26/04/2021

Barcelona crea una nova línia de subvencions per fomentar l’organització de concerts aquest estiu

L’Ajuntament posa en marxa una nova línia de subvenció amb l’objectiu que Barcelona compti amb una oferta cultural de més de 50 en viu de gran format aquest estiu 2021

Les subvencions estan adreçades als promotors musicals i te un impacte directe en la contractació d´artistes i creadors

La nova línia de subvencions està dotada amb 500.000 euros i es destina a reduir els costos operatius de l’organització de concerts de gran format per part dels promotors musicals.

Els concerts musicals hauran de celebrar-se entre el 20 de maig i el 30 de setembre en espais del Fòrum i de l’Anella Olímpica

Barcelona de Serveis Municipals, S.A, gestora dels espais, reduirà un 40% les tarifes de cessió d’ús I dels serveis que presta directament per a la celebració d’esdeveniments

Barcelona crearà una nova línia de subvencions per fomentar l’organització de concerts musicals aquest estiu en el Parc del Fòrum i de l’Anella Olímpica. Les mesures per combatre la pandèmia que s’han hagut de prendre en el darrer any ha suposat un fort impacte sobre l’activitat econòmica de les indústries culturals i, molt especialment, de les relacionades amb la producció i celebració de festivals i concerts de música.

En aquest context, l’Ajuntament posa en marxa una nova línia de subvenció amb l’objectiu que Barcelona compti amb una bona oferta cultural de música en viu aquest estiu 2021. Els concerts objecte de la subvenció hauran de celebrar-se entre el 20 de maig i el 30 de setembre als espais del Parc del Fòrum o de l’Anella Olímpica.

Barcelona té en els concerts de gran format, especialment durant l’època d’estiu, una de les senyes d’identitat que aporten un valor afegit a la ciutat i, a la vegada, una de les principals activitats culturals per a la seva ciutadania. La limitació dels aforaments de públic en els actes culturals de gran format està fent que els promotors hagin d’afrontar una reducció dràstica dels beneficis, mentre que els costos continuen sent elevats.

És cert que les expectatives fan possible planificar la programació de concerts per la millora en les condicions, però les restriccions en els aforaments, les mesures de distanciament social i les incerteses que romanen al voltant de la crisi Covid-19 fan preveure un procés lent de recuperació de l’activitat. Caldrà que les empreses adaptin els seus procediments, i caldrà també que es vagi consolidant la confiança del públic per reprendre el consum cultural. En aquest context, el risc econòmic dels projectes continua sent alt i això podria comportar que els promotors vegin massa arriscat sufragar els costos de producció, el que comportaria, al seu torn, que no hi hagi una oferta cultural de concerts en viu a Barcelona durant el mes d’estiu.

En aquesta línia, s’han posat en marxa diferents iniciatives, com la prova realitzada coordinament entre els promotors musicals, les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Barcelona en el concert de Love of Lesbian celebrat al Palau Sant Jordi el dia 27 de març.

Funcionament de la nova línia de subvencions

Ara, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova línia de subvencions, dotada amb 500.000 euros, destinada a reduir els costos operatius de l’organització de concerts de gran format per part dels promotors musicals. Per accedir-hi, els esdeveniments hauran de celebrar-se entre el 20 de maig i el 30 de setembre en espais del Fòrum i de l’Anella Olímpica gestionats per Barcelona de Serveis Municipals S.A, B:SM.

Per accedir a la línia de subvencions, les entitats hauran de comptar amb una reserva ferma d’espai i data per a la celebració dels concerts. De la seva banda, B:SM es compromet a aplicar una reducció de tarifes del 40% dels costos de la cessió de l’espai i dels serveis prestats directament

L’adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un funcionament no competitiu, d’assignació automàtica, sempre que es compleixin els següents paràmetres:

  • S’ha establert un import tancat per concert i lloc de celebració que varia de manera decreixent en funció del nombre de concerts d’un mateix promotor.
  • L’assignació a cada promotor es farà tenint en compte el total de les sol·licituds presentades ordenades per rigorós ordre de presentació vàlida de les sol·licituds i ordre cronològic dels concerts proposats per cada una d’elles. S’assignaran els recursos a tots els “primers concerts” de tots els sol·licitants, després a tots els segons i així successivament fins exhaurir la dotació de la línia de subvencions.

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions. La forma de presentació per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, serà obligatòriament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament www.bcn.cat/tramits

Pla per a la recuperació i el rellançament de Barcelona

La iniciativa forma part del Pla per a la recuperació i el rellançament de Barcelona per aquest any 2021  que inclou mesures consistents la mobilització de recursos en forma d’ajuts, subvencions o finançament que permetin als sectors més afectats per la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia Covid-19 afrontar la progressiva normalització de l’activitat amb l’impuls que permeti la seva normalització. El Pla compta amb un fons extraordinari de 87 milions d’euros per al suport al teixit productiu i l’ocupació, amb ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia (45M€), la millora d’ocupació i ocupabilitat (12M€) i la promoció de l’economia i la dinamització del consum (30M€).


Back

 
To top