Per a una millora de la convivència

BSM té l’encàrrec de l’Ajuntament de constituir i gestionar una unitat estable d’Agents Cívics, dins el marc d’un programa destinat a afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència, fent que Barcelona, sigui una ciutat més amable i amb major sensació de seguretat i d‘interlocució tant pels ciutadans com per aquells que ens visiten.

Accedir a més informació

La història de la ciutat

CB gestiona els cementiris de Barcelona i els dos centres de cremació. Apostem per difondre el patrimoni cultural obrint els cementiris a la ciutat realitzant, gratuïtament, concerts, obres de teatre, lectura de poemes, visites guiades diürnes i nocturnes i d’altres activitats culturals, amb una gran participació ciutadana.

Accedir al web dels Cementiris

Registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes

Barcelona de Serveis Municipals S.A. té l'encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona de dur a terme el registre i l’homologació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes, previst en la nova regulació de l’ordenança de circulació, amb les funcions de creació, gestió i control del registre.

Accedir al Registre VMP

Per a la millora del civisme i la convivència veïnal

Al maig del 2017 l’Ajuntament de Barcelona fa l’ encàrrec a BSM de la constitució i gestió d’un equip d’Agents Visualitzadors. La missió d’aquest cos és la cerca activa de l’activitat turística il·legal, així com d’altres elements de visualització de l’espai públic per tal de garantir la millora de la convivència amb la regularització d’aquelles activitats vinculades a l’allotjament turístic.

Accedir a més informació

Un espai privilegiat

Amb 450 hectàrees d’extensió, configura un dels turons més característics de la ciutat de Barcelona. L'espai combina aspectes tan diversos com el lleure, l’activitat empresarial, la cultura, l’esport o la natura. Cal destacar el seu valor com a espai natural, ja que constitueix el principal parc urbà de la ciutat, després de Collserola.

A més, es gestionen dos punts d’informació, on s’ofereix al visitant informació específica del Parc de Montjuïc i marxandatge.

Accedir a més informació
 
Pujar