Formalitzats

Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL02

Adjudicatari
Iluminación y Sonido Tecnoradio, SA

Import d'adjudicació
104.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
12.04.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament en exclusiva de productes de la familia de iogurt pels punts i centres de restauració del Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2017PATSA176SL01

Adjudicatari
Danone SA

Import d'adjudicació
160.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.04.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei de traducció de textos de Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2016PATSA017CAL01P001

Adjudicatari
ADLOM training, S. L.

Import d'adjudicació
7.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.04.2018

Termini
6.00 Mesos


Contracte d'obres relatives al projecte de la reforma de la plaça i nou jardí vertical a l'àmbit de l'edifici oficines del Parc d'Atraccions del Tibidabo amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA187OBOL01

Adjudicatari
Moix, Serveis i Obres, SL

Import d'adjudicació
309.546,94 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.04.2018

Termini
12.00 Setmanes


Contracte relatiu a l'execució de les obres relatives al projecte de construcció de la nova sala de control operacional, la nova sala tècnica de seguretat i millora de la xarxa de comunicacions i seguretat del Parc d'Atraccions del Tibidabo amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA195OBOL01

Adjudicatari
ELECNOR , SA

Import d'adjudicació
684.517,24 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
05.04.2018

Termini
106.00 Dies


Contracte relatiu a l'execució de les obres del projecte de substitució d'un grup electrògen al Parc d'Atraccions del Tibidabo amb suport als processos d'inserció laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA167OBOL01

Adjudicatari
ISTEM, S.L.U.

Import d'adjudicació
130.432,21 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.03.2018

Termini
43.00 Dies


Contracte relatiu al subministrament i gestió dels serveis necessaris per dotar de vestuari als treballadors del Parc d'Atraccions del Tibidabo amb suport als processos d'exclusió i inserció social

 

Núm. Expedient
2017PATSA196SL01

Adjudicatari
Vestilab Clean Room Control SLU

Import d'adjudicació
200.946,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.03.2018

Termini
15.00 Anys


Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL01

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
545.400,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
26.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei de lloguer, instal.lació i manteniment de les pel.lícules a instal.lar al cinema 4D "Dididado" del Parc d'Atraccions del Tibidabo

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA175CAL01

Adjudicatari
nWave Pictures, S. A.

Import d'adjudicació
47.500,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.02.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament d'aliments, matèries primes i productes d'un sol ús i el seu transport per atendre els serveis de restauració del Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA144SL01

Adjudicatari
Central Bar, SA

Import d'adjudicació
1.400.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament d'aliments, matèries primes i productes d'un sol ús i el seu transport per atendre els serveis de restauració del Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA144SL02

Adjudicatari
Central Bar, SA

Import d'adjudicació
500.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL03

Adjudicatari
ASSOCIACIÓ CULTURAL VIU EL TEATRE

Import d'adjudicació
123.200,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL04

Adjudicatari
ASSOCIACIÓ CULTURAL VIU EL TEATRE

Import d'adjudicació
270.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'assistència mèdica i primers auxilis als visitants del Parc d'Atraccions del Tibidabo i al personal de PATSA

 

Núm. Expedient
2017PATSA168CAL01

Adjudicatari
Geseme 1996 SL

Import d'adjudicació
103.903,29 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a l'explotació dels gots reutilitzables a les instal.lacions del Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2017PATSA170INGL01

Adjudicatari
Ecocup Distribution

Import d'adjudicació
50.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.02.2018

Termini
1.00 Anys