Grua Municipal

El servei de Grua Municipal pertany a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, especialment en l’àmbit del transport i la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferex la nostra experiència a l’Ajuntament, i aporta recursos a B:SM.

 • Assoliments 2015

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior eren:

  La substitució de la flota de vehicles grua. Hem aconseguit renovar la totalitat de la flota, en total 37 grues. Hem canviat l'antic model 65C14 de la marca IVECO pel nou model de la gama DAILY 65C15. Les noves grues han estat homologades segons la Directiva 715/2007*143/2013M i el reglament 83 (euro 5).

  La posada en marxa de nous criteris d’avaluació de la qualitat de cada servei tenint en compte aspectes com la zona o barri de l’enganxament, el tipus de servei, el tipus d’infracció, etc.

  Aquest  projecte  (GIVI) s’ha dut a terme pràcticament en la seva totalitat, tot i que hi incorporarem els elements de mesura el 2016.

 • La unitat de grues continua treballant en el projecte social de cessió de vehicles a diverses institucions i escoles per fer-hi cursos per a persones amb risc d’exclusió social.

  Aquest any s'han cedit un total de 324 bicicletes, 276 a Biciclot, 15 a l'Institut Consell de Cent i 33 al Centre Educatiu Can Llupià. 

   

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Implementar el sistema de mesura amb els nous criteris d’avaluació (GIVI).

Reduir el consum elèctric, implementant  tecnologia led i sensorització amb detectors de presència als dipòsits.

Optimitzar i racionalitzar els trajectes dels vehicles grua.

Posar en funcionament el pagament  online del web.

Estudiar la modificació de combustible en un 15% de la flota de Gasoil a GNV.

   
  Pujar