Formalitzats

Subministrament, configuració, instal.lació i posta en marxa de un sistema de control i el seu manteniment per els aparcaments del Parc d'Atraccions del Tibidabo (PATSA)

 

Núm. Expedient
2017PATSA125SL01

Adjudicatari
Maquinaria Estacionamientos y Parkímetros SL

Import d'adjudicació
134.419,40 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.12.2017

Termini
2.30 Anys


Contracte relatiu als Serveis d’Espectacles de l’Hotel Krueger del Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA

 

Núm. Expedient
2014PATSA089CAL01P001M001

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
417.560,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
24.11.2017

Termini
1.00 Anys


Contracte per a l'execució de les obres relatives al projecte executiu de les mesures correctores de protecció contra incendis en el Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA082OBOL01

Adjudicatari
ACSA, OBRAS E INFRASTRUCTURAS, S.A.

Import d'adjudicació
320.199,01 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
23.11.2017

Termini
120.00 Dies


Contracte per l'execució de les obres relatives al projecte de execució dels serveis higiènics del costat d'oficines a l'àmbit del Camí del Cel, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA051OBOL01

Adjudicatari
CPM Construcciones Pintura y Mantenimiento, SAU

Import d'adjudicació
96.466,99 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
20.10.2017

Termini
4.00 Mesos


Acord marc relatiu a proveïdors d'impremtes i suports gràfics per a Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU, amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Acord

 

Núm. Expedient
2017PATSA079AML01

Adjudicatari
GUREAK MARKETING, SLU; IMPRENTA PAGES, SL; PREIMPRESION PREVIOUS, SL; ALPE SERVICIOS GENERALES, SL; DILOGRAF, SL GRAFILUR, SA; ALPE SERVICIOS GENERALES, SL; ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS, SA; GRÁFICAS GÓMEZ BOJ, SA; PRODUCCIONES MIC, SL

Import d'adjudicació
130.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.10.2017

Termini
2.00 Anys


Acord marc relatiu a proveïdors d'impremtes i suports gràfics per a Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU, amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Acord

 

Núm. Expedient
2017PATSA079AML03

Adjudicatari
Preimpresion Previous SL

Import d'adjudicació
110.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
17.10.2017

Termini
2.00 Anys


Acord marc relatiu a proveïdors d'impremtes i suports gràfics per a Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU, amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

Acord

 

Núm. Expedient
2017PATSA079AML02

Adjudicatari
Gureak Marketing, S. L. U.

Import d'adjudicació
60.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.10.2017

Termini
2.00 Anys


Servei de vigilància i control del Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2015PATSA076CAL01P001

Adjudicatari
Metropolis Seguridad y Protección, S. L.

Import d'adjudicació
81.346,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
26.09.2017

Termini
1.00 Anys


  • 1