09/07/2021

El Port Olímpic i el Zoo posen en marxa la recuperació de la biodiversitat del litoral barceloní

S’han començat a instal·lar els blocs de formigó naturalitzats que permetran la colonització de diferents organismes, incrementant la diversitat biològica de la zona i millorant l’estat dels fons marins

Es col·locaran 2.000 blocs de 25 tones cadascun, que revestiran el Dic de Recer i milloraran la seguretat del Port reduint el fenomen de l’ultrapassament durant els temporals  

Barcelona esdevé pionera  en la recuperació de la biodiversitat litoral planificant una obra d’enginyeria marítima amb contraprestacions ambientals que milloraran l’ecosistema marí

El cost de l’obra dels dics submergits es de 10,6 milions d’euros. La inversió de tota la rehabilitació del dic de Recer és de 17,6 milions d’euros

El Port Olímpic i el Zoo de Barcelona han iniciat un projecte per incrementar renaturalització del litoral iniciada amb el Parc dels Esculls, que contempla l’ambientalització dels dics submergits del Port per afavorir els fons marins i millorar la integració ambiental del Dic de Recer. Aquesta és una part important de l’avenç en la transformació del Port, que ha d’esdevenir de referència de contacte del mar amb la ciutat. Per primera vegada una obra de enginyeria marítima portuària no només s’emmarca en una obra de protecció i defensa sinó a més facilitarà la recuperació dels fons marins propers o de l’entorn.

 El projecte té com a objectiu fomentar l’increment de la diversitat biològica de la zona, la potenciació de sistemes naturals més productius i la sensibilització de la ciutadania en la conservació del medi marí, emmirallant-se en el Parc dels Esculls de Barcelona, instal·lat el 2003 al litoral de llevant de la ciutat.
Els esculls artificials són estructures fondejades prop de la costa de característiques similars a les dels fons rocosos naturals. Es construeixen apilant mòduls de naturalesa diversa i de textura rugosa per tal de facilitar-ne la seva colonització i solen presentar cavitats per tal d’oferir refugi a diferents espècies de peixos, mol·luscs, crustacis, etc. A més d’afavorir la diversitat biològica, el disseny dels esculls artificials està pensat per protegir de la pesca els organismes que allà hi habitin.

El primer pas s’ha portar a terme avui, amb la instal·lació dels blocs de formigó naturalitzats al Dic de Recer del Port, que actuaran com a esculls artificials. Es col·locaran 2.000 blocs de 25 tones de pes cadascun, que reforçaran els dics submergits del Dic de Recer garantint la correcta funcionalitat del Port i la seva seguretat, reduint el fenomen de l’ultrapassament durant els temporals. D’aquests blocs, 360 han estat naturalitzat i altres 60 s’incorporaran més endavant.  El cost de l’obra dels dics submergits és de 10,6 milions d’euros. La inversió de tota la rehabilitació del dic de Recer és de 17,6 milions d’euros.

Blocs naturalitzats per a la recuperació i conservació de la biodiversitat marina

Bona part dels blocs de formigó que s’han començat a col·locar avui als dics submergits del Port, s’han naturalitzat. És a dir, s’han construït amb superfícies i textures rugoses que permeten la colonització de diferents organismes planctònics marins. Se simulen les superfícies i els forats dels fons rocosos naturals, es millora l’estat dels fons marins del litoral de Barcelona i es contribueix a la millora de la qualitat tant de l’aigua com del fons marí.

Alhora, aquesta actuació pretén sensibilitzar la ciutadania sobre els aspectes de conservació del mar i una part del dic serà accessible, tant per a observadors del fons marí en remot com per a escafandristes in situ. Les àrees definides per a l’actuació d’ambientalització, basant-se en condicionants de l’entorn com la qualitat ambiental de l’aigua marina i dels sediments i les ocupacions actuals del fons marí, abasten els morrots de les esculleres del dic submergit i la seva zona frontal.

Un dels objectius més concrets és el de recuperar les poblacions de les espècies típiques de fons litorals rocosos i els seus entorns sorrencs. La instal·lació d’estructures tubulars a la zona entre dics potenciarà la reproducció d’espècies de cefalòpodes en crear àrees protegides que facilitin la posta de les femelles i el refugi. La proximitat de l’àrea número 4 del Parc dels Esculls amb dics submergits naturalitzats assegura la seva connectivitat amb aquest i una millor recuperació de la biodiversitat en tot aquest entorn.

 Les intervencions que es plantegen proporcionaran un increment de la biodiversitat i la generació de biomassa i suposaran grans beneficis a escala ambiental, com la millora de l’aigua i el segrest de carboni que mitiga l’escalfament global. A més, tindran una vessant didàctica per explicar i sensibilitzar sobre la necessitat de conservació del medi ambient marí i serà un espai de promoció d’activitats de lleure, com l’escafandrisme, i serviran per apropar a la ciutadania la maritimitat de Barcelona.

El Parc dels Esculls, un mirall pel projecte al Port Olímpic

El marc de referència per a aquesta actuació és el Parc d’Esculls de Barcelona, instal·lat el 2003 al litoral de llevant de la ciutat, que s’ha convertit, amb el temps, en un lloc de característiques similars a les d’uns fons rocosos naturals i ha millorat els fons marins del litoral barceloní.

Des de l’any 2009, El Zoo de Barcelona va fer-se càrrec del seguiment científic-tècnic amb l’objectiu d’obtenir dades característiques de l’estat de les estructures enfonsades, de la seva colonització per éssers vius, de la seva eventual incidència en les platges i costes pròximes i de l’evolució de les comunitats pesqueres i marines. La millora de la qualitat ambiental de l’entorn del fons marí, amb l’increment de la diversitat de la seva biodiversitat i la diversificació d’usos lúdics de l’espai litoral, ha estat evidenciada pels estudis de seguiment realitzats des de la seva instal·lació.

2.000 blocs de formigó per reduir l’ultrapassament al dic de Recer

Els diferents temporals de llevant dels darrers anys han provocat canvis en els dics submergits, detectant-se inestabilitat en els talussos dels dics i pèrdues de material en la seva part externa. L’actuació prevista suposa, també, incrementar la seguretat del Port Olímpic i reduir el fenomen d’ultrapassament al dic de Recer durant els temporals. Es reforçaran els quatre dics submergits, fent-los recréixer amb un nou dic revestit amb 2.000 blocs de formigó de 25 tones cadascun. Les últimes setmanes s’han fet els treballs d’adequació, reforçant el talús exterior i el peu d’escullera amb blocs irregulars d’un pes variable d’entre una i tres tones, i avui s’ha iniciat la col·locació d’aquests grans blocs de formigó naturalitzats.

Està previst que aquesta part del projecte de rehabilitació del Dic de Recer, que compta amb un pressupost de 10,6 milions d’euros, tingui una durada de vuit mesos, tenint en compte les possibles afectacions meteorològiques i l’estat de la mar. Els blocs de pedra, construïts a la pedrera de Vallcarca, es traslladaran al Port des del Garraf, i es col·locaran als dics submergits mitjançant una pontona que ja ha quedat instal·lada al Port Olímpic. La col·locació ha començat pel dic submergit situat al cantó de la Platja de Nova Icària i acabarà amb el dic situat més a l’extrem de la platja de Somorrostro. Les obres estan sent dutes a terme per l’empresa pública BIMSA.
 

Volver al listado de noticias

 
Subir