Aparcaments municipals

La xarxa d'Aparcaments municipals pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2015

  El desenvolupament dels reptes plantejats per l'any 2015 ha estat: 

  Desenvolupar una App per Aparcaments.  Tot i que hi ha interès en la creació d’una App, no s’ha arribat a desenvolupar el projecte, és per això que es torna a plantejar com un repte assolir durant el 2016.

  Instal·lar un nou sistema de guiatge de vehicles. Durant el 2015 no s’han instal·lat els nous sistemes de guiatge de places a l’interior dels aparcaments, tot i això seguim considerant el sistema de guiatge com una eina necessària per als usuaris dels aparcaments, i és per això que ens ho tornem a plantejar el per al 2016 i serà extensiu als exercicis posteriors fins que es doti tots els aparcaments amb el sistema.  

  Implementar un nou sistema d’aprofitament dels tòners de les impressores i informatitzar procediments, amb l’objectiu de reduir l’ús de paper. El projecte s'ha iniciat amb la seva implantació a les oficines centrals i es farà extensiu durant el 2016 a totes les altres instal·lacions.

  Seguir augmentant la flota elèctrica de vehicles. Existeix una planificació per substituir progressivament fins al 2019 fins a 60 motos. La substitució es realitzarà mitjançant concurs en format rènting amb una durada de quatre anys. 

   

 •  

   

  NOU APARCAMENT AL MERCAT DEL GUINARDÓ 

  S'ha posat en marxa l’aparcament del Mercat del Guinardó situat al carrer de Teodoro LLorente número 10.

  El nou aparcament té una planta de 4.434 m2 i disposa de 140 places per a cotxes incloses quatre per a persones amb mobilitat reduïda, 43 per a motos, deu per a bicicletes i quatre places amb endolls per a vehicles elèctrics. També dóna servei a altres establiments i equipaments de la zona, com el C.A.P Guinardó.

Reptes 2016

Els reptes que ens plantegem pel 2016 són:

Augmentar la flota elèctrica de vehicles com a mínim en dues unitats.  

Augmentar els punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat.

Inaugurar nous aparcaments: Travessera de Dalt sota el Park Güell, Mercat de Sant Antoni i altres.

Llançar una nova app per a la unitat d’aparcaments que inclourà més funcionalitats i innovació.

Consolidar les vendes online dels serveis a través del Web.

Millorar el posicionament web i les xarxes socials com a punt de trobada i connexió amb els ciutadans.

 
Pujar