Agents Cívics

La creació d'un grup d'Agents Cívics ha estat un encàrrec de l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar el civisme, la convivència veïnal i el respecte a l'ordenament municipal. El projecte es va posar en marxa per Setmana Santa. Inicialment l’equip estava format per  25 agents, desplegats per tres zones de Barcelona: Sagrada Família, Barceloneta i la Vila de Gràcia.

L'equip d'agents promou el civisme informant, però no disposa de capacitat coercitiva, tot i que pot advertir i requerir els visitants i residents,  que tinguin un comportament cívic. 

El govern municipal va impulsar un reforç per a la temporada d'estiu i finalment s'han incrementat el nombre d'Agents Cívics fins a 39. La Unitat desenvolupa principalment dues campanyes, el control d’establiments, informant dels usos indeguts de la via pública, com ara l’obstaculització del pas. I la campanya d’informació sobre les normes de convivència, on la tasca prioritària de la qual és prevenir els conflictes en els espais públics. Cada setmana els agents cívics realitzen una mitjana de 5.000 actuacions. 

Amb l’increment d’agents també s’han incrementat les zones d’actuació, que actualment són la Sagrada Família, la Barceloneta, el carrer Olot (Park Güell) i Trinitat Vella.

Els reptes del 2016

Els reptes que ens plantegem pel 2016 són:

Ampliar les funcions i tasques que desenvoluparà l'equip d'Agents Cívics

Realitzar un estudi sobre la possibilitat d’exportació del model de selecció i desenvolupament d'Agents Cívics a altres entorns i/o ciutats. 

 
Pujar