Comunicació, premsa i xarxes socials

Dóna suport comunicatiu de manera transversal a totes les Divisions de B:SM. Gestiona el contacte amb els mitjans i projecta la imatge de B:SM i les seves divisions cap a l’exterior a través d’una comunicació continua i constant amb els mitjans de premsa, ràdio, televisió i Internet. Control de mitjans per valorar l’aparició i la imatge de les diferents marques B:SM.  També s’encarrega de la gestió i dinamització de les Xarxes Socials corporatives i dels diferents negocis.

Assoliments 2015

Els reptes plantejats a la memòria anterior han estat:

Abastir regularment d'informació especialitzada els gestors de xarxes dels negocis. S'ha creat un newsletter mensual sobre innovació als social media.

Consolidació del Linkedin corporatiu, marcar les línies a seguir i cohesionar-les. S'han establert les línies d'utilització d'aquesta xarxa professional però el repte s'ha assolit parcialment, ja que cal fer extensiu l'ús estandarditzat a tots aquells departaments que hi tenen accés.

Col·laborar amb el creixement de visites al web corporatiu. Hem contribuït nodrint el web corporatiu amb les actualitzacions de l'apartat de premsa i la portada.

Consolidació de les Xarxes Socials del Park Güell. Hem aconseguit incrementar la presència a les xarxes i hem ampliat el ventall obrint un perfil a Youtube. A més hem pogut aconseguir un perfil de TripAdvisor.

Augmentar el flux d'informació d'activitat de divisions i negocis cap a la unitat. Ha estat un èxit parcial, en alguns casos si que hem aconseguit el feedback que preteníem.

  • Aquest any hem posat en marxa el perfil de la Fundació Zoo en diferents xarxes socials:

    Facebook, Youtube i Google +

    Hem creat un perfil Flickr de comunicació que serveix com a repositori  d'imatges per als mitjans

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Consolidar el format gràfic de la revista corporativa a través d'infografies i ajustar l'estructura per a representar millor l'organització de l'empresa.

Crear un Consell de Redacció de la revista per tal de fer més  ràpid i participatiu el procés de publicació.

Avançar en la construcció del Flickr de Comunicació. 

Construir un pla d'accions a comunicar, d'acord amb l'Ajuntament, de les diferents divisions per tal de planificar millor la feina.

 
Pujar