Propostes i Suggeriments de millora del Portal de Transparència de BSM

  • INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

    En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporaran a una base de dades titularitat de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM), amb la finalitat de donar resposta a la vostra petició. Així mateix, us informem que en cas que BSM consideri que la vostra comunicació és una reclamació, incidència o queixa, les dades introduïdes en aquest formulari es comunicaran a la base de dades de l'Ajuntament de Barcelona, coneguda com a IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments), per tal que la vostra petició es gestioni amb el procediment específic definit per l'Ajuntament. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i  limitació, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a l’adreça  protecciodades[at]bsmsa[dot]cat

     

     

    En determinats supòsits, caldrà acreditar les dades incorporades al formulari. A aquest efecte, rebuda la sol·licitud, BSM podrà requerir-vos que aporteu còpia de la documentació que acrediti la vostra identitat, en les condicions i els termes que BSM us indiqui.

 
Pujar