Serveis Tècnics

Els Serveis Tècnics gestionen i realitzen projectes, obres, manteniment dels serveis o instal·lacions i altres encàrrecs municipals per contribuir al desenvolupament de la missió de B:SM.

El compliment de la missió estratègica de la Divisió implica determinar els criteris tècnics amb que es realitzen les diverses activitats, des del projecte fins al manteniment: gestionar la definició de les necessitats i requeriments per donar inici a la seqüència, impulsar i dirigir els projectes, efectuar la gestió de les obres i homogeneïtzar els criteris per a la realització del posterior manteniment. Tot plegat amb la finalitat d’impulsar l’activitat de B:SM com a promotors d’obres d’acord amb l’Estratègia de B:SM i les necessitats i demandes de l’Ajuntament, i donar el servei adequat al ciutadà en termes de qualitat, cost i termini.

Assoliments 2015

Al 2015, s’han finalitzat les obres de rehabilitació de l’edifici d’oficines del carrer de Calàbria, fet que ha permès efectuar el trasllat de les divisions corporatives i de les divisions d’Aparcaments i Transports a la nova seu, que ha estat un èxit tant en el sentit tècnic com organitzatiu.

També, s’han iniciat els treballs per a la implantació d’un sistema informàtic per a la gestió del manteniment, adjudicats a l’empresa Idasa Sistemas SLU i al seu programa Rosmiman. La finalització de la implantació està prevista pel març del 2017.

S’han iniciat les obres de construcció de l’aparcament subterrani dels Jardins de Menéndez y Pelayo, a la Travessera de Dalt. I s’ha realitzat la tramitació de l’aprovació de Projecte de la Reurbanització dels Jardins Menéndez y Pelayo i la Urbanització provisional del Carrer Maignon (aquests 2 darrers projectes, són un encàrrec municipal), a través d’un procés participatiu. La inversió global del projecte és de 13,9 MM€. També als aparcaments, s’han iniciat les inspeccions derivades del Protocol d’Inspeccions estructurals dels Aparcaments, als aparcaments de Rius i Taulet, Fòrum, Moll de la Fusta, Gaudí, Plaça de les Arts i Barcelona Nord. La finalització d’aquestes primeres inspeccions es preveu pel segon trimestre d’aquest 2016, amb un cost aproximat de 0,1 MM€. Per millorar l'eficiència energètica i facilitar l’aparcament dels usuaris s’ha instal·lat un sistema de detecció places lliures a l’aparcament de la Boqueria.

Al Zoo de Barcelona s’ha construït el nou espai per als orangutans i s’ha iniciat la construcció de l’espai de sabana africana al Zoo de Barcelona. Han prosseguit els treballs prevists per a la creació del nou espai per a mamífers marins al Zoo de Barcelona, que suposarà un canvi molt important en la conservació d’aquestes espècies en el Zoo. També s’ha finalitzat el projecte de l’espai de quarantena al Zoo, amb l’obtenció de les corresponents autoritzacions de la Generalitat de Catalunya.

S’han realitzat les obres d’instal·lació del nou enllumenat d’emergència de l’Estadi Olímpic.

Al Park Güell, s’han iniciat les obres per a la rehabilitació d’uns serveis higiènics. D'altra banda, el Projecte de rehabilitació de la Casa Jacquès no s’ha pogut tancar encara a causa de les dificultats per a l’obtenció dels permisos corresponents dels serveis competents de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

  • El  fet destacat que ha marcat aquest 2015 ha estat és la finalització de les obres de rehabilitació de l’edifici d’oficines del carrer de Calàbria i el trasllat de les divisions corporatives i d’Aparcaments i Transports a la nova seu, que ha estat un èxit tant en el sentit tècnic com organitzatiu.

    Com a part d’aquests treballs, cal destacar, per la seva criticitat i importància, la gestió de les obres d’adequació de la instal·lació elèctrica de les oficines i l’adequació de l’espai del CPD (Sistemes informàtics) per a la posterior instal·lació dels equips i la seva entrada en servei. El cost ha estat de 0,159 MM €.

Reptes 2016

Els reptes que ens plantegem per el 2016 són:

Prosseguir els treballs per implantar un sistema informàtic per a la gestió del manteniment (GMAO), i finalitzar l’any en la fase de posada en marxa.

Als aparcaments, finalitzar les obres de construcció de l’aparcament subterrani dels Jardins de Menéndez y Pelayo, a la Travessera de Dalt. Prosseguir el seguiment dels treballs de construcció de l’aparcament subterrani sota el Mercat de Sant Antoni, integrats en els treballs de remodelació del Mercat. També, continuar amb les inspeccions derivades del Protocol d’Inspeccions estructurals dels Aparcaments a 6 aparcaments.

Al Zoo, continuar amb la segona fase de les obres de les instal·lacions de la Sabana Africana. Iniciar la realització del projecte d’un Complex per Mamífers Marins. Efectuar la construcció d’un espai de Quarantena a la secció de veterinària.

Realitzar les obres reparació i millora estructural dels espais situats sota la pista principal del Palau Sant Jordi.

Iniciar les obres de Rehabilitació i Readequació de la Casa Jaqués del Park Güell. Així com, començar les obres corresponents als projectes del Pla d’Actuacions del Park Güell i els seus entorns per als anys 2015 i 2016. 

 
Pujar