Memòria de Sostenibilitat de B:SM 2015

 La present Memòria correspon al període comprès entre 1 de gener de 2015 i 31 de desembre de 2015 i s’ha elaborat d’acord amb la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting (versió G4). La Memòria conté els principals aspectes de la gestió de la sostenibilitat de l’organització, els indicadors clau i les principals mesures adoptades per gestionar-les de manera adequada. El contingut s’ha definit tenint en compte els principis de materialitat, participació de grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.

 • Memòria de Sostenibilitat de B:SM

  Memòria de Sostenibilitat de B:SM

 • Carta del director general

  Em complau presentar-vos l’edició de la Memòria de Sostenibilitat de Barcelona de Serveis Municipals del 2015. Aquest ha estat un any de canvis per a B:SM, el més evident d’ells ha estat el trasllat que hem fet a les noves oficines...


  Accedir a la pàgina

 • Resum del 2015

  L’any 2015 presenta un context macroeconòmic caracteritzat per l’inici del creixement del PIB i amb expectatives de consolidació del creixement per al 2016, què ha permès en general aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats...

  Accedir a la pàgina

 • Els negocis

  Treballem per contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Gestionem des de l'eficiència i la proactivitat, aportant valor a la gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica...

  Accedir a la pàgina

 
Pujar