració més alta dels últims 5 anys. Els visitants van puntuar-lo amb 7,8 sobre 10, a l’estudi de l’Índex de Satisfacció de Ciutadans (ISC) que es realitza anualment. Els aspectes més valorats del Zoo han estat el temps d’espera per entrar (9,1), el bon tracte del personal (8,9) i els horaris d’obertura (8,5).

L’any passat, el Zoo va obrir les seves portes durant els 365 dies de l’any i va rebre 785.992 visitants, una mitjana de 2.153 visitants al dia. El primer trimestre de 2019 s’ha incrementat el nombre de visitants un 6%  respecte l’any anterior. Actualment, 22.583 famílies formen part del Zoo Club.


Back

 
To top