Formalitzats

Acord Marc per l'homologació de proveïdors de disseny de campanyes de comunicació, de peces de comunicació i adaptacions d'originals ja existents per a Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2016PATSA172AML01

Adjudicatari
IMAGINA COMUNICACIÓ, SA; COMUNICACIÓN CREATIVA MANIFIESTO SL; SCACS, SA; VAINILLA BROSS SL; TWO SMALL

Import d'adjudicació
60.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.03.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL02

Adjudicatari
PITAGORA ADVANCED, SLU

Import d'adjudicació
8.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a la Redacció del Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de la Reforma de l'atracció "Castell Misteriós" del Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2016PATSA178CAL01

Adjudicatari
VARIS ARQUITECTES, SLP

Import d'adjudicació
48.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.03.2017

Termini
7.00 Setmanes


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL03

Adjudicatari
Nascor Formación SL

Import d'adjudicació
4.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte constructiu canvi de subministraments de BT a MT, nous QUadres Generals de BT a 400V i canvi de subministraments trifàsics de 230V a 400V al Parc d'Atraccions del Tibidabo, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2016PATSA177OBOL01

Adjudicatari
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Import d'adjudicació
471.139,90 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
3.00 Mesos


Contracte relatiu a la gestió de l’espai multidisciplinar basat en materials i metodologies LEGO

 

Núm. Expedient
2017PATSA045CAL01

Adjudicatari
INVENIO EDUCATION FOR LIFE, SL

Import d'adjudicació
52.862,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL05

Adjudicatari
Proactiv SL

Import d'adjudicació
63.470,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis ordinaris i extraordinaris de neteja i recollida selectiva de residus del Parc d'Atracciosn del Tibidabo amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA140CAL01

Adjudicatari
Servicios Industriales Reunidos, SA (SIRSA)

Import d'adjudicació
1.116.030,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL01

Adjudicatari
Viu el teatre, S. C. P.

Import d'adjudicació
146.144,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL03

Adjudicatari
Viu el teatre, S. C. P.

Import d'adjudicació
16.900,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL04

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
34.800,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL06

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
53.526,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL07

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
42.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
21.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'espectacles de mascotes, personatges i cloenda del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA159CAL02

Adjudicatari
Serveis de l'Espectacle Focus, SA

Import d'adjudicació
46.080,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.02.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL01

Adjudicatari
Esquemes Informatics SL

Import d'adjudicació
21.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
15.02.2017

Termini
1.00 Anys