05/11/2019

B:SM publica la Memòria de Sostenibilitat 2018

És la 8a que es publica, i mostra el compromís de transparència a l’hora d’informar sobre la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la companyia

Ja està disponible la Memòria de Sostenibilitat 2018 de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), on es recullen totes les actuacions que s’han realitzat per part de l’organització durant l’any 2018. La publicació de la memòria és un compromís anual adquirit per B:SM, dintre de l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, que té la finalitat de mesurar l’acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, social i ambiental.

A la Memòria s’han identificat els impactes més significatius de la companyia durant el 2018, es dóna resposta als reptes marcat l’any anterior i s’apunten aquells compromisos de sostenibilitat marcats de cara al 2019.

Fes clic aquí per accedir a la memòria

Back

 
To top