Àrea

La unitat de l'ÀREA pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a tenir una mobilitat millor a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2015

  El desenvolupament dels reptes plantejats l'any passat ha estat:

  Arribar al 15% d’ús de l’ApparkbDurant el 2015 ha augmentat l'ús de l'aplicació, que ha arribat al 9,68% tot i això no hem assolit el percentatge que ens havíem plantejat. Els resultats respecte a l'any 2014 han millorat i seguirem treballant per aconseguir-ho el pròxim any.  

  Ampliar a tota la ciutat el sistema  APP-DUM. AreaDUM és l'àrea de distribució urbana de mercaderies amb aproximadament 9.000 places repartides per tota la ciutat. La nova app  s'afavoreix l'ús adequat de les places i una major mobilitat. La implantació del nou sistema de regulació amb la app ha estat un èxit i s'ha implantat al 100% en tota la ciutat.

  Implementar l’Smart Tiquet. La nova opció per als parquímetres, gràcies a la qual no cal deixar el tiquet al cotxe ha tingut una bona acollida i hem aconseguit implementar l'Smart tiquet al 100%; per tant considerem aquest repte un èxit.

  Crear una targeta exclusiva per als gremis i col·lectius professionals. La targeta proporciona avantatges i descomptes a les places de l' Àrea Verda preferent.

  Reducció de consums. Malauradament aquest repte plantejat pel  2015 no s’ha aconseguit, tot i això seguim treballant per reduir el consum elèctric i d’aigua a la unitat d’Àrea.

 • AreaDum és l'àrea de Distribució Urbana de Mercaderies. Amb la nova app instaurada en totes les zones de la ciutat aquest 2015, els usuaris de les zones senyalitzades ja poden utilitzar el seu smartphone per estacionar, quedant obsolet l’antic disc horari.

  L’App AreaDUM permet veure  a cada usuari el registre detallat de les seves operacions, quant temps queda d’estacionament i on es troba el vehicle. L’objectiu de l’AreaDUM és poder oferir més disponibilitat de places als usuaris estalviant-los temps i diners.  

  L'Associació Europea de Parking (EPA) ha guardonat la nova regulació de les zones de càrrega i descàrrega amb el premi al millor projecte en la categoria d'aparcament al carrer del European EPA Awards 2015 a l' AreaDUM. El lliurament del premi va tenir lloc en el marc del 17è Congrés que aquesta associació va celebrar a Berlín els dies 23 i 25 de setembre.

 • L'oficina d'Àrea Verda que estava situada a la Plaça Pi i Sunyer número 8 a Ciutat Vella es va traslladar a la nova seu corportativa de B:SM ubicada al carrer de Calàbria, 66. El canvi es va fer efectiu el 13 d'octubre de 2015 i l'oficina quedarà integrada dintre del nou Servei d'Atenció al Client de B:SM.

  A la nova oficina d'Atenció al Client es poden fer de manera presencial tots els tràmits relacionats amb l'ÀREA Verda i Blava, com altes o duplicats de targeta. També s'atendrà de manera telefònica  qualsevol incidència relativa als parquímetres o a les aplicacions mòbils ApparkB i areaDUM.

  Fins al moment del trasllat, la mitjana de visites que rebia l'oficina d'Àrea Verda era de 140 persones al dia, amb puntes de fins a 400 visites diàries en moments clau, com ara, a l'hora de tramitar els tiquets trimestrals.

   

   

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Augmentar la flota elèctrica de vehicles. Actualment la flota de motos elèctriques a l’àrea verda és de cinc unitats, de cara al  2016  el repte és incrementar en quinze el nombre d'unitats i substituir la flota actual de motos de benzina per motos elèctriques. 

Arribar al 15% d’ús de l’Apparkb. Volem incentivar l'ús de l'APP, per aconseguir aquest objectiu millorarem l’aplicació amb noves funcionalitats, com incloure informació sobre  places lliures disponibles.

Consolidar  el sistema  AreaDUM. Un cop implementat el nou sistema, volem consolidar-lo amb mesures com l’extensió del temps de càrrega i descàrrega de mercaderies en 30 minuts en el cas dels vehicles elèctrics i també amb el llançament d’una campanya per a la recollida dels antics discs horaris.

Estudiar la creació d'una tarifa variable en funció de la contaminació.

Flexibilitzar el període de pagament trimestral.  Volem facilitar el pagament trimestral als nostres usuaris, per aquest motiu, plantegem un canviar el sistema i donar facilitats pels pagaments anticipats trimestrals.  

Substituir les actuals PDA per un model tipus tablet.

 
Pujar