Índex de satisfacció ciutadans (ISC)

B:SM fa prop de 15 anys que realitza anualment estudis de satisfacció per tal de conèixer l'índex de satisfacció dels clients. Es configuren tants índex com activitats tenim i, en el cas que la tipologia del client ho requereixi, se'n fa un per tipologia de client. Valorem el servei global, però també aspectes concrets com l'atenció a les instal·lacions, el servei, la neteja i la seguretat o els preus, diferencials, a més, segons les expectatives que es tenien a l'entrada i la percepció de la qualitat un cop acabada la visita. 

D'aquesta forma s'obté la taula següent, en la qual observem la qualitat percebuda en deu dels clients vers nosaltres i l'Índex que resulta entre la qualitat percebuda i l'esperada. En alguns casos, per l'especificitat del negoci i raons tècniques, es decideix extreure la qualitat percebuda, però, no l'ISC.

Als darrers dos anys els resultats obtinguts són els que es mostren a la següent taula:

Per aconseguir més informació, consulteu la Memòria de Sostenibilitat 2017. 

 
To top