Pacte Mundial de les Nacions Unides

B:SM s'ha adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides, ratificant públicament el compromís de la companyia d'assumir un paper de lideratge en les àrees de Drets Humans, Drets Laborals, protecció del medi ambient i anticorrupció. El Pacte Mundial de les Nacions Unides va estar impulsat per Kofi Annan l'any 2000 i és la major iniciativa de responsabilitat corporativa del món, mitjançant la nostra adhesió ens comprometem a promoure la nostra responsabilitat social corporativa i a proposar solucions pràctiques i innovadores als reptes que ens marca la globalització. Els 10 Principis del Pacte Mundial

B:SM dona suport i desenvolupa dins la nostra esfera d'influència  els 10 Principis Universals sobre Drets Humans, laborals, medi ambient i anticorrupció.

Drets Humans

 • "Les empreses han de fer costat i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment dins el seu àmbit d'influència" 

 • "Les empreses han d'assegurar, que les seves empreses no siguin còmplices en la vulneració dels Drets Humans"

Normes laborals

 • "Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva"

  "Les empreses han de donar suport a l'eradicació del treball infantil"

 • "Les empreses han de donar suport a la eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció"

  "Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació al lloc de treball i l'ocupació"

Medi Ambient

 • "Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient"

  "Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient"

 • "Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental"

Anticorrupció

 • "Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i suborn"

Referències GRI: G4-15

 
To top