Estudis R+D+i

La missió de la unitat és contribuir en el disseny i el desenvolupament del model de ciutat, amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment social i econòmic i la voluntat d’esdevenir un referent per al ciutadà, l’empresa i l’entorn de B:SM. Així, amb la proposta i promoció de noves iniciatives es tracta de millorar el seguiment, el coneixement i la participació de l’empresa en el desenvolupament d’una Barcelona més eficient i sostenible.

Assoliments 2015

Respecte als reptes plantejats fa dotze mesos, s’han efectuat de manera completa i amb èxit, els següents: 

 • Creació de l’Observatori de la Mobilitat i l’Oci de la ciutat de Barcelona, un seguiment dels principals indicadors de mobilitat i oci de la ciutat per ajudar a observar tendències i prendre decisions estratègiques al respecte. 

  Coordinació i suport a diferents aspectes relatius al trasllat de les oficines de B:SM al carrer de Calàbria (arxius, equips multifunció, control d’accessos, etc).

 • Establiment d’un procediment per a l'homologació d’empreses externes per realitzar de treballs de la Unitat, desenvolupat amb èxit i utilitzat en ocasions reiterades per a treball de camp i enquestes a usuaris.

  Definició i planificació dels treballs relatius al projecte de finançament europeu ELIPTIC, a través del qual s’estudia la viabilitat de l’aprofitament de les xarxes urbanes de distribució d’energia en la recàrrega de vehicles elèctrics.

Els reptes assolits parcialment i els que s'han incorporat i consolidat, de manera contínua i permanent a la dinàmica de treball com a part inherent de la Unitat, són els següents:

 • Reformulació parcial de la gestió documental de la Unitat, adequant l’estructura de carpetes als processos de la Unitat.

  Realització d'una acció per a un millor coneixement i difusió interna de l’activitat de la Unitat mitjançant l’edició d’un bloc, s’ha realitzat com a prova pilot durant el 2015.

  Copsar de manera activa la innovació present a la societat, mitjançant la participació en congressos i activitats de recerca. S’ha desenvolupat com a part de la feina de la divisió, ja que forma part de la nostra dinàmica.

 • Participar en projectes estratègics de l’empresa, exercint tant de part activa com de suport a les decisions.

  Establiment de convenis de col·laboració amb diferents Universitats per a l’estudi d’aspectes de la mobilitat i d’oci de Barcelona.

  Internalització de la presa de dades de diferents estudis de treball de camp i del treball d’oficina associat, anteriorment realitzats per empreses externes.

 • Hem col·laborat amb l’Ajuntament per a la realització de la campanya de captació d’abonats per al carnet Gaudir +BCN, n'hem coordinant la logística en tots els camps per aconseguir prop de 77.000 abonats en dos mesos.

  Participació en diferents aspectes del trasllat de les oficines de B:SM a l’edifici de Calàbria, destacant el treball respecte als arxius, el control d’accessos, i els equips multifunció.

  Concepció del nou model de l’Atenció al Client de B:SM des de l’inici i suport a la Divisió en el procés de llançament de l’oficina.

Reptes 2016

Els reptes que ens plantegem pel 2016 són: 

Esdevenir l’eina de control i seguiment del calendari i l’eficiència  dels projectes que es duen a terme a B:SM, en estricta relació amb el Comitè de Projectes, a través de l’eina Projectplace.

Convertir els serveis que ofereix BSM en un referent per a l’escolta activa del ciutadà i les seves necessitats.

Desenvolupar accions destinades a millorar la seguretat i la sostenibilitat de les operacions a B:SM (anàlisi de fluxos, memòries de seguretat, model d’activitats sostenibles).

Desenvolupar a la resta de la ciutat el model Districenter de distribució urbana de mercaderies, d'acord amb l’èxit de la prova pilot realitzada.

Donar suport a la implementació de projectes relacionats amb l’AREA, com l’anàlisi predictiva de l’ocupació de les places d’àrea Blava o l’estudi de les dades de l’AreaDUM a través de convenis amb Universitats.

 
Pujar