Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL01

Adjudicatario
Enginyeria Classe A, S. L. P.

Importe de adjudicación
11.100,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL02

Adjudicatario
Enginyeria Classe A, S. L. P.

Importe de adjudicación
11.600,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL03

Adjudicatario
Profesionales Reunidos en Ingeniería Industrial SL

Importe de adjudicación
8.256,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL04

Adjudicatario
Profesionales Reunidos en Ingeniería Industrial SL

Importe de adjudicación
12.152,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL05

Adjudicatario
Xavier Pretel Burgaleta

Importe de adjudicación
7.740,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL06

Adjudicatario
Rob Dubois

Importe de adjudicación
7.500,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
3.00 Mesos


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL07

Adjudicatario
Xavier Pretel Burgaleta

Importe de adjudicación
7.020,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
3.00 Mesos


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions de revisió i adaptació de la informació i rètols dels aparcaments de BSM partint del manual tipus

Redac

 

Núm. Expediente
2017CONS200CAL08

Adjudicatario
Kasval Arquitectes, S. L. P.

Importe de adjudicación
12.023,50 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
14.03.2018

Plazo
3.00 Mesos


Acord Marc per l'homologació de proveïdors per la prestació de serveis d'assistència tècnica i suport sobre projectes dels Sistemes d'Informació propis dels negocis de Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

Núm. Expediente
2016SIST153AML01V002M001

Adjudicatario
Sopra Steria España SA

Importe de adjudicación
0,01 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
09.03.2018

Plazo
55.00 Mesos


Contracte relatiu a la retirada, trasllat, tractament i descontaminació de vehciels fora d'ús, abandonats i/o cedits en ele municipi de Barcelona

 

Núm. Expediente
2017TRA081INGL01

Adjudicatario
DESGUACES LA CABAÑA, SL

Importe de adjudicación
928.305,90 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
08.03.2018

Plazo
2.00 Anys


Contracte per les Obres relatives al projecte executiu de millora dels entorns del Park Güell: Entorns de la Font de Sant Salvador i les escales adjacents amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expediente
2017CONS138OBOL01

Adjudicatario
UTE Voracys Negocios Puerto 1975

Importe de adjudicación
382.622,35 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
08.03.2018

Plazo
5.90 Mesos


L’execució de les tasques del manteniment preventiu, correctiu, conductiu, predictiu i normatiu, i servei d’assistència als actes amb servei de 24/365 del Servei de Falconeria de l’Anella Olímpica de B:SM a fi de poder garantir el correcte funcionament de tots els seus components i la seguretat de

 

Núm. Expediente
2017AO019CAL01P001

Adjudicatario
Adda Ops SA

Importe de adjudicación
42.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
07.03.2018

Plazo
1.00 Anys


Prestació del Servei dâ??Atenció Telefònica dels serveis gestionats per Barcelona de Serveis Municipals S.A.

 

Núm. Expediente
2013AJCC460CAL01P003

Adjudicatario
OESIA NETWORKS, SL

Importe de adjudicación
53.028,85 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
06.03.2018

Plazo
3.00 Mesos


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte executiu de millora dels entorns del Park Güell: Millora del camí de la pressió, àrees de jocs infantils i condicionament d'itinerari de la Biodiversitat

 

Núm. Expediente
2017CONS139OBOL01

Adjudicatario
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Importe de adjudicación
652.946,28 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
05.03.2018

Plazo
9.00 Mesos


 
Subir