30/09/2020

Nova zona d’estacionament regulat al Districte de Sant Martí

Els límits de la nova Zona 27 el formen la Gran Via, la Ronda de Sant Martí i els carrers del Pont del Treball Digne, Cantàbria i Bac de Roda

L’ enviament de les cartes informatives als residents amb dret d’estacionament es durà a terme durant el mes d’octubre

Ja s’han iniciat els treballs de senyalització per la implementació de la nova zona de estacionament regulat del Districte de Sant Martí. Aquestes actuacions tindran lloc al barri de Sant Martí de Provençals i serviran per a la creació de la nova zona de residents d’AREA denominada Zona 27, que regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la Ronda de Sant Martí, c. del Pont del Treball Digne, c. de Cantàbria, Gran Via de les Corts Catalanes i el c. Bac de Roda, per tal que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar.

Amb aquesta ampliació, es regularan 2.390 noves places verdes, per tal de prioritzar l’estacionament dels residents a la zona, mentre que els no residents podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui la senyal vertical corresponent, i amb la tarifa que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle. A més, es crearan 68 noves places d’àrea Blava, 428 de motos i 118 noves places d’àrea DUM. Està previst que les noves places entrin en funcionament a finals del mes de novembre.
 
Obtenció dels tiquets


Els residents a la nova zona que tinguin un vehicle registrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’estacionar com a resident a la Zona 27. Per obtenir els tiquets d’estacionament, els resident poden utilitzar l’aplicació gratuïta ONaparcar residents, per obtenir tiquets amb una durada mínima d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar un parquímetre ni col·locar cap distintiu o tiquet en paper al vehicle.

D’altra banda per obtenir els tiquets d’estacionament com a no resident, es recomana utilitzar l’smou, l’app que permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma directament des del mòbil, obtenint un tiquet digital que també pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant.


Back

 
To top