Energia

El consum d'energia es diferencia per tipus i usos. Utilizem l'electricitat com a subministrament de llum però també com a combustible per a vehicles. El gas natural, permet el funcionament de les calderes de calefacció però també s'utilitza com a combustible d'un vehicle. El gasoil i la gasolina són combustibles dels vehicles de la nostra flota i una petita part carrega els dipòsits i grups electrògens de les instal·lacions.

L'electricitat a les insta·lacions

El consum d’electricitat prové de fonts no renovables i respon a la cobertura d’il·luminació, climatització, equips i maquinària de les diferents instal·lacions. Per a aquesta gestió tenim l'ajuda d'un gestor extern que ens assessora i dóna seguiment als consums i subministraments de l’empresa.
En les dades de consum dels últims anys podem veure comportaments diferents segons els negoci, però una reducció total del 12% respecte l'any anterior, o el que és el mateix, gaire bé el 20% de l'any 2013. L’empresa manté el compromís de treballar amb premisses d’eficiència i estalvi. Els consums més significatius del 2015 tornen a ser de la Divisió d’Anella Olímpica, d’Aparcaments i del Zoo. 

Aparcament

A la Divisió d'Aparcament s'està visualitzant una gran reducció de consum. No es tracta d'una reducció a causa de mesures d'eficiència si nó que, en gran mesura, es deu al fet que hi ha un menor nombre d'aparcaments. A finals de 2014 alguns aparcaments van passar a mans de la societat mixta d'aparcaments BAMSA i aquest consum encara es visualitzava el 2014 però no el 2015. El 2016 tindrem dades comparables per al 2015.    

Anella Olímpica

Durant l'any 2015 s'ha realitzat una auditoria energètica, els resultats de la qual s'esperen pel primer trimestre del 2016, amb aquests es definiran les inversions a realitzar el 2017. Al Palau Sant Jordi, el 2015, s'han substituït 85 projectors d'incandescència de 1500W per projectors LED de 400W. Durant el 2016 aquest canvi està previst a l’Estadi, més de 90 projectors d'incandescència de 1500W per projectors LED de 400W.

Durant el 2015 el consum d’electricitat ha estat pràcticament el mateix que el 2014, mantenint així la tendència a la reducció de consum dels darrers anys. Això s’ha aconseguit, en part, gràcies a les següents mesures:

  • Anàlisi dels consums després de cada acte. Això ha servit per prendre consciència del consum, repensar i replanificar operatives internes de funcionament vinculades a l’operativa dels esdeveniments per millorar.
  • S’ha seguit aplicant el protocol d’ús de les neveres dels bars. Apagar les neveres i altra maquinària de restauració quan no hi ha event a la instal·lació, demanant a Aramark que conservés aliments i begudes als refrigeradors centralitzats.

Zoo

A la Divisió del Zoo s'observa que hi ha un augment de consum, que es deu a l'augment d'instal·lacions amb més potència elèctrica. Les instal·lacions cada cop son més complexes i els requeriments són superiors als que es tenien els anys anteriors.

El gas que ens escalfa 

El consum de gas natural respon a la cobertura de calefacció de les diferents instal·lacions. Per a aquesta gestió de subministraments i seguiment de consums tenim un gestor extern.

  • Els consums de gas fan referència a les Divisions d’Anella Olímpica i del Zoo. El consum de gas natural al Zoo respon a la necessitat que tenen les instal·lacions d’animals, i és constant i similar en els anys. Varia en funció de la climatologia i de la construcció o renovació de noves instal·lacions. Pel que fa a l’Anella Olímpica, el consum està molt lligat al nombre i tipologia d’actes i activitats que tenen lloc a les instal·lacions al llarg de l’any. És per aquest motiu que el consum pot fluctuar d’un any a l'altre sense que necessàriament estigui lligat a la renovació d’equips o la modificació de les instal·lacions.

El combustible que ens desplaça

La nostra flota es composa de vehicles de diferent tipologia: bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i vehicles de grua. Tot i estar formada principalment per combustibles fòssils, tenim el repte de reduir el nostre impacte ambiental.

  •  

    En el marc dels vehicles menys contaminants, disposem de bicicletes per als desplaçaments interns del Zoo i de diversos vehicles elèctrics (motos, cotxes i furgonetes) distribuïts per tota l'empresa. També, quan les necessitats del servei requereixen que el vehicle sigui de combustible fòssil, mantenim la premissa d'adquirir vehicles menys contaminats, com en el cas de l'adquisició de les noves grues.

    El 2016 està previst que realitzem el servei de recaptació amb furgonetes elèctriques i que s'incorporin noves motos elèctriques per a Aparcaments i l'Àrea. També, es vol realitzar un estudi de viabilitat per la incorporació de vehicles de grua amb gas natural vehicular, de manera que permeti diversificar la flota.

Referències GRI: G4-EN3

 
Pujar