Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona té l’objectiu de convertir-se per al col·lectiu de famílies en una alternativa d’oci amb un alt valor afegit i consolidar-se com una bona oportunitat de lleure, educativa, emocionant i econòmica (valors+experiència+coneixement) per a tota la família. Un parc solidari i compromès amb la societat, desenvolupa una política sostinguda i creixent d’accions socials.

 • Assoliments 2015

  El desenvolupament dels reptes que plantejàvem per l'any 2015 ha estat:

  Ser referència en el sector. Un total de 34.397 alumnes han participat en diverses activitats que desenvolupa el Departament d'Educació.  Els alumnes s'han repartit entre visites comentades i tallers escolars, alumnes en treballs de recerca de batxillerat, Casals de Zoologia i activitats en dies festius i caps de setmana.  Malgrat els bons resultats assolits en aquest àmbit, seguim treballant per mantenir-nos com el referent més important en el sector.

  Ser un Zoo públic que treballa amb la voluntat de continuar sent un espai destacat de la ciutat. Durant l’any 2015, s’han concedit un total d'onze beques del Programa de Recerca i Conservació: vuit Beques PRIC, dedicades a projectes específics de conservació en qualsevol àmbit de la Ciència, una beca Floquet de Neu, destinada a projectes de conservació sobre el món dels primats,  i dues beques Antoni Jonch, de projectes de conservació sobre la fauna autòctona catalana. El total dels projectes presentats a les tres convocatòries de beques ha estat de 47, i l’aportació econòmica total ha estat de 82.538 €.

  També han estat signats un total de 12 Convenis Específics de col·laboració amb diverses Institucions per al desenvolupament de projectes de recerca i conservació d’espècies amenaçades.

  Ser un espai obert a tothom amb una oferta permanent. El Zoo de Barcelona ha obert 365 dies l’any, amb la recepció d’un nombre de visitants total d’1.044.376.

  Ser una bona alternativa d’oci per les famílies. Una eina fonamental per assolir aquest objectiu ha estat la promoció del Zoo Club, amb dedicació especial a proporcionar avantatges envers els ciutadans i especialment les famílies. A dia 31 de desembre de 2015, el Zoo Club tenia 27.446 contractes, el que representa un total de 94.434 socis.

 •  

   

  Incrementar la qualitat i satisfacció percebuda pels visitants. Una progressiva posada en marxa i desenvolupament del nou model d’atenció al client ha repercutit a mesurar i avançar en la millora de la qualitat i satisfacció.

  Enfocats a l’autofinançament. Entre les accions destacades dutes a terme durant l’any 2015 per tal de disminuir la despesa energètica i afavorir la sostenibilitat, cal destacar la millora del control de l’eficiència energètica i la despesa de llum i de gas, l’augment de fins al 90 % de residus que es reciclen i la millora general de la xarxa de canalització d’aigua per disminuir la despesa d’aquesta partida pressupostària.

  Ser un parc solidari i compromès amb la societat. Durant el 2015, s’han realitzat actes solidaris alineats amb els valors que estan implícits en el treball del Zoo. Alguns exemples en són la festa solidària “Dreamnight at the Zoo”, la jornada “Un dia de nassos” en col·laboració amb l’ONG Pallapupas, la festa “Posa’t la gorra” en col·laboració amb l’associació AFANOC, la  jornada “Visió per a tothom” en col·laboració amb la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la ceguera, la campanya de Nadal de recollida de joguines en col·laboració amb la Fundació Pare Manel i la Realització de l’acte solidari amb el Santuari de ximpanzés de Tacugama per a col·laborar amb la conservació de l’espècie a Sierra Leone.

  Nou impuls a la Fundació Barcelona Zoo. La Fundació Zoo ha fet una tasca de divulgació publicant els Quaderns 3 i 4 de la Fundació: Guia de reconeixement i identificació dels ocells silvestres del Zoo de Barcelona (febrer 2015) i Guia de les Aus del Zoo de Barcelona (desembre 2015) i del  Volum núm. 1 de la col·lecció de llibres sobre benestar d’animals de zoològic de la Fundació: Conceptes i Indicadors (maig 2015).

 • El Parc Zoològic de Barcelona ha rebut un total de 1.044.376 visitants l'any 2015.

  La col·lecció d'animals del Parc a 31 de desembre estava formada per 2.016 exemplars de 312 espècies diferents, de les quals 48 formen part de l’EEPs (Programa Europeu de cria d’espècies amenaçades) i 48 dd l’ESBs (Llibre Europeu de registre). 

  Aquest any s’han incorporat a la col·lecció 95 animals i hi ha haut 220 naixements.

 • OBRES DE RENOVACIÓ DEL ZOO

  S'han traslladat els drils a una nova instal·lació més gran. El grup que consta de vuit individus, ara disposa d'una àrea exterior de 350 m2 i un edifici de 60 m2 on hi ha els dormitoris.

  Han finalitzat les obres per a la renovació de la instal·lació de les girafes, que  actualment disposa d'una superficie total de 1.350 m2 entre el pati i els dormitoris, aquest últims amb una alçada mínima de 7,6 metres, que permet a les girafes moure's amb total comoditat. 

  El juliol es va inaugurar la nova instal·lació dels orangutans, un espai de gairebé 1.000 m2 que permet observar el grup d'orangutans amb independència de la climatologia. La instal·lació s'ha naturalitzat amb una barrera que delimita l'àrea i recrea una ribera natural feta amb pedra artificial i roques naturals amb una cascada principal de quatre metres d'alçada.

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Ser referència en el sector. Publicar com a mínim dos Quaderns sobre els animals del Zoo de Barcelona i dos llibres de la col·lecció acadèmica sobre benestar d’animals de Zoològic.

Ser un Zoo públic que treballa amb la voluntat de continuar sent un espai destacat de la ciutat i redefinir-lo en funció dels resultats del Grup de Treball pel futur del Zoo. Convocar les beques Floquet de Neu, Antoni Jonch i PRIC del Programa de Recerca i Conservació i signar nous convenis de col·laboració per desenvolupar projectes de conservació d’espècies i recerca científica.

Ser un espai obert a tothom amb una oferta permanent. Augmentar el nombre de visitants respecte a l’any 2015.

Ser una bona alternativa d’oci per les famílies. Augmentar les promocions especials pels col·lectius familiars respecte a aquest any i  ampliar les activitats exclusives per a membres del Zoo Club.

Incrementar la qualitat i la satisfacció percebuda pels visitants. Consolidar el desenvolupament del nou model d’atenció al client.

Ser un parc solidari i compromès amb la societat. Ampliar els actes solidaris col·laborant amb entitats i institucions.

Potenciar el Programa de Recerca i Conservació. Fomentar  i desenvolupar convenis de col·laboració amb altres institucions i les beques dirigides a projectes de conservació d’espècies amenaçades.

Consolidar i desenvolupar noves activitats a la Granja infantil. Crear i remodelar les dinàmiques actuals de la Granja, a més de remodelar tota la retolació d’aquestes instal·lacions.

Incrementar la promoció i difusió de totes les activitats regulars que realitza el Departament d’Educació. Incrementar la difusió de les activitats a través de diferents tècniques de comunicació (Campanyes, web, xarxes socials).

Desenvolupar el Comitè d’Ètica i Benestar. Treballar per l’objectiu del comitè és vetllar perquè els professionals del Zoo i els seus col·laboradors segueixin escrupolosament els preceptes i les indicacions que conté el Codi Ètic i de Benestar.

Millorar les instal·lacions. Fer obres en les instal·lacions per tal de millorar la gestió i benestar dels animals.

 
Pujar