Estacions autobusos

Les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Fabra i Puig, pertanyen a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona,especialment en l’àmbit del transport i la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

La Zona Bus són zones d'estacionament exclusives per a autocars turístics que es troben properes als punts de major atractiu de la ciutat de Barcelona. Aquest espais exclusius fan més fàcil l'ordenació de l'estacionament i les parades, facilitant la feina dels professionals d'aquest sector. El web de la Zona Bus proporciona informació detallada d'aquestes zones, així com informació rellevant que pot afectar els autocars turístics que visiten la ciutat.

 • Assoliments 2015

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  ESTACIÓ DEL NORD

  Substituir les marquesines de la zona d’andanes. No s’ha dut a terme durant el 2015 però es manté el repte pel 2016.

  Incorporar noves línies o empreses de transports. Tot i que durant el 2015 s’han incorporat  les sortides i arribades dels autocars des de Barcelona al Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló) per a la celebració de la F1 i moto GP considerem  que s’ha de mantenir el repte aconseguint noves incorporacions.

  Realitzar un mostreig de viatgers incorporació d’un sistema telemàtic pel comptatge de viatgers d’entrada i sortida dels autocars. Aquest repte resta pendent pel  2016.

   

   

 •  

   

  ZONA BUS

  Ampliar parades i zones d'estacionament per a autocars turístics. Durant l'any 2015 s'han realitzat actuacions destacades per tal de reduir l'agitació dels autocars turístics en les zones més visitades de Barcelona.

  Hem disminuit la pressió turística a Ciutat Vella reordenant les zones de parada per a autocars a la Via Laietana i al seu entorn, suprimint les parades de Ramon Berenguer, Isabell II i Consolat de Mar. Al mateix temps hem creat una parada exclusiva per a autocars autoritzats amb reserva per a escolars fins a batxillerat i persones amb mobilitat reduïda a la Plaça d'Antoni Maura.

  Per compensar les parades perdudes amb aquesta reordenació hem creat una nova parada per encotxar i desencotxar al Passeig Colom entre els carrers de la Fusteria i de Simó Oller amb capacitat per a set autocars.

   

   

 • ESTACIÓ DEL NORD

  S'ha millorat el sistema d’enllumenat amb l’objectiu de reduir el consum elèctric i a la vegada millorar el confort lumínic dins la instal·lació. Tot i això, encara no s'ha aconseguit ajustar el comportament del sistema geotèrmic de l'estació i per tant, el consum global no reflecteix cap reducció.   

  També destaca la  consolidació  del servei de lloguer de bicicletes i bicicletes elèctriques a l’estació d’autobusos Barcelona Nord. Els vehicles incorporen en el manillar una tauleta amb GPS que permet als usuaris escollir itineraris o crear la seva pròpia ruta.

 • ZONA BUS

  Amb el sistema de detecció de places lliures d’autocars, consistent en la instal·lació de sensors ubicats a les zones d’estacionament hem reduït el trànsit d’agitació i el temps de desplaçaments dels autocars turístics a la zona de Sagrada Família. Hem seguit treballant en la reordenació de les zones de parada d’autocars a la Via Laietana i al seu entorn, amb l’objectiu de disminuir la pressió turística a Ciutat Vella.

  També cal destacar que a partir d’aquest any, està disponible la targeta ZB60 per operar als parquímetres de les Zones Blaves, Plataforma Logística, Park Güell i Estació d’autobusos Barcelona Nord. 

 •  

  Els reptes del 2016

  ESTACIÓ DEL NORD

  Incorporar un nou sistema de gestió en un entorn web més funcional i amb control d’accés d’autocars amb lectors de matrícules.

  Incorporar un sistema  de mostratge/ comptatge de viatgers telemàtic.

  Incorporar noves línies de transport per garantir la viabilitat de l’Estació

  Millorar les funcionalitats del web per oferir més possibilitats de serveis al viatger des d'aquest ( lloguer de cotxes , hotels, etc...).

  Millora de l’oferta comercial  dins l’Estació

  Substituir les marquesines de la zona d’andanes

   

   

   

 •  

  ZONA BUS

  Habilitar la plataforma logística del Park Güell amb passos segurs per a vianants.

  Reduir el trànsit d'agitació i el temp de desplaçaments dels autocars turístics que utilitzen la Zona Bus a l’entorn de Ciutat Vella.

  Sensoritzar les places, incorporant informació sobre disponibilitat al WEB.

  Estudiar la viabilitat de crear una APP per al pagament de Zones Bus ( Apparkbus).

  Gestionar i controlar l’estacionament i arribada dels autocars turístics a la Font Màgica

  Proposar un sistema de gestió i control de l’activitat d’autocars turístics a tota la ciutat.  

   

   

   

 
Pujar