Parc de Montjuïc

La Unitat Parc de Montjuïc té la missió de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement de l’entorn i les seves necessitats amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, els clients, les organitzacions i l'Ajuntament.

 • USOS DE LES ESCALES MECÀNIQUES

  Durant l’any 2015 el conjunt de les 22 escales mecàniques que faciliten l’accés a l’Eix Monumental i a la part mitjana del Parc, gestionades per la Unitat Parc Montjuïc, han enregistrat un total de 32.554.536 usos.

  PUNTS D'INFORMACIÓ

  Els tres Punts d’Informació de què disposa el Parc de Montjuïc han atès i donat informació, durant l’any 2015, a un total de 124.977 visitants durant les gairebé 4.600 hores d’atenció al públic en que han estat oberts.

  EXPEDIENTS D'INCIDÈNCIES 

  El servei d’inspecció de la Unitat Parc Montjuïc ha obert durant l’any 2015 un total de 448 expedients d’incidències relacionats amb el manteniment i la conservació del Parc de Montjuïc. Amb data 31 de desembre el 79,91% de les incidències reportades ja havien estat solucionades per part dels diferents serveis municipals i d’altres operadors responsables.   

  INFORMES EMESOS

  L’any 2015, per requeriment del districte municipal de Sants-Montjuïc s’han emès un total de 104 informes en relació a la compatibilitat d’activitats al Parc, previs a la concessió del corresponent permís o llicència extraordinària d’activitats. 

  OPERATIVA UNITAT

  La Unitat Parc Montjuïc ha coordinat juntament amb la Guàrdia Urbana i Transports de Barcelona, i també ha executat, un total de 40 operatius relacionats amb la mobilitat i l’aparcament de vehicles en les activitats i espectacles que s’han fet durant l’any 2015 a les instal·lacions olímpiques del Parc de Montjuïc.

  PROSPECCIONS PERSONES SENSE SOSTRE I ASSENTAMENTS 

  A més de les inspeccions habituals i ordinàries, aquest any s’han realitzat dues prospeccions generals al conjunt del Parc per a la detecció i el seguiment de persones sense sostre i assentaments. Aquestes prospeccions generals s’han realitzat conjuntament amb el servei comunitari de la Guàrdia Urbana de la Unitat Territorial de Sants-Montjuïc, el servei de Prevenció del districte i tècnics del Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament.

Reptes 2016

Els reptes que ens proposem per a l'any 2016 són:

Millorar les escales mecàniques del Parc de Montjuïc. Realitzar les millores pendents a les 22 escales mecàniques del Parc de Montjuïc per adaptar-les a la Norma UNE EN 115-2.

Aconseguir patrocinis per als mapes guia del Parc de Montjuïc.

Millorar les instal·lacions de la Torre Barcelona’92. Realitzar les millores i el manteniment acordat entre l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior en el protocol amb data 3 de gener de 2010.

Continuar amb les prospeccions periòdiques, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, el servei comunitari de la Guàrdia Urbana i el Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament, fer un seguiment periòdic de les persones sense sostre i els assentaments al Parc de Montjuïc.

 
Pujar