Relació amb la societat

Contribuir a satisfer les expectatives tant dels ciutadans com dels forans de Barcelona forma part de la nostra raó de ser. Com a empresa municipal que som, contribuïm de forma proactiva en el desenvolupament de la ciutat per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i visitants. 

Tots els nostres serveis van adreçats a la societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. Amb ella ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament, a cobrir les necessitats que tenen com a residents o visitants de Barcelona, amb la voluntat d’oferir les nostres activitats per millorar la vida a la ciutat des d’un punt de vista ampli, anant més enllà i mostrant la nostra tasca i responsabilitat de servei igual i per a tots.

En la nostra voluntat de comprendre la societat i aproximar-nos a les seves necessitats, tenim alguns avantatges enfocats de manera externa per a diferents col·lectius, com l’àrea d’estacionament gratuït per a discapacitats i per a vehicles totalment elèctrics. Al Zoo apliquem tarifes solidàries a col·lectius amb recursos limitats: descomptes especials per a escoles i col·lectius que van des del 30% al 100% segons el casos: disminuïts, famílies nombroses i monoparentals, escoles d’acció preferent de Catalunya, centres d’acollida, ONG, hospitals, centres penitenciaris i d’inserció, residències d’avis, col·lectius de drogodependents i marginats, grups de solidaritat de països en conflicte, jubilats amb targeta rosa. També, els abonats de la xarxa d’aparcaments de B:SM tenen l’avantatge de pagar el 50% de l’estada en qualsevol aparcament.

A través de l'escolta activa i en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, treballem per a oferir a la ciutadania les necessitats que es fan paleses en òrgans com els Consells dels Barris o Gremis de Professionals que treballen a la ciutat. Un exemple d'aquest treball, és la implantació del nou sistema de gestió de les àrees de Distribució Urbana (Area DUM) que regulen les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat i afavoreixen una major mobilitat i a més d'atendre les reivindicacions dels distribuïdors que treballen a Barcelona. O les demandes del Consell del Barri de Gràcia sobre un nou aparcament a prop del Park Güell, que s'està construint a la Travessera de Dalt. 

B:SM ha creat una nova Direcció de Governança i Transparència amb la missió de vetllar per les bones pràctiques de govern, que garanteix la transparència de l'empresa i està en línia amb les directrius que marca l'Ajuntament de Barcelona. La nova direcció posa a disposició de la ciutadania el portal de la transparència per tal de relacionar-nos amb la societat de forma més directa i oberta.

 
Pujar