Formalitzats

Contracte relatiu a la Redacció del projecte mecànic, adaptació a la màquina existent i al sofware i al hardware, redacció del projecte de dissent de la imatge i estètcia, fabricació, subministrament i transport dels nous vehicles i del manterial electromecànic, la retirada dels antics vehicles, l'instal.lació i posada en sevei de nous vehicles i per a l'assessorament tècnic durant les fases de redacció de projecte i execució d'obra de la nova plataforma del funicular de Patsa

 

Núm. Expedient
2016PATSA142SL01

Adjudicatari
Teleféricos y Nieve SL

Import d'adjudicació
10.438.971,83 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.05.2017

Termini
10.00 Anys


Acord Marc per l'homologació de proveïdors de producció de peces audiovisuals i adaptacions d'originals ja existents per a Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2016PATSA171AML01

Adjudicatari
KARAVAN PRODUCTIONS FILMS SL, PRODUCCIONES NEW BETA, SL NEW MEDIA AUDIOVISUALS, SLU i G P Inforpress SL (Atrevia)

Import d'adjudicació
1,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.04.2017

Termini
2.00 Anys


Modificació del Contracte per les obres relatives al projecte executiu de reparació de l'Edifici Arcada a m'àmbit del Camí del Cel del Parc d'Atraccions Tibidabo de Barcelona amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2016PATSA125OBOL01M001

Adjudicatari
Constructora y rehabilitadora Secla, SA

Import d'adjudicació
57.186,97 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.03.2017

Termini
0.00 Dies


Acord Marc per l'homologació de proveïdors de disseny de campanyes de comunicació, de peces de comunicació i adaptacions d'originals ja existents per a Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2016PATSA172AML01

Adjudicatari
IMAGINA COMUNICACIÓ, SA; COMUNICACIÓN CREATIVA MANIFIESTO SL; SCACS, SA; VAINILLA BROSS SL; TWO SMALL

Import d'adjudicació
60.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
08.03.2017

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL02

Adjudicatari
PITAGORA ADVANCED, SLU

Import d'adjudicació
8.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a la Redacció del Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de la Reforma de l'atracció "Castell Misteriós" del Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2016PATSA178CAL01

Adjudicatari
VARIS ARQUITECTES, SLP

Import d'adjudicació
48.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
06.03.2017

Termini
7.00 Setmanes


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA

Contr

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL03

Adjudicatari
Nascor Formación SL

Import d'adjudicació
48.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte constructiu canvi de subministraments de BT a MT, nous QUadres Generals de BT a 400V i canvi de subministraments trifàsics de 230V a 400V al Parc d'Atraccions del Tibidabo, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2016PATSA177OBOL01

Adjudicatari
COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Import d'adjudicació
471.139,90 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
3.00 Mesos


Contracte relatiu a la gestió de l’espai multidisciplinar basat en materials i metodologies LEGO

 

Núm. Expedient
2017PATSA045CAL01

Adjudicatari
INVENIO EDUCATION FOR LIFE, SL

Import d'adjudicació
52.862,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
03.03.2017

Termini
1.00 Anys


  • 1