Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CCAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Acord Marc per l’homologació de proveïdors per a la realització d’estudis d’avaluació de client

L’obj

 

Núm. Expediente
2018MKT065ALTL01

Adjudicatario
AKA GLOBAL; ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN; DEP INSTITUT; EVERIS; GESOP; PRYSMA; PSYMA IBÉRICA; UTE REMARFLEX

Importe de adjudicación
400.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
17.09.2018

Plazo
2.00 Anys


Pròrroga d'1 any del contracte 13483 relatiu al Subministrament de diferents articles de Drogueria per BSM

 

Núm. Expediente
2016AJCC079AML01P001

Adjudicatario
Sola SA

Importe de adjudicación
21.642,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇNAT SUBHASTA EL

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL01P001

Adjudicatario
Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.

Importe de adjudicación
400.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
10.09.2018

Plazo
1.00 Anys


Per a la realització del pla de millora organitzacional B:SM

 

Núm. Expediente
2018RRHH036CAL01

Adjudicatario
DELOITTE, S. L.

Importe de adjudicación
77.500,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL05P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
5.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - Prorroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL03P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
857.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT. Pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHASTA

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL02P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
85.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


ELECTRICITAT - pròrroga d'un any del CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA: CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA, AMB DESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHAST

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL04P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
11.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


GAS - pròrroga d'un any CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AM BDESTINACIÓ A LES INSTAL.LACIONS I DEPENDENCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRONICA AMB SUPORT ALS PROCESSOS D'EXCLUSIÓ I REINSERCIÓ SOCI

 

Núm. Expediente
2016CONS074SL06P001

Adjudicatario
Gas Natural Comercializadora, S. L.

Importe de adjudicación
165.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.09.2018

Plazo
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a la prestació de serveis d'Estudis, Inspeccions, Dictàmens, Projectes, Auditories, Direccions Facultatives i Coordinació de Seguretat i Salut per a Intervencions Estructurals de Barcelona de Serveis Municipals SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo


Acord

 

Núm. Expediente
2018CONS003AML02

Adjudicatario
INGENIEROS EMETRES, SEGOS MANAGEMENT, UTE MASALA-IGC, PGC ARQUITECTURA, BAC, ESTUDI CUYÀS 38, ESTUDI ARQUITECTURA CODI, IDOM, COTCA

Importe de adjudicación
600.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
06.09.2018

Plazo
2.00 Anys


Subministrament, implantació, servei de manteniment i suport i desenvolupament d'evolutius d'una solució tecnològica d'espedient electrònic en el cloud

 

Núm. Expediente
2018SIST072CAL01

Adjudicatario
NEXUS INFORMATION TECNOLOGY, S.A.

Importe de adjudicación
288.479,76 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
06.09.2018

Plazo
73.00 Setmanes


Subministrament de llicències per a un sistema de processat imatge basat en Vaelsys Vifence i VSC per a 32 dependències amb videovigilància i el centre de control amb 79 canals per a B:SM. Instal·lació, configuració, parametrització, desenvolupament, formació, documentació i posta en marxa del programari analític de video

 

Núm. Expediente
2017SIST133SL01P001

Adjudicatario
Cuvic Informática, S. L.

Importe de adjudicación
61.865,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
04.09.2018

Plazo
1.00 Anys


Obres relatives al Projecte Executiu de reparació de patologies de l’aparcament Plaça de les Arts de Barcelona.

 

Núm. Expediente
2018CONS071OBOL01

Adjudicatario
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L

Importe de adjudicación
62.745,49 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
31.08.2018

Plazo
9.00 Setmanes


Contracte de la Redacció del projecte, Direcció d'obra i Coordinació de seguretat i salut de les obres d'adequació del pa`rquing d'operadors del Fòrum

Licit

 

Núm. Expediente
2018CONS070CAL01

Adjudicatario
SBS Simón i Blanco SLP

Importe de adjudicación
54.135,75 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
30.08.2018

Plazo
6.00 Mesos


 
Subir