Formalitzats

Contracte relatiu al subministrament d'aliments, matèries primes i productes d'un sol ús i el seu transport per atendre els serveis de restauració del Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA144SL01

Adjudicatari
Central Bar, SA

Import d'adjudicació
1.400.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al subministrament d'aliments, matèries primes i productes d'un sol ús i el seu transport per atendre els serveis de restauració del Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA144SL02

Adjudicatari
Central Bar, SA

Import d'adjudicació
500.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

Contr

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL03

Adjudicatari
ASSOCIACIÓ CULTURAL VIU EL TEATRE

Import d'adjudicació
123.200,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu als serveis d'espectacles de mascotes, personatges, cloenda i animació del Parc d'Atraccions del Tibidabo, SAU.

 

Núm. Expedient
2017PATSA154CAL04

Adjudicatari
ASSOCIACIÓ CULTURAL VIU EL TEATRE

Import d'adjudicació
270.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu al servei d'assistència mèdica i primers auxilis als visitants del Parc d'Atraccions del Tibidabo i al personal de PATSA

 

Núm. Expedient
2017PATSA168CAL01

Adjudicatari
Geseme 1996 SL

Import d'adjudicació
103.903,29 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.02.2018

Termini
2.00 Anys


Contracte relatiu a l'explotació dels gots reutilitzables a les instal.lacions del Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona

 

Núm. Expedient
2017PATSA170INGL01

Adjudicatari
Ecocup Distribution

Import d'adjudicació
50.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.02.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu a la Redacció del projecte mecànic, adaptació a la màquina existent i al sofware i al hardware, redacció del projecte de dissent de la imatge i estètcia, fabricació, subministrament i transport dels nous vehicles i del manterial electromecànic, la retirada dels antics vehicles, l'instal.lació i posada en sevei de nous vehicles i per a l'assessorament tècnic durant les fases de redacció de projecte i execució d'obra de la nova plataforma del funicular de Patsa

 

Núm. Expedient
2016PATSA142SL01M001

Adjudicatari
Teleféricos y Nieve SL

Import d'adjudicació
0,01 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.01.2018

Termini
15.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA
Lot 1: Atenció al Client (intern i extern)

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL01P001

Adjudicatari
Esquemes Informatics SL

Import d'adjudicació
21.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.01.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA
Lot 2: Gestió d'equips i lideratge

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL02P001

Adjudicatari
PITAGORA ADVANCED, SLU

Import d'adjudicació
8.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.01.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de formació pels treballadors de PATSA
Lot 3 Mistery Shopper

 

Núm. Expedient
2016PATSA176CAL03P001

Adjudicatari
Nascor Formación SL

Import d'adjudicació
4.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
31.01.2018

Termini
1.00 Anys


Contracte relatiu als Serveis d’Espectacles de l’Hotel Krueger del Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA

 

Núm. Expedient
2014PATSA089CAL01P002

Adjudicatari
Produccions Artístiques a la Carta, SL

Import d'adjudicació
417.560,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
26.01.2018

Termini
1.00 Anys


Assegurança col.lectiva d'assistència sanitària pels treballadors de Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

 

Núm. Expedient
2017PATSA135CAL01

Adjudicatari
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S. A. U.

Import d'adjudicació
75.600,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
16.01.2018

Termini
3.00 Anys


Contracte relatiu als serveis de missatgeria per a Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2017PATSA124CAL01

Adjudicatari
Ara Vinc SL

Import d'adjudicació
18.000,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
22.12.2017

Termini
2.00 Anys


Subministrament, configuració, instal.lació i posta en marxa de un sistema de control i el seu manteniment per els aparcaments del Parc d'Atraccions del Tibidabo (PATSA)

 

Núm. Expedient
2017PATSA125SL01

Adjudicatari
Maquinaria Estacionamientos y Parkímetros SL

Import d'adjudicació
134.419,40 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.12.2017

Termini
2.30 Anys


  • 1