Activitats de B:SM

A continuació s'indiquen detalladament els assoliments del 2015 de les activitats de la companyia fruit dels compromisos adquirits l'any anterior. També, algunes de les accions s'hauran de dur a terme durant el 2016 per afrontar els reptes de BSM en si la millora del medi ambient i la sostenibilitat dels serveis públics que es gestionen des de B:SM. Aquestes accions es veuran ampliades amb el desenvolupament del Pla Estratègic en el qual s'està treballant ara mateix i que s'aprovarà properament.

 
Pujar