Fòrum

La Divisió Fòrum té l’encàrrec de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement del sector, de l’entorn, de la ciutat i les seves necessitats, amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, els clients, les organitzacions i l'Ajuntament.

 • Assoliments 2015

  Els reptes que es van plantejar i que s’han realitzat amb èxit són: 

  Implementar la coordinació integral del Parc del Fòrum. Hem establert un sistema de control de vehicles a través de targetes de proximitat per coordinar l’accés de vehicles al Parc i evitar la circulació excessiva dintre d’unes instal·lacions compromeses amb el medi ambient.

  Implementar el control de l'aforament a través de torns als grans esdeveniments. En tots els grans esdeveniments celebrats durant el 2015 s'ha implantat un sistema de control d’accés mitjançant torns que permeten obtenir dades a temps real, en compliment de la normativa.

REDUCCIÓ DE CONSUMS I COSTOS

BSM  ha encarregat a l’Enginyeria Dèbit la realització d’un projecte executiu per aconseguir un canvi d’organització en els subministraments elèctrics de les nostres instal·lacions. Abans d’aquests canvis el Parc del Fòrum tenia dos centres de transformació amb una potència total instal·lada de 3200 kVA i una xarxa de distribució que alimentava els diferents quadres elèctrics distribuïts pel Parc.

El projecte de reorganització ha suposat donar de baixa els dos transformadors de la CT-1, ja que els seus períodes de vida útil teòrica s’havien superat. Traslladar un dels transformadors de la CT-2 (zona UCA) a la CT-1. Mantenir la connexió dels 15 subquadres de l’ esplanada. Després de l'estudi de les corbes de consum reduïm la potència contractada de 2300 kW a 500 kW.

 • El Parc del Fòrum ha celebrat 28 esdeveniments, 9 de familiars, 12 d'esportius, 6 festivals musicals i 1 de corporatiu.

  L'últim any, el Parc del Fòrum ha rebut 930.397 visitants entre esdeveniments i usuaris.

  El nombre d’assistents, respecte a l'any passat, s’ha reduït especialment a la Fira d’Abril i a les Festes de la Mercè.

  Hem augmentat les activitats familiars i diürnes.

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Reduir costos de manteniment i neteja

Incrementar el percentatge de recollida selectiva en els actes. Incentivar la recollida selectiva en tots els actes i implantar-hi també, el got d’un sol ús. 

 
Pujar