14/08/2020

Finalitzen els treballs de rehabilitació del Park Güell

Les restauracions s’han realitzat, principalment, a la Sala Hipòstila i al banc de la Plaça de la Natura, que ja es poden visitar amb normalitat

S’ha restituït la imatge original del Viaducte de Baix prenent com a base fotografies històriques descobertes durant el procés de les obres

Les actuacions de millora formen part del Pla Estratègic del Park Güell, treballat conjuntament amb el veïnat, entitats i agents municipals, que recull una bateria de mesures, amb una inversió de 24’9 milions d’euros, per  millorar el retorn social del parc a la ciutat i continuar preservant el patrimoni arquitectònic i natural

Les obres de restauració del Park Güell, que s’estaven realitzant principalment a la Sala Hipòstila i al banc de la Plaça de la Natura, han finalitzat una vegada s’han dut a terme totes les actuacions que estaven previstes. A, més s’ha aconseguit posar en valor l’espai de la Font Sarva, un àmbit que fins ara no era accessible i que en breu es podrà visitar, i s’han realitzat altres intervencions com la restauració del Viaducte de Baix, restituint la seva imatge original. Fins a mitjans de setembre es continuarà treballant en alguns espais, que es delimitaran de manera momentània, per finalitzar els últims detalls de les tasques de rehabilitació.

Aquestes actuacions de millora queden emmarcades al Pla Estratègic del Park Güell, que s'impulsa des de la regidoria d’Emergència Climàtica i Medi Ambient, i han estat finançades pel retorn de la regulació turística del Park, que gestiona B:SM des de 2013 per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
 
El Park Güell va ser declarat Patrimoni de la Humanitat al 1984 per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Aquesta distinció s’atorga a tots els espais naturals i béns culturals del món de gran valor que cal protegir per a garantir-ne la conservació, i que les generacions futures en puguin continuar gaudint.

Preservant al màxim els elements originals

La restauració del banc de la Plaça de la Natura va començar al 2019 i ha comprés, també, l’estudi previ de l’estat de la part exterior, revestit de trencadís amb peces de diferents materials com ceràmica, vidre, porcellana o pedra, amb l’objectiu de delimitar els elements a restaurar. S’ha realitzat de dues maneres: per una banda s’han aprofitat peces originals abassegades al mateix Park, i per l’altra s’han construït peces noves que reprodueixen les originals, mitjançant tècniques de fabricació manuals i tradicionals.

La restauració s’ha fet per zones, amb l’objectiu de recuperar el màxim i de les manera més fidedigne possible la geometria original tenint en compte la el la forma, el color i el to de cada peça i de cada element utilitzat. Les tasques de recuperació del banc s’han realitzat de tal manera que sempre quedés una secció frontal del banc lliure per tal que els visitants poguessin gaudir de la vista panoràmica de Barcelona.

A la Sala Hipòstila s’ha procedit a realitzat una restauració integral del sostre, reparant les esquerdes i fissures del revestiment de peces de trencadís, tant en els nervis com en les cúpules, i sanejant els perfils metàl·lics originals. Aquelles peces de trencadís malmeses s’han substituí per d’altres, mentre que s’han restaurat aquelles que tenien poca afectació. A la mateixa Sala Hipòstila s’ha restaurat i netejat l’entaulament, i aprofitant el muntatge de les bastides per a la restauració del banc de la Plaça de la Natura. S’ha comprovat l’estabilitat de les llàgrimes artificials, s’han extret les sals i els materials de junta en mal estat i s’han reparat amb morter de calç hidràulica.
 
A sota de la Sala Hipòstila es troba la cisterna, un espai no visitable, de la que s’ha millorat l’accés substituint la trapa i adaptant l’últim tram d’escales, amb un disseny respectuós amb paisatgísticament amb l’entorn i garantint la seguretat de l’elevat nombre de persones que hi caminen per sobre. Aquesta restauració de la Sala Hipòstila complementa la que va finalitzar a l’abril del 19, quan es va impermeabilitzar el sostre i millorar la xarxa de drenatge arrel de les obres de restauració de la Plaça de la Natura.

Amb aquesta restauració que s’ha realitzat al Park s’ha posat en valor un dels espais que fins ara no era accessible, la Font Sarva, del que s’han adequat les condicions d’ús de l’espai, tals com la il·luminació, el paviments o les baranes i portes.

A més, s’ha restituït la imatge original del Viaducte de baix, assegurant l’estabilitat dels seus elements constructius. La restitució de la imatge original s’ha realitzat en base a fotografies històriques descobertes durant el procés de les obres, que han aportat una informació molt valuosa i han permès plantejar una nova solució d’intervenció al conjunt dels elements que conformen el Viaducte de Baix.

Memòria de Governança del Park Güell

Aquestes tasques de restauració formen part del conjunt de tasques del Pla Estratègic del Park Güell, un pla treballat de manera conjunta amb el veïnat, entitats i agents municipals que en base a un diagnosi d’oportunitats ha generat les estratègies necessàries perquè tant els barris més propers com la resta de la ciutat pugui beneficiar-se del Park i dels seus diferents usos. El Pla Estratègic recull la implementació d’una sèrie de mesures, amb una inversió de 24,9 milions d’euros, que busquen millorar el retorn social del parc a la ciutat i continuar preservant el patrimoni arquitectònic i natural.
 
La Memòria de Governança del Park Güell, que es pot consultar a la seva pàgina web https://parkguell.barcelona/, recull aquestes obres que ara s’han dut a terme, així com totes les actuacions realitzades entre octubre de 2018, moment en que es va aprovar l’encàrrec de la Comissió de Govern de l’Ajuntament, fins a desembre de 2019. No només es recullen a la memòria les actuacions de restauració que s’han realitzat, sinó també totes aquelles iniciatives desenvolupades en matèria de mobilitat, espai públic, equipaments, patrimoni i cultura, així com la inversió realitzada, que durant el 2019 va ser d’un total de 3,1 milions d’euros.

Algunes de les obres que s’han realitzat durant aquest període són les obres de millora de serveis a la Baixada de la Glòria i les obres d'urbanització d'un espai en desús a la cruïlla amb l'av. Coll del Portell, a una de les portes del Park, per habilitar-lo com a mirador i zona d'estada. També la rehabilitació del pati de l’Escola Baldiri Reixach, dintre del recinte del Park, o les millores a la Plaça de la Natura, entre d’altres.

A més, ja estan en execució les obres per instal·lar una pilona hidràulica de control d'accés a la cruïlla del c/Marianao amb la Rambla Mercedes i convertir l'entorn de l'accés del carrer Olot en un espai de mobilitat exclusivament veïnal i restringida durant la major part d'hores del dia.

La Memòria posa en valor també totes aquelles actuacions a nivell cultural proposades al Pla Estratègic i assolides en el període d’octubre del 2018 fins a desembre del 2019, entre les que es troba la creació d’una oferta cultural variada dins i fora del Park o el manteniment de la Casa del Guarda com a espai d’exposició, portades a terme pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), així com totes les activitats adreçades específicament a les escoles o aquelles iniciatives culturals adreçades a tota la ciutadania.

Cal destacar també la consecució del premi World Responsible Tourism Award a la millor iniciativa de gestió turística pel projecte de regulació de visitants del Park Güell. Els guardons s’atorguen en el marc del certamen anual internacional del sector, el World Travel Market, i reconeixen pràctiques i iniciatives en la gestió turística que poden servir com a referència i són replicables a altres ciutats del món en l’àmbit de la indústria turística i de viatges.

Doble certificat en seguretat davant el coronavirus

El Park Güell, ha assolit la certificació Global Safe Site, que assegura la correcta implementació per part de B:SM dels procediments de prevenció higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits davant la pandèmia del Coronavirus. La certificació s’ha obtingut en la seva qualificació Excellence, el que implica no només l’acompliment de les mesures sanitàries dictaminades, sinó que també s’han fet assajos de superfície de mostres preses a les instal·lacions que verifiquen les desinfecció i neteja de l’espai.

A més, el també ha obtingut el segell Safe Tourism Certified, un distintiu creat per l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE) que certifica aquells espais turístics que implanten amb èxit els protocols establerts per l'ICTE en matèria de seguretat, prevenció i higiene. Aquestes certificacions representen atorguen totes les garanties de seguretat de treballadors i treballadores, així com dels i les visitants.
 
Les certificacions arriben en el moment de la recuperació de l’activitat del Park Güell, que va iniciar-se a principis d’aquest mes de juliol. havent pres totes les mesures higièniques i de protecció, garantint la màxima seguretat dels treballadors i treballadores, de la ciutadania i, en general, a de tots els visitants.

Back

 
To top