Gestió Ambiental

Conscients de la importància de valorar el medi ambient, ens sentim responsables de l’impacte ambiental de les nostres activitats i tractem de mantenir l’equilibri ecològic global amb l’objectiu d’anar més enllà de les nostres obligacions legals. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Totes les activitats estan aixoplugades dins la Política de Medi Ambient de B:SM, on tenen cabuda els eixos estratègics, els valors i els compromisos.

 • Gestió

  B:SM pertany al programa d’Entitats i Empreses + Sostenibles de Barcelona i fruït d'aquesta relació hem participat en el marc dels grups de treballs de canvi climàtic i energia organitzats al llarg del 2015 i que han permès com a resultat el Compromís de Barcelona pel Clima.

  Les activitats de l'Anella Olímpica i al Fòrum disposen de Sistemes de gestió mediambiental certificats segon la norma ISO 14.001. Els compromisos fonamentals que comparteixen són la millora contínua del comportament ambiental, el principi de prevenció de la contaminació i el compromís de complir amb la legislació. El 2015 hem renovat aquests certificats fins l'any 2018.

A través dels Comitès dels sistemes de gestió hem revisat l’acompliment d’objectius, indicadors i accions de millora associades,  derivades dels mateixos SGM i/o dels Plans d’Acció de medi ambient. A l'Anella Olímpica i a Fòrum hem validat els respectius sistemes de gestió ambiental a través de les auditories internes i externes en eles quals s'ha avaluat l'activitat de forma integral. 

L'any 2015 els objectius més rellevants en matèria de medi ambient han anat relacionats amb el consum d’aigua i electricitat, l’electrificació de la flota i residus

VI Premi de Medi Ambient

Cementiris de Barcelona, SA guanya la VI edició amb el projecte El Cementiri de les Corts, primer equipament autosuficient de la ciutat 

 • Ja fa sis els anys que B:SM premia la contribució dels treballs desenvolupats en matèria de medi ambient, enguany ha estat dins d’un context de sostenibilitat ampli. Aquests premis són el reconeixement de les iniciatives que sorgeixen del treball en equip i que afavoreixen la sostenibilitat social, econòmica i ambiental de les nostres activitats.

 • Els sis projectes que hi han participat han estat:

  • El model de Contractació pública sostenible de BSM: Un repte social i una aposta de futur, de la Direcció d'assessoria jurídica, contractació i compres.  
  • Pla estratègic de conservació de l’eriçó fosc al Zoo de Barcelona, del Zoo
  • Tibicity: Escola de Mobilitat, una atracció nova amb caràcter lúdic i educatiu, del Tibidabo
  • Tibinet:  Impulsar la recollida selectiva mitjançant noves papereres; espectacle i tallers per a tota la família amb l’objectiu de millorar la segregació de residus al Tibidabo.
  • El Cementiri de les Corts, primer equipament autosuficient de la ciutat, de Cementiris de Barcelona, SA.

Referències GRI: G4-14, G4-DMA

 
Pujar