Màrqueting corporatiu i comercial

A l'Àrea de Màrqueting i Comercial treballem alineats amb les principals estratègies de l’empresa per optimitzar la rendibilitat econòmica i social de les activitats, aportant valor als plans de màrqueting de cada negoci i cercant sinèrgies entre aquests. A més treballem per crear un benefici per als ciutadans i augmentar-ne la satisfacció. Amb tot, pretenem aportar valor i seguir les directrius de les polítiques municipals. 

 • Assoliments 2015

  Els reptes plantejats a la memòria anterior són:

  Aconseguir la totalitat dels patrocinis previstos.  Hem assolit el 85% del repte, ha faltat un patrocini a l'Anella Olímpica, però a la resta de divisions  s’han renovat i, fins i tot s’han incorporat nous patrocinadors per a noves categories. S’ha arribat a acords amb patrocinadors nous que aporten valor als negocis.  S’han detectat oportunitats de negoci, s’ha contactat amb possibles empreses interessades, s’ha fet l’acció de venda, fins que s’han aconseguit nous patrocinadors, com ara, MIGUELAÑEZ en la categoria de Llaminadures o LADIVAL  a la de crema solar.

  Incrementar els ingressos per publicitat i filmacions (nou adjudicatari). Hem incrementat un 10% els ingressos incorporant més filmacions, en emplaçaments nous i ampliant les empreses que filmen. Cal destacar la incorporació d'una empresa especialista en el món cinematogràfic i publicitari  que ens ha permès augmentar els ingressos, diversificar productores i posar en valor nous espais.  Hem triat l’empresa adient, s’han marcat línies estratègiques d’actuació, s’han adequat tarifes, s’ha creat una nova plataforma de contacte específica i s’ha fet tasca de comercialització.

  Implantar el procés concursal pera l’adjudicació de campanyes de premsa escrita. Hem consolidat el procés i els intercanvis de premsa de 2015 es van fer seguint aquesta homologació.

  Publicar el nou web corporatiu i la seva difusió. Hem estat treballant tot l'any en el nou web que té una estructura més senzilla, usable i entenedora de l'empresa. S'ha estructurat tota la part de Transparència, de gran importància per als objectius de B:SM. Des del departament de màrqueting s'ha dissenyat el contingut, l'estructura, imatge, etc. El nou Web corporatiu de B:SM es va publicar al mes d'abril.

 • Disseny/Interiorisme de les noves oficines de Calàbria. El trasllat a les noves oficines ens donava l’oportunitat de crear un espai on treballadors i visitants compartíssim els valors, els ideals i la missió de B:SM. Es va crear un codi visual que recull aquesta necessitat, ja que facilita que els treballadors se sentin identificats amb les activitats de l’empresa i que els visitants les coneguin. Amb tot, pretenem aportar valor i seguir les directrius de les polítiques municipals. 

Reptes 2016

Els reptes que plantegem per al 2016 són:

Engegar un projecte de CRM corporatiu, que aportarà valor al ciutadà, ja que ens permetrà ser capaços d’ajustar encara més la nostra oferta al seu perfil concret.
Aconseguir nous espais patrocinables a  ZOO i al TIBIDABO seguint els eixos estratègics de cada negoci:

 • ZOO; Educació, conservació, recerca
 • TIBIDABO; Experiències, sostenibilitat i medi ambient, solidaritat, educació
 
Pujar