04/07/2016

L’àrea verda i blava aplicarà el mateix règim tarifari durant tot l’any

La mesura no afectarà als residents, que a l’agost continuaran tenint les places de zona verda gratuïtes 

L’Ajuntament de Barcelona té entre les seves prioritats el foment d’una mobilitat més sostenible i més segura a la ciutat. Amb aquest objectiu, el Govern municipal treballa per avançar en l’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018, que preveu reduir en un -21% l’ús del vehicle privat a la ciutat i alhora fomentar altres desplaçaments més sostenibles com l’anar a peu, en bicicleta o en transport públic.

Dins d’aquest marc, enguany s’anul·larà la gratuïtat de les places d’estacionament de l’àrea verda i l’àrea blava durant el mes d’agost. La mesura no afectarà als residents que tant si tenen bonificació com si no, continuaran estant exempts de pagament durant el mes d’agost a les places verdes preferents i a les places exclusives, tal i com venia succeint en els darrers anys.

La mesura s’inscriu en la voluntat de continuar promovent l’ús del transport públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta durant aquest període, de la mateixa manera que es fa durant la resta de l’any.

D’altra banda, el fet que fins ara s’apliqués aquesta gratuïtat incentivava l’ús del cotxe durant l’agost, especialment per part de persones foranies (turistes que visitaven la ciutat), i  generava una major dificultat als residents per aparcar a prop del seu habitatge. Aquesta mesura permetrà que les 89.753 persones que fan ús efectiu de l’àrea de residents durant l’any, puguin seguir fent-ho durant el mes d’agost amb les mateixes condicions que la resta de mesos, evitant trobar-se les places ocupades. 

Cal tenir en compte que la gratuïtat durant l’agost també portava associada una menor rotació dels vehicles que quedaven aparcats a la calçada per períodes de temps més prolongats. A dia d’avui, aquest fet xoca amb els paràmetres actuals de la mobilitat a l’agost, atès que els darrers anys l’activitat comercial i econòmica de determinats sectors de la ciutat ha passat a mantenir un caràcter estable durant tot l’any.

D’aquesta manera, a partir d’aquest estiu no hi haurà diferenciació en la política de l’Àrea, que passarà a regir-se per les mateixes condicions tarifàries que la resta de l’any. Durant el mes d’agost, les 39.593 places d’estacionament de zona verda passaran a ser de pagament (excepte pels residents) i també ho seran la totalitat de les 9.787 places de zona blava (fins ara ja ho eren el 28,7% de les places de zona blava).

La mesura segueix la mateixa línia que ja s’està aplicant a altres ciutats com París o Londres, on no es contempla la gratuïtat durant els mesos d’estiu. Els ingressos que es derivin d’aquest canvi en la política tarifària dels aparcaments contribuiran a compensar altres despeses en altres actuacions dirigides a promoure la mobilitat sostenible i segura a la ciutat, impulsant el canvi modal i avançant cap al compliment dels objectius del PMU.

La capital catalana presenta uns alts nivells de contaminació, superant en algunes ocasions els llindars màxims fixats per la legislació vigent i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La contaminació per PM10 té relació amb unes 3.500 morts prematures cada any a l’Àrea Metropolitana. L’Ajuntament de Barcelona ha creat la taula contra la contaminació, integrada per tots els agents implicats: serveis municipals, grups municipals i diverses entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic, social, ecologista, de la mobilitat, de la salut i del sector científic. La taula, precisament, té com a objectiu impulsar mesures per reduir els nivells de contaminants de Barcelona.

Back

 
To top