Formalitzats

Serveis de Redacció del Projecte Bàsic i Executiu i Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut del projecte de substitució de la plataforma de vies per a la circulació dels nous vehicles del funicular, adaptació de les andades i estacions i reforma de lavabos de l'estació superior del Parc d'Atraccions del Tibdabo

 

Núm. Expedient
2017PATSA014CAL01

Adjudicatari
Ute IGC bcn sl i Eurotècnica SAU

Import d'adjudicació
199.936,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
09.06.2017

Termini
30.00 Mesos


Contracte relatiu a la Redacció del projecte mecànic, adaptació a la màquina existent i al sofware i al hardware, redacció del projecte de dissent de la imatge i estètcia, fabricació, subministrament i transport dels nous vehicles i del manterial electromecànic, la retirada dels antics vehicles, l'instal.lació i posada en sevei de nous vehicles i per a l'assessorament tècnic durant les fases de redacció de projecte i execució d'obra de la nova plataforma del funicular de Patsa

 

Núm. Expedient
2016PATSA142SL01

Adjudicatari
Teleféricos y Nieve SL

Import d'adjudicació
10.438.971,83 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
11.05.2017

Termini
10.00 Anys


Acord Marc per l'homologació de proveïdors de producció de peces audiovisuals i adaptacions d'originals ja existents per a Parc d'Atraccions del Tibidabo

 

Núm. Expedient
2016PATSA171AML01

Adjudicatari
KARAVAN PRODUCTIONS FILMS SL, PRODUCCIONES NEW BETA, SL NEW MEDIA AUDIOVISUALS, SLU i G P Inforpress SL (Atrevia)

Import d'adjudicació
1,00 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
04.04.2017

Termini
2.00 Anys


Modificació del Contracte per les obres relatives al projecte executiu de reparació de l'Edifici Arcada a m'àmbit del Camí del Cel del Parc d'Atraccions Tibidabo de Barcelona amb suport als processos d'inserció socio laboral i d'exclusió social

 

Núm. Expedient
2016PATSA125OBOL01M001

Adjudicatari
Constructora y rehabilitadora Secla, SA

Import d'adjudicació
57.186,97 €
(abans d'IVA)

 

Data signatura
29.03.2017

Termini
0.00 Dies


  • 1