Persones

La gestió de les persones que conformen l'equip de B:SM es configura a la Direcció de Persones, Organització i RSC, tot intentant combinar de manera equilibrada els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones. Volem crear valor a través de les persones, contribuint estratègicament a la innovació, competitivitat i responsabilitat social de l'empresa.

Assoliments 2015

Els reptes plantejats i assolits a la memòria anterior han estat:

Introduir el Pla de Persones com a mínim a una unitat de negoci. El 2015 s'ha realitzat el Pla de Persones de la Unitat d'Aparcaments.

Desenvolupar itineraris professionals per a la millora de la capacitació professional. Projecte que s'ha construït al llarg de l'any, el seu impuls i implantació esdevé un repte per al 2016.

Aprofundir les relacions universitat-empresa. El 2015 hem detectat els llocs potencials que permeten aquestes col·laboracions, creant noves fórmules i incrementant les relacions.

Ajudar a la salvaguarda dels treballadors mitjançant la realització d'un projecte d'R+D+i de Grues. Aquest projecte s'ha aturat el 2015.

  • Comunicació del trasllat a Calàbria: Embalats

    En el marc d'una comissió de seguiment formada per totes les parts implicades en el desenvolupament del trasllat a les noves oficines corporatives de Calàbria, l'Àrea de Comunicació Interna va crear l'Embalats, un butlletí informatiu i periòdic que comunicava totes les novetats, dels procediments que cal seguir pels afectats garantint així l'èxit del trasllat.

     

    Desenvolupament del projecte de Materialitat dels grups d'interès

    En la línia del desenvolupament de l'estratègia d'RSC, l'acompliment d'una memòria d'acord amb els criteris de GRI G4 i l'interès de la direcció general, sistematitzar l'obtenció d'interessos dels grups d'interès comuns va esdevenir un projecte estratègic.

Reptes 2016

Els reptes que plantegem pel 2016 són:

Implantar els itineraris professionals a l'empresa.

Treballar en el desenvolupament d'un Sistema de Gestió Integrat de Responsabilitat Social, Qualitat i Medi Ambient.

Realitzar el mapa de talent dels comandaments intermedis

Establir un pla específic de PRL pel Zoo de Barcelona atenent a les particularitats pròpies de l’activitat per tal de potenciar el  Benestar i la Salud dels treballadors de forma multidisciplinària. 

Transmetre i sistematizar criteris de sostenibilitat ambiental per a tota la companyia.

 
Pujar