Direcciones y teléfonos

B:SM - Oficinas Corporativas
Carrer de Calàbria, 66
08015 Barcelona

Puntos de Atención Ciudadana:
Se debe pedir cita previa llamando al 938 875 034
Calabria, 66, Oficinas Corporativas
Alí Bei, 80, Estació d'Autobusos Barcelona Nord.


Atenció al client ------------------------ 938 875 034
Aparcaments - AREA ------------------- 938 875 032
Assessoria Jurídica, Contractació
i Compres --------------------------------938 875 020
Control de Gestió i Pressupost----- 934 092 274
Compres --------------------------------- 934 092 267
Comptabilitat i Finances ------------- 934 092 271
Comunicació i Premsa --------------- 938 875 042
CSO --------------------------------------- 933 394 525
Delegat Protecció de Dades -------- 938 292 138
Endolla Barcelona --------------------- 937 064 866
Estudis R + D + I ------------------------ 938 875 036
Gestió de Persones ------------------- 934 092 275
Governança i Transparència ------- 938 292 138
Manteniment Mobilitat -------------- 934 092 373
Màrqueting ------------------------------ 938 875 043
Port Olímpic ---------------------------- 933 561 016
Serveis Jurídics econòmics i
financers --------------------------------- 938 875 041
Serveis Tècnics ------------------------- 938 875 044
Sistemes --------------------------------- 934 092 022
Smou -------------------------------------- 937 006 844
Transports ------------------------------- 938 875 039

 
Subir