Bicing

La unitat del Bicing pertany a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, especialment en l’àmbit del transport i la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2015

  El desenvolupament dels reptes plantejats pel 2015 ha estat:

  Consolidar el nombre d'abonats per sobre dels 95.000; L’any 2015 s’ha consolidat el nombre d’usuaris i fins i tot ha augmentat lleugerament.

  Potenciar l'ús del Bicing elèctric i la seva intermodalitat amb el Bicing mecànic; Podem fer una valoració positiva del desenvolupament del projecte. Durant aquest any s’ha consolidat l’ús de la bicicleta elèctrica i actualment hi ha un total de 300 bicicletes repartides en estacions, aparcaments subterranis de la xarxa B:SM i estacions de superfície.  

  Millorar l'aplicació oficial del servei amb una gamificació que fomenti l'ús de l'activitat física dels usuaris; Hem aconseguit llançar una nova versió de l’aplicació que premia les conductes saludables i sostenibles, fomenta la realització d’activitat física i serveix de guia per a l’ús correcte del servei. 

 •  

  95.168 abonats 

  300 bicis elèctriques, repartides en 41 estacions en aparcaments subterranis de la xarxa BSM i 5 estacions de superfície

  La bici elèctrica s'ha usat un total de 53.475 vegades

Els reptes del 2016

Els reptes que ens plantegem pel 2016 són:

Consolidar i augmentar el nombre d'abonats respecte al 2015

Ampliar funcionalitats de l'APP Bicing incorporant la “store de productes”

Elaborar el nou concurs Bicing 2017 

   
  Pujar