Millora Contínua

Sistemes de Gestió

El camí cap a la millor qualitat de servei  forma part de l'essència de B:SM, ja l'any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), a través de la norma internacional ISO 9.001 i el 2006 integrat amb medi ambient (SGQMA), segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment vam adaptar a ISO 14.001:2004. 

Gràcies a disposar SGQ a tota la companyia, aconseguim una gestió més eficient dels recursos, treballem seguint processos normalitzats i homogeneïtzem criteris. Així, som més eficaços i incorporem la filosofia de la millora contínua en el nostre treball diari.

La Direcció General de B:SM està compromesa amb el desenvolupament i implementació dels sistemes de gestió, així com amb la millora contínua de la seva eficàcia, desenvolupant amb aquesta finalitat les següents accions:

 

  • Transmetent la importància de satisfer els requeriments dels clients, així com els requeriments legals i reglamentaris.
  • Establint i comunicant les respectives Polítiques.
  • Assegurant l'establiment d' Objectius 
  • Duent a terme les revisions del sistema, tant les formalment establertes segons la norma, com totes aquelles que es consideri que són adients.
  • Facilitant els recursos, tant humans, com materials i de caire organitzatiu, necessaris per a la gestió dels processos. 
 • Vols veure
  els nostres
  certificats?
  Anella Olímpica
  Certificat 9001
  Anella Olímpica
  Certificat 14001
  Aparcaments i transports
  Certificat 9001
  Tibidabo
  Certificat 9001
  Zoo
  Certificat 9001
     

En línia d’aquesta voluntat de la Direcció, durant l’any 2014 hem estat treballant per què Park Güell sigui el proper negoci certificat en qualitat i obtingui la certificació pels propers tres anys a l’estiu del 2015.

Acompliment

Avaluem el correcte desenvolupament dels sistemes amb les revisions regulars dels Comitès Qualitat i amb les Auditories, ens mesurem periòdicament  amb la voluntat de conèixer els nostres resultats i vetllar pel seu progrés.
Degut a la dimensió i a les diferents activitats de l’empresa, cada Divisió té el seu propi seguiment del SGQ i SGQMA. La Direcció General, un mínim d’un cop a l’any, els Caps corporatius de qualitat i medi ambient, la Direcció de cadascuna de les divisions certificades i la resta de Directors de divisió i corporatius fan una revisió global al Comitè de Qualitat i Medi Ambient del Grup B:SM.
Per verificar la conformitat dels processos, amb l'objectiu d'assegurar tant el SGQ i SGQMA, realitzem les Auditories, com a procediments metòdics, independents i planificats. Anualment, per a tots els sistemes certificats de l'empresa, fem una auditoria interna i una externa.

El valor dels Auditors interns

Disposem d’una trentena de persones formades per realitzar les auditories internes dels sistemes de qualitat ISO 9001 de B:SM i PATSA. La  figura de l’auditor intern és important tant pel valor que aporta als sistemes com pel coneixement que s’adquireix durant el procés. Per tot això, B:SM destaca la seva valuosa tasca i reconeix l’esforç individual que ella comporta, tant de preparació com la  dedicació  fora  del  seu  propi  lloc  de treball i en benefici comú.

Sistema de Participació a les Millores

 • Des de 2011 tenim en marxa el Pla de Participació a les Millores, un  sistema de participació interna per tal que tots els treballadors i treballadores de B:SM puguin aportar idees de millora que contribueixin a l’eficiència i innovació de l’empresa. 


  Les idees que un cop implantades hagin demostrat resultats positius, opten als premis anuals. En la darrera edició, al juny de 2014, de les tretze millores finalistes van ser guanyadores l’eina d’Automatització d’informes de grues creada i ideada per Josep Maria Vendrell, la proposta de construcció de rampes d’accés a la Granja del Zoo, de Xavier Peypoch i l’eina informàtica d’informe de dades d’Àrea  “El carrer a la oficina”, d’Oriol Tort.


  Aquest any, el tanquem aconseguint un rècord de participació de la plantilla, 264 millores obertes al llarg de tot el 2014.

 
Subir