Formalizados

Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores de les instal·lacions de baixa tensió corresponents a les divisions d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA
Lot 1: Serveis de manteniment relatius a instal·lacions identificades per BSM de tipologia I i II (determinats aparcaments de la xarxa BSM, centres base àrea, estacions d'autobusos, dipòsits de grues, galeries del mar, oficines, arxiu vall d'Hebron i zona franca

 

Núm. Expediente
2013MOB44CCAL01P001

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
78.681,52 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
22.07.2020

Plazo
1.00 Anys


Contracte relatiu a la gestió i explotació del marxandatge de productes al Palau Sant Jordi,Sant jordi Club, Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys i Esplanada de l’Anella Olímpica.

 

Núm. Expediente
2015AO040INGL01P003

Adjudicatario
MERCHANDISING ON STAGE, SL

Importe de adjudicación
160.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
16.07.2018

Plazo
1.00 Anys


Contracte derivat de l'Acord Marc de Serveis Jurídics: Lot 3: Serveis de suport en matèria de dret laboral: període 1/8/2017 a 31/7/2018

 

Núm. Expediente
2014AJCC083AML03V003P001

Adjudicatario
Bufete Antras Abogados Asociados, SLP

Importe de adjudicación
73.260,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
16.07.2018

Plazo
1.00 Anys


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut, corresponent a les actuacions d'adaptació de la imatge exterior dels aparcaments de BSM al manual tipus d'identitat

Redac

 

Núm. Expediente
2018CONS047CAL01

Adjudicatario
Ute Tremacoldi - Marti

Importe de adjudicación
17.978,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.07.2018

Plazo
4.00 Mesos


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut, corresponent a les actuacions d'adaptació de la imatge exterior dels aparcaments de BSM al manual tipus d'identitat

LOT S

 

Núm. Expediente
2018CONS047CAL02

Adjudicatario
Profesionales Reunidos en Ingeniería Industrial SL

Importe de adjudicación
20.732,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.07.2018

Plazo
4.00 Mesos


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut, corresponent a les actuacions d'adaptació de la imatge exterior dels aparcaments de BSM al manual tipus d'identitat

LOT E

 

Núm. Expediente
2018CONS047CAL03

Adjudicatario
Profesionales Reunidos en Ingeniería Industrial SL

Importe de adjudicación
26.270,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.07.2018

Plazo
4.00 Mesos


Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut, corresponent a les actuacions d'adaptació de la imatge exterior dels aparcaments de BSM al manual tipus d'identitat

LOT O

 

Núm. Expediente
2018CONS047CAL04

Adjudicatario
Enginyeria Classe A, S. L. P.

Importe de adjudicación
19.500,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.07.2018

Plazo
4.00 Mesos


Subministrament, Instal.lació, Posta en marxa i Manteniment Preventiu i Correctiu de caixers automàtics per a BSM

 

Núm. Expediente
2013SIST035SL01P004

Adjudicatario
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA (IECISA)

Importe de adjudicación
27.542,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
13.07.2018

Plazo
1.00 Anys


Acord Marc relatiu a la prestació de serveis d'Estudis, Inspeccions, Dictàmens, Projectes, Auditories, Direccions Facultatives i Coordinació de Seguretat i Salut per a Intervencions Estructurals de Barcelona de Serveis Municipals SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo


Acord

 

Núm. Expediente
2018CONS003AML01

Adjudicatario
INGENIEROS EMETRES, SEGOS MANAGEMENT, UTE MASALA-IGC, PGC ARQUITECTURA, BAC, ESTUDI CUYÀS 38, ESTUDI ARQUITECTURA CODI, IDOM, COTCA

Importe de adjudicación
480.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
12.07.2018

Plazo
2.00 Anys


Obra del Projecte d’Ampliació de l’oficina d’Atenció al Client de B:SM ubicada a l’edifici Calàbria nº66 de Barcelona

 

Núm. Expediente
2018CONS045OBOL01

Adjudicatario
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Importe de adjudicación
83.645,73 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
12.07.2018

Plazo
2.00 Mesos


Selecció d¿un proveïdor que compleixin un cert conjunt de condicions per a la realització de les tasques de treball de camp referents a la realització d´aforaments i presa de dades en el terreny.
Tipologia d´estudis:
´ Bicing nocturn
´ Aforament Park Güell

 

Núm. Expediente
2017IDI166CAL01M001

Adjudicatario
Psyma Iberica Marketing Research SL

Importe de adjudicación
9.904,81 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
12.07.2018

Plazo
1.00 Mesos


Contracte relatiu al servei de manteniment de dades i funcional d'un model d'anàlis de dades de pagament de l'estacionament en calçada que permet predir l'ocupació de l'estacionament

 

Núm. Expediente
2017IDI085CAL01P001

Adjudicatario
AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial SA

Importe de adjudicación
5.000,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
12.07.2018

Plazo
2.00 Mesos


Serveis de manteniment preventiu, correctiu, tècnic legal i servei 24 hores a les instal·lacions de baixa tensió de la divisió d'aparcaments i transports de Barcelona de Serveis Municipals, SA

 

Núm. Expediente
2013MOB44CCAL01P003

Adjudicatario
ISTEM, S.L.U.

Importe de adjudicación
52.023,39 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
12.07.2018

Plazo
9.00 Mesos


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 1: Park Güell

 

Núm. Expediente
2014AJCC049CAL01P003

Adjudicatario
BARNA PORTERS, S. L.

Importe de adjudicación
280.550,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
01.07.2018

Plazo
5.00 Mesos


Licitació Serveis Auxiliars d´informació de diferents dependències de BSM Lot 2: Anella

 

Núm. Expediente
2014AJCC049CAL02P004

Adjudicatario
BARNA PORTERS, S. L.

Importe de adjudicación
106.250,00 €
(antes de IVA)

 

Fecha firma
01.07.2018

Plazo
3.00 Mesos


 
Subir