Memòria de Sostenibilitat B:SM 2014

 La present Memòria correspon al període comprès entre 1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2014 i s’ha elaborat d’acord amb la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting (versió G3.1) de nivell B+. La Memòria conté els principals aspectes de la gestió de la sostenibilitat de l’organització, els indicadors clau i les principals mesures adoptades per gestionar-les de manera adequada. El contingut s’ha definit tenint en compte els principis de materialitat, participació de grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.

 • Memòria de Sostenibilitat de B:SM

  Memòria de Sostenibilitat de B:SM

 • Director General B:SM

  Carta del Director general

  Em complau de presentar-vos la nostra Memòria de Sostenibilitat 2014.  Com bé sabeu,  l'objectiu d’aquesta és fer palès  l’acompliment dels objectius econòmics, socials i ambientals de B:SM i  comunicar-ho als nostres grups d’interès...


  Accedir a la pàgina

   

   

 • Resum del 2014

  L’any 2014 presenta un context macroeconòmic caracteritzat per l’inici del creixement del PIB i amb expectatives de consolidació del creixement per al 2015, què ha permès en general aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats...

  Accedir a la pàgina

 • Els negocis

  Treballem per contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Gestionem des de l'eficiència i la proactivitat, aportant valor a la gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica...

  Accedir a la pàgina

 
Subir