Índex de satisfacció ciutadans (ISC)

B:SM fa més de 15 anys que realitza anualment estudis per tal de conèixer la satisfacció dels seus clients/clientes. Es configuren tants índex com activitats hi ha i, en el cas que la tipologia del client/clienta ho requereixi, se'n fa un d'específic. B:SM cerca conèixer la valoració global del servei rebut que fan els seus clients/clientes, i també aspectes concrets com l'atenció a les instal·lacions, el servei, la neteja i la seguretat o els preus.

A la següent taula es mostra la qualitat percebuda i l'Índex de satisfacció (que resulta de la comparació percentual entre la qualitat percebuda i l'esperada) i el Net Promotor Score (NPS), pels diferents serveis presentats per B:SM. S'ofereixen dades dels darrers 4 anys.

 
To top